Mikrorezydencje

Mikrorezydencje
Mikrorezydencje

Mikrorezydencje służą wspieraniu artystów młodego pokolenia, rozwojowi działalności twórczej i artystycznej, a także poszerzaniu działalności OPT o nowe inicjatywy. W ramach mikrorezydencji mogą powstawać dzieła, wydarzenia, warsztaty i inne przedsięwzięcia.

Na realizację projektów rezydentki_ci otrzymują wsparcie lokalowe, sprzętowe, merytoryczne i finansowe. Czas trwania mikrorezydencji wynosi od 4 do 6 tygodni. Szczególnie cenimy innowacyjne i nieszablonowe podejście do działania oraz aktywizację i zaangażowanie innych. Liczy się pomysł! 

Rezydencje realizowane są z wykorzystaniem bazy OPT Zamek, tj. w Ośrodku Postaw Twórczych przy ul. Działkowej 15, w Zamku przy pl. Świętojańskim 1 oraz w Miejscu przy Miejscu przy pl. Strzeleckim 12-14. 

Mikrorezydencjom towarzyszy hasło “Otwarta Przestrzeń Twórcza”, co jest alternatywnym rozwinięciem skrótu OPT. Przy wyborze rezydentów będziemy brać pod uwagę przede wszystkim oryginalność i walory artystyczne oraz merytoryczne proponowanych przedsięwzięć. Ważna jest dla nas także ich zbieżność z celami i wartościami realizowanymi przez Ośrodek Postaw Twórczych. Wpływ na ocenę będzie miał także sposób dotarcia i zaangażowania odbiorców oraz sposób prezentacji efektów przedsięwzięcia – mówi Paweł Kamiński – dyrektor OPT


Mikrorezydencje 2024 

Informacje o programie już niebawem!


Mikrorezydencje 2023

Mikrorezydencje 2022

Mikrorezydencje 2021

Mikrorezydencje w obrazach wideo: