Mikrorezydencje

Mikrorezydencje
Mikrorezydencje

Mikrorezydencje służą wspieraniu artystów młodego pokolenia, rozwojowi działalności twórczej i artystycznej, a także poszerzaniu działalności OPT o nowe inicjatywy. W ramach mikrorezydencji mogą powstawać dzieła, wydarzenia, warsztaty i inne przedsięwzięcia.

Na realizację projektów rezydentki_ci otrzymują wsparcie lokalowe, sprzętowe, merytoryczne i finansowe. Czas trwania mikrorezydencji wynosi od 4 do 6 tygodni. Szczególnie cenimy innowacyjne i nieszablonowe podejście do działania oraz aktywizację i zaangażowanie innych. Liczy się pomysł! 

Rezydencje realizowane są z wykorzystaniem bazy OPT Zamek, tj. w Ośrodku Postaw Twórczych przy ul. Działkowej 15, w Zamku przy pl. Świętojańskim 1 oraz w Miejscu przy Miejscu przy pl. Strzeleckim 12-14. 


Cytując Regulamin:

Preferowane będą przedsięwzięcia:

a) z obszaru dziedzin sztuki powiązanych z działalnością OPT Zamek, tj. w szczególności sztuk wizualnych, muzyki i literatury;

b) wspierające cele statutowe OPT Zamek, tj. edukację kulturalną oraz udostępnianie i upowszechnianie twórczości artystycznej;

c) wzmacniające kulturotwórczą rolę OPT Zamek w różnych środowiskach, w tym takich, w których OPT Zamek jest nieobecny lub mało obecny;

d) włączające odbiorców, w szczególności z grup dotychczas nieobecnych lub mało obecnych w działalności OPT Zamek.


Mikrorezydencje 2023

Nabór do tegorocznych rezydencji trwa od 13 lutego do 10 marca. Ogłoszenie wyników nastąpi do 24 marca br. na stronie OPT.

Czekamy na Wasze zgłoszenia. Powodzenia!

Regulamin | Formularz zgłoszeniowy

Mikrorezydencjom towarzyszy hasło “Otwarta Przestrzeń Twórcza”, co jest alternatywnym rozwinięciem skrótu OPT. Przy wyborze rezydentów będziemy brać pod uwagę przede wszystkim oryginalność i walory artystyczne oraz merytoryczne proponowanych przedsięwzięć. Ważna jest dla nas także ich zbieżność z celami i wartościami realizowanymi przez Ośrodek Postaw Twórczych. Wpływ na ocenę będzie miał także sposób dotarcia i zaangażowania odbiorców oraz sposób prezentacji efektów przedsięwzięcia – mówi Paweł Kamiński – dyrektor OPT


Mikrorezydencje 2022

Mikrorezydencje 2021