Fotografia

Pracownia autorska: Filip Zawada, Krzysztof Solarewicz

Zobacz losowo
Kurs Fotografii

Kurs Fotografii

W czasie zajęć kładziemy nacisk na najważniejsze elementy w fotografii, jakimi są światło, kadr i kompozycja. Nasi kursanci zdobywają wiedzę i umiejętności w zakresie obsługi sprzętu atelierowego (lamp błyskowych, światłomierzy), ciemniowego (obróbka zdjęć czarno-białych, praca z powiększalnikiem, fotogramy), a także obróbki komputerowej (obsługa programów Photoshop, Adobe Bridge, InDesign, Camera Raw) oraz pracy z modelem.

Uczymy naszych kursantów twórczego myślenia i wychodzenia poza utarte schematy oraz narzucane granice. Postawę twórczą kształtujemy m.in. poprzez zachęcanie do udziału w zajęciach praktycznych i wykładach w innych pracowniach. Staramy się, aby słuchacze wymieniali się poglądami i spostrzeżeniami, które pojawiają się podczas pracy fotograficznej.

Dla wielu osób zajęcia fotograficzne w OPT stanowiły pierwszy etap w rozwoju kariery. Nasi absolwenci dostają się do uznanych szkół fotograficznych w Polsce i za granicą. Prezentują swoje prace na wystawach, publikują w magazynach, wydają książki i albumy. Są laureatami nagród i wyróżnień na wielu prestiżowych konkursach, realizują się zawodowo w branży reklamowej, filmowej i dziennikarskiej.

Na kurs zapraszamy osoby, które chcą się wykazać twórczą ekspresją.

Przegląd zdjęć semestru pierwszego – fot. Magdalena Błaszczyk

Kurs fotografii

Zajęcia w pracowni fotografii mają charakter zajęć warsztatowych, w czasie których kursanci zapoznają się z teorią i praktyką fotografii. Program zajęć jest zróżnicowany w ramach poszczególnych semestrów.

W pierwszym semestrze (kurs podstawowy) program zajęć koncentruje się na podstawach technicznych i estetycznych fotografii. W drugim semestrze (Kurs Zaawansowany) szczególna uwaga poświęcona jest estetyce fotografii, historii i współczesności fotografii. Kurs Książki Fotograficznej (3 semestr) jest poświęcony przygotowaniu autorskiej książki fotograficznej.

Istotną częścią zajęć są przeglądy zdjęć polegające na indywidualnym kontakcie kursantów z prowadzącymi. Kursanci wszystkich semestrów uzyskują (po sprawdzeniu umiejętności) dostęp do studia, a od 2 semestru również do ciemni w OPT, aby mogli ćwiczyć umiejętności zdobywane w czasie zajęć. Kurs jest realizowany w budynku Ośrodka Postaw Twórczych. W wypadku braku możliwości stacjonarnego prowadzenia zajęć (np. pandemia) program kursu jest modyfikowany tak, aby mógł być realizowany zdalnie (przeglądy i seminaria w sieci). W takim przypadku czasowo zawieszony może być dostęp do ciemni i studia, a kursanci uzyskują możliwość dodatkowego dostępu do studia po przywróceniu normalnego trybu pracy OPT.


Harmonogram zajęć

1 semestr – Kurs podstawowy

Pierwszy semestr składa się z 16 spotkań 2,5 godzinnych (w sumie 40 godzin zajęć). Są to naprzemiennie zajęcia w studiu i pracowni komputerowej. Dodatkowo chętni kursanci uczestniczą w indywidualnych przeglądach zdjęć. Po sprawdzeniu wiedzy praktycznej z obsługi sprzętu kursanci mają dostęp do studia fotograficznego poza godzinami zajęć (w godzinach pracy Ośrodka).

Warsztaty studyjne odbywają się na zmianę z warsztatami komputerowymi.

 • środa, 16.00 – 18.30 (grupa I)
 • środa, 18.30 – 21.00 (grupa II)  
 • czwartek, 16.00 – 18.30 (grupa III) 
 • czwartek, 18.30-21.00 (grupa IV)  

2 semestr – Kurs zaawansowany

W 2 semestrze jest 37,5 (15 x 2,5h) godzin zajęć warsztatowych w studio i w ciemni. Dodatkowo kursanci mogą uczestniczyć w indywidualnych przeglądach zdjęć. Kursanci mają również dostęp do studia fotograficznego i ciemni poza godzinami zajęć (w godzinach pracy Ośrodka).

Termin dla osób rozpoczynających semestr drugi:

 • wtorek, 18.30 – 21.00 (grupa V) 
  Warsztaty w studiu, co tydzień.
 • wrotek, 16:00 – 18:30 (grupa VI)
  Warsztaty w studiu, co tydzień.

W przypadku braku możliwości prowadzenia zajęć edukacyjnych w trybie stacjonarnym (ze względu na pandemię) będziemy proponowali odrobienie zajęć w innym terminie.

3 semestr – Kurs książki fotograficznej 

Kurs tworzenia książki fotograficznej trwa rok. W 3 semestrze jest 37,5h (15x 2,5h) godzin zajęć poświęconych pracy nad książką fotograficzną. W ramach zajęć praktycznych dotyczących przygotowania układu zdjęć realizowana jest część seminaryjna poświęcona zapoznaniu uczestników z tendencjami wydawniczymi na świecie. Kursanci mają również dostęp do studia fotograficznego i ciemni poza godzinami zajęć (w godzinach pracy Ośrodka). Druga część kursu związana jest z dalszą pracą nad książką oraz z pracą z grafikiem w OPT.

 • poniedziałek, 17.00-21.00

Terminy (semestr letni 2022)

1  semestr – kurs podstawowy
Wykład wprowadzający: 28 lutego, godz.  18.00
Rozpoczęcie zajęć: 9 i 10 marca (zgodnie z grupą, do której jest się zapisanym/ą)
Zakończenie zajęć: 27 czerwca

2  semestr – kurs zaawansowany
Wykład wprowadzający: 22 lutego, godz. 18.30
Rozpoczęcie zajęć: 1 marca
Zakończenie zajęć: 27 czerwca

3  semestr – kurs książki fotograficznej
Rozpoczęcie zajęć: 21 lutego
Zakończenie zajęć: 27 czerwca

Uwaga!

 • Ośrodek zastrzega sobie prawo do zmiany formuły prowadzenia zajęć.

Kto prowadzi zajęcia?

 • Zajęcia warsztatowe dla pierwszego semestru prowadzą Krzysztof Solarewicz i Gabriela Piasecka (studio) oraz Joanna Smołka (Photoshop) 
 • Zajęcia warsztatowe dla drugiego semestru prowadzą Filip Zawada, Krzysztof Solarewicz i Gabriela Piasecka
 • Zajęcia dla trzeciego semestru prowadzą Filip Zawada i Krzysztof Solarewicz
 • Zajęcia warsztatowe z Photoshopa i składu książki prowadzi Joanna Smołka
 • Przeglądy zdjęć dla semestrów od 1-3 prowadzą wszyscy instruktorzy

Zobacz biogramy prowadzących.


Cena kursu

 • 1 semestr – 1100 zł / *880 zł
 • 2 semestr – 1000 zł / *800 zł
 • 3 semestr – 1000 zł / *800 zł

* Zniżki
Posiadasz kartę Nasz Wrocław? Dzięki karcie możesz uzyskać 20% zniżki!


1 semestr

Uwaga! W zależności od obowiązujących restrykcji zajęcia będą odbywały się stacjonarnie lub zdalnie.
Opis zajęć 

Zajęcia stacjonarne odbywać się będą w budynku OPT przy ulicy Działkowej – w atelier oraz pracowni komputerowej. W przypadku zajęć zdalnych kursanci otrzymują mailowo link do spotkania online.
Zajęcia studyjne rozpoczynają się prezentacją i krótkim wykładem z historii fotografii, po czym kursanci realizują dane zadanie. Spotkanie kończy się prezentacją wykonanych prac opatrzonych konsultacją prowadzącej. W trakcie warsztatów komputerowych kursanci wraz z prowadzącą realizują na swoich komputerach ćwiczenia z edycji zdjęć. Poruszane zagadnienia są uzupełniane elementami historii fotografii.

Tematy warsztatów w studio
 • zajęcia organizacyjne: światło na obrazach, objaśnienie zasad korzystania ze studia*
 • malowanie światłem
 • ruch
 • głębia ostrości z wykorzystaniem trzech elementów martwych
 • kwiaty – ćwiczenie kompozycyjne
 • portret*
 • postać*
 • zdjęcie monochromatyczne – wykorzystanie fotografii kolorowej
 • fotografia szkła*
 • autoportret

Uwaga! Realizacja tematów oznaczonych gwiazdką jest zależna od możliwości przebywania w studio. Mają one pierwszeństwo wobec pozostałych w przypadku powrotu do trybu stacjonarnego.

Program zajęć może być modyfikowany w zależności od zmieniającej się sytuacji covidowowej i poziomu grupy.

Wybrane zagadnienia
 • światło w fotografii
 • aparaty, obiektywy
 • głębia ostrości
 • kompozycja
 • ruch
 • fotografia katalogowa
 • portret
 • historia fotografii
 • przeglądy zdjęć
Zadania semestralne
 • reportaż z domu lub miejsca pracy
 • krajobraz charakterystyczny
Zajęcia Photoshop
 • Bridge, Photoshop i Camera RAW
 • zarządzanie archiwum, segregowanie zdjęć
 • Camera RAW i podstawy edycji zdjęć – histogram, korekcja ekspozycji, praca z krzywymi, modyfikacje barw
 • praca na warstwach, warstwy dopasowania, malowanie światłem, maskowanie
 • podstawy retuszu
 • rozdzielczości, rozmiary, przygotowanie zdjęć do druku, internetu

Program zajęć może być modyfikowany.

2 semestr

Tematy warsztatów
 • fotografia wielkoformatowa
 • reklama
 • portret w kolorze/martwa natura w kolorze
 • moda
 • portret barokowy
 • wywołanie czarno-białego filmu
 • robienie stykówek
 • wykonywanie odbitek (cz-b)
 • poprawa tematów
Wybrane zagadnienia 
 • akt
 • reportaż (Majoli , D’Agata, Soth)
 • decyzja w fotografii (Arbus, Ballen)
 • fotografia kolorowa (Eggleston, Birgus, Webb)
 • fotografia mody (Bordin, Meisel, Tyszka)
 • fotografia trashowa (Goldin, Richardson, Snow)
 • camera obscura
 • fotografia mody (Avedon, Penn)
 • fotografia niemiecka
 • fotografia czeska
 • polscy fotografowie
 • przeglądy

3 semestr

Zajęcia praktyczne
 • przeglądy i spotkania indywidualne w celu przygotowania własnej książki fotograficznej
 • samodzielna praca w studio
Wykłady*
 • książki fotograficzne polskie i zagraniczne: Nan Goldin / Nobuyoshi Araki / Richard Avedon / Mark Rothko / Sally Mann / Antoine D’Agata / Weegee / Andy Goldsworthy / Francis Bacon / Robert Frank / Kuba Dąbrowski / Michał Łuczak / Andrzej Kramarz / Stefania Gurdowa
 • albumy OPT

* Program wykładów może być modyfikowany, jeżeli okaże się, że są wydarzenia fotograficzne, które należy niezwłocznie podsumować lub też należy zwrócić uwagę na inny, istotny w danym momencie aspekt estetyczny.


Info

Semestr letni: III-VI 2022

 • termin kursu: 28.02 – 27.06.2022 (1 semestr), 22.02 – 27.06.2022 (2 semestr), 21.02 – 27.06.2022 (3 semestr)
 • czas trwania całego kursu: 3 semestry
 • miejsce kursu: online & OPT, ul. Działkowa 15, Wrocław
 • pytania? solarewicz@gmail.com / Krzysztof Solarewicz

Warunki uczestnictwa

 • ukończone 18 lat
 • dokonana wpłata zgodnie z przyjętymi terminami
 • akceptacja regulaminu kursu

Uczestniczyć w zajęciach może każdy, nawet osoba, która nigdy nie trzymała aparatu w ręce. Trzeba tylko zaopatrzyć się w aparat, w którym manualnie można nastawić przysłonę i czas wykonania zdjęcia.

Gwarantujemy

 • dwa studia fotograficzne (atelier) z niezależnym garniturem profesjonalnych lamp, dającym swobodę pracy
 • ciemnię wyposażoną w chemię fotograficzną
 • przestronną salę na przeglądy fotograficzne
 • indywidualne stanowisko komputerowe w czasie zajęć z Photoshopa
 • fotografów prowadzących zajęcia, dyspozycyjnych przez cały okres trwania kursu – można z nimi rozmawiać na korytarzach, mejlować i dzwonić z pytaniami i wątpliwościami
 • przeglądy fotograficzne na życzenie
 • małe grupy (max 6 osób)

Zapewniamy

 • bardzo miłą atmosferę
 • konsultacje, spotkania z fotografami
 • możliwość korzystania z ciemni i atelier poza zajęciami w trakcie kursu, ale również po jego zakończeniu (za dodatkową opłatą)
 • możliwość spotkania artystów i kursantów zajmujących się innymi dziedzinami sztuki (muzyką, malarstwem, rysunkiem, komiksem, grafiką warsztatową, projektowaniem graficznym czy rysunkiem architektonicznym)
 • zniżki na koncerty odbywające się w OPT

Najczęściej zadawane pytania

Bardzo trudno jest odpowiedzieć na to pytanie. Każdy musi sam się nad tym zastanowić. Wykonywanie ostrych zdjęć nawet najlepszym aparatem w żaden sposób nie jest przepustką do bycia fotografem. Jeśli jesteś osobą gotową szukać w fotografii drogi do opowiadania o czymś dla siebie istotnym (choćby o rodzinie, o dziewczynie, o kolekcji zabawkowych samochodów), to są to zajęcia dla Ciebie. Na kursie uczymy fotografii od podstaw, ale traktujemy ją bardzo szeroko i na kolejnych semestrach zdobędziesz wiedzę, którą śmiało można nazwać zaawansowaną. Na trzecim semestrze poznasz tajniki produkcji książki fotograficznej, od jej składu po druk.

Kurs fotografii składa się z czterech semestrów, czego zwieńczeniem jest wydanie własnej foto-książki/albumu. Semestr trwa zwykle ok. 4 miesięcy, natomiast każdy uczestnik (zależnie do potrzeb) indywidualnie podejmuje decyzję w ilu semestrach bierze udział.

Każdy kursant powinien dysponować aparatem umożliwiającym manualne ustawianie czasów otwarcia migawki i przysłon. Ważne jest też, aby aparat zawierał gorącą stopkę lub gniazdko do zewnętrznej lampy błyskowej, co ma znaczenie przy współpracy aparatu z lampami studyjnymi. Korzystną, choć niekonieczną, cechą jest możliwość zmiany obiektywu. Takie cechy mają zwykle lustrzanki analogowe (na film) i cyfrowe. Są też aparaty, które nie są lustrzankami, ale mogą spełniać te oczekiwania - wtedy również mogą być wystarczającym wyposażeniem do nauki fotografii. Jeśli jednak ktoś przychodząc na kurs nie ma jeszcze aparatu, to warto by się powstrzymał z zakupem. Sugerujemy pożyczenie aparatu od kogoś znajomego lub kupno po uprzedniej konsultacji z prowadzącymi.

Zdjęcia trzeba robić możliwie jak najczęściej, szczególnie na początku. W studiu każdy kursant ma zajęcia co dwa tygodnie i wtedy wykonuje określone zadanie fotograficzne, z którego na cyklicznym przeglądzie jest rozliczany. Równocześnie zadawane są zadania domowe mające zdopingować do pracy poza zajęciami, gdyż wykonywanie zdjęć co dwa tygodnie, to zdecydowanie za mało. Im więcej zdjęć się robi, tym szybciej opanowuje się podstawy obsługi aparatu, kompozycji, wrażliwość na światło itp. Zakładamy, że wszystkie osoby, które zapisują się na kurs pasjonuje fotografowanie i samodzielna praca w domu będzie czystą przyjemnością.

W połowie pierwszego semestru i zdaniu egzaminu praktycznego z obsługi sprzętu atelierowego można korzystać z atelier poza godzinami zajęć (w godzinach pracy Ośrodka). W drugim semestrze, po zdaniu egzaminu praktycznego z obsługi sprzętu do obróbki światłoczułej, można samodzielnie korzystać z ciemni (i spędzić tam cały dzień). Po zakończeniu kursu istnieje również możliwość odpłatnego korzystania z ciemni i atelier.

Osoby uczestniczące w tych zajęciach powinny posiadać aparat klasyczny, pozwalający na manualne ustawianie czasu i przesłony. Uczestnicy we własnym zakresie zaopatrują się w czarno-biały film oraz papier ciemniowy. Resztę elementów potrzebnych do wywołania filmu i odbitek zapewnia OPT.

Na zajęcia można zapisać się za pośrednictwem formularza online dostępnego okresowo na stronie kursu oraz podczas tradycyjnych spotkań naborowych w OPT. Szczegółowe informacje o terminach i zasadach zapisów określone są stronie OPT.

Tak. Jeśli są wolne miejsca w grupach, to do dwóch tygodni po rozpoczęciu zajęć i ustaleniu szczegółów z prowadzącymi, istnieje możliwość zapisania się na kurs.

Zasady rezygnacji z kursu określa regulamin uczestniczenia w zajęciach.

Opłatę za kurs należy uregulować przed rozpoczęciem kursu. Więcej o zapisach i sposobach płatności - kliknij tutaj.