Fotografia

Pracownia autorska: Filip Zawada, Krzysztof Solarewicz, Joanna Smołka

Zobacz losowo
Kurs Fotografii

Kurs Fotografii

Trwają zapisy na semestr letni 2024!

T: +48 71 364 27 65, M: +48 663 77 99 64, E: info@opt-art.net

Formularz zgłoszeniowy

W czasie zajęć kładziemy nacisk na najważniejsze elementy w fotografii, jakimi są światło, kadr i kompozycja. Nasi kursanci zdobywają wiedzę i umiejętności w zakresie obsługi sprzętu atelierowego (lamp błyskowych, światłomierzy), ciemniowego (obróbka zdjęć czarno-białych, praca z powiększalnikiem), a także obróbki komputerowej (obsługa programów Affinity Photo, Adobe Indesign).

Uczymy naszych kursantów twórczego myślenia i wychodzenia poza utarte schematy oraz narzucane granice. Postawę twórczą kształtujemy m.in. poprzez zachęcanie do udziału w zajęciach praktycznych i wykładach w innych pracowniach. Staramy się, aby słuchacze wymieniali się poglądami i spostrzeżeniami, które pojawiają się podczas pracy fotograficznej.

Dla wielu osób zajęcia fotograficzne w OPT stanowiły pierwszy etap w rozwoju kariery. Nasi absolwenci dostają się do uznanych szkół fotograficznych w Polsce i za granicą. Prezentują swoje prace na wystawach, publikują w magazynach, wydają książki i albumy. Są laureatami nagród i wyróżnień na wielu prestiżowych konkursach, realizują się zawodowo w branży reklamowej, filmowej i dziennikarskiej.

Na kurs zapraszamy osoby, które chcą się wykazać twórczą ekspresją.

Przegląd zdjęć semestru pierwszego – fot. Magdalena Błaszczyk

Pracownia fotografii

Zajęcia w pracowni fotografii mają charakter zajęć warsztatowych, w czasie których kursanci zapoznają się z teorią i praktyką fotografii. Program zajęć z fotografii jest zróżnicowany w ramach trzech kursów różniących się stopniem zaawansowania. Są to: Kurs Podstawowy, Kurs Zaawansowany i Kurs Książki Fotograficznej.

Kurs Podstawowy koncentruje się na podstawach technicznych i estetycznych fotografii. Na zajęcia zapraszamy wszystkie chętne osoby (pełnoletnie), które odkrywają w sobie pasję do fotografii.

Kurs Zaawansowany poświęcony jest estetyce fotografii, historii i współczesności fotografii. Na kurs zapraszamy osoby, które miały już pierwsze doświadczenia w pracy ze studyjnym sprzętem fotograficznym (np. lampy studyjne, światłomierz).

Kurs Książki Fotograficznej jest poświęcony przygotowaniu autorskiej książki fotograficznej. Kurs skierowany jest do osób, które chcą pogłębić swoją wiedzę dotyczącą fotografii, budowania zestawów zdjęć i opowiadania zdjęciami.

Istotną częścią zajęć są przeglądy zdjęć polegające na indywidualnym kontakcie kursantów z prowadzącymi. Kursanci semestrów 2 i 3 uzyskują (po sprawdzeniu umiejętności) dostęp do studia oraz do ciemni w OPT, aby mogli ćwiczyć umiejętności zdobywane w czasie zajęć.

W wypadku braku możliwości stacjonarnego prowadzenia zajęć (np. z powodu pandemii) program kursu jest modyfikowany tak, aby mógł być realizowany zdalnie (przeglądy i seminaria w sieci). W takim przypadku czasowo zawieszony może być dostęp do ciemni i studia, a kursanci uzyskują możliwość dodatkowego dostępu do studia po przywróceniu normalnego trybu pracy OPT.

Program zajęć w ramach każdego kursu znajduje się w zakładkach.
Kurs jest prowadzony w budynku Ośrodka Postaw Twórczych przy ulicy Działkowej 15.


Harmonogram zajęć

Kurs podstawowy – semestr 1

Kurs Podstawowy (nazywany też pierwszy semestrem) składa się z 16 spotkań 2,5 godzinnych (w sumie 40 godzin zajęć). Zajęcia odbywają się w studiu i pracowni komputerowej. Dodatkowo chętni kursanci uczestniczą w indywidualnych przeglądach zdjęć. Grupy zajęciowe są maksymalnie 6 osobowe.

 • poniedziałek, 16.00 – 18.30 (grupa I)
 • poniedziałek, 18.30 – 21.00 (grupa II)

Kurs zaawansowany – semestr 2

Kurs zaawansowany (zwyczajowo nazywany 2 semestrem) składa się z 37,5 (15 x 2,5h) godzin zajęć warsztatowych w studio i w ciemni. Dodatkowo kursanci mogą uczestniczyć w indywidualnych przeglądach zdjęć. Kursanci mają również dostęp do studia fotograficznego i ciemni poza godzinami zajęć (w godzinach pracy Ośrodka). Kursanci którzy ukończyli kurs podstawowy OPT mogą zapisać się na kurs zaawansowany wypełniając formularz zgłoszeniowy w trakcie naborów. Wszystkie osoby, które chciałyby zacząć od zajęć zaawansowanych, ale nie uczęszczały wcześniej na zajęcia fotograficzne w OPT, proszone są o wcześniejszy kontakt telefoniczny z prowadzącym i zajęcia (Filip: 605 636 664, Krzysztof: 609 944 999).

Warsztaty w studiu, co tydzień:

 • wtorek, 16:00 – 18:30 (grupa III)
 • wtorek, 18.30 – 21.00 (grupa IV)

W przypadku braku możliwości prowadzenia zajęć edukacyjnych w trybie stacjonarnym (ze względu na pandemię) będziemy proponowali odrobienie zajęć w innym terminie.


Kurs książki fotograficznej 

Kurs tworzenia książki fotograficznej trwa rok. Umownie nazywany jest 3 semestrem. W ramach kursu jest 15 spotkań (z wykładami) poświęconych pracy nad książką fotograficzną. W ramach zajęć praktycznych dotyczących przygotowania układu zdjęć realizowana jest część seminaryjna poświęcona zapoznaniu uczestników z tendencjami wydawniczymi na świecie. Kursanci mają również dostęp do studia fotograficznego i ciemni poza godzinami zajęć (w godzinach pracy Ośrodka). Druga część kursu (drugie półrocze 3 semestru) związana jest z dalszą pracą nad książką oraz z pracą z grafikiem w OPT.

 • środa, 17.00-20.00

Terminy – semestr letni II-VI 2024

Kurs podstawowy – semestr 1

Wykład wprowadzający: 26 lutego 2024, godz. 18.00, duża sala OPT
Rozpoczęcie zajęć: 4 marca 2024, godz. 16.00 lub 18.30 (zgodnie z wybraną grupą)
Zakończenie zajęć: 24 czerwca 2024


Kurs zaawansowany – semestr 2

Wykład wprowadzający: 20 lutego 2024, godz. 18.00, studio 2
Rozpoczęcie zajęć: 27 lutego 2024, godz. 16.00 lub 18.30 (zgodnie z wybraną grupą)
Zakończenie zajęć: 24 czerwca 2024


Kurs książki fotograficznej 

Rozpoczęcie zajęć: 28 lutego 2024, godz. 18.00, duża sala
Zakończenie zajęć: 24 czerwca 2024

Uwaga

 • Zajęcia nie odbywają się w dni ustawowo wolne od pracy
 • Przerwa wielkanocna: 1 kwietnia 2024
 • Przerwa majówkowa: 29 kwietnia-3 maja 2024
 • Ośrodek zastrzega sobie prawo do zmiany formuły prowadzenia zajęć
 • Przerwa świąteczna: 24.122023 – 01.01.2024 (semestr zimowy 2023/24)

Kto prowadzi zajęcia?

 • Zajęcia kursu książki fotograficznej prowadzą Filip Zawada, Krzysztof Solarewicz i Joanna Smołka

 • Zajęcia warsztatowe z Photoshopa i składu książki prowadzi Joanna Smołka

Zobacz biogramy prowadzących


Cena kursu

 • 1 semestr – 1200 zł / *960 / **840 zł
 • 2 semestr – 1100 zł / *880 / **770 zł
 • 3 semestr – 1100 zł / *880 / **770 zł

* Zniżki
Posiadasz kartę *Nasz Wrocław lub **Nasz Wrocław MAX?
Dzięki karcie możesz uzyskać 20% lub 30% zniżki!


Kurs podstawowy

Opis zajęć 

Zajęcia stacjonarne odbywać się będą w budynku OPT przy ulicy Działkowej – w atelier oraz pracowni komputerowej. W przypadku zajęć zdalnych (pandemia) kursanci otrzymują mailowo link do spotkania online.

Podczas zajęć w studio kursanci zapoznają się z obsługą sprzętu i realizują zadany wcześniej temat. W trakcie warsztatów komputerowych kursanci realizują  ćwiczenia z edycji zdjęć. Poruszane zagadnienia są uzupełniane elementami historii fotografii.

Przykładowe tematy warsztatów w studio
 • zajęcia organizacyjne: światło na obrazach, objaśnienie zasad korzystania ze studia
 • malowanie światłem
 • ruch
 • głębia ostrości z wykorzystaniem trzech elementów martwych
 • kwiaty – ćwiczenie kompozycyjne
 • portret
 • postać
 • zdjęcie monochromatyczne – wykorzystanie fotografii kolorowej
 • fotografia szkła
 • autoportret
Wybrane zagadnienia
 • światło w fotografii
 • aparaty, obiektywy
 • głębia ostrości
 • kompozycja
 • ruch
 • fotografia katalogowa
 • portret
 • historia fotografii
 • przeglądy zdjęć
Zadania semestralne
 • reportaż z domu lub miejsca pracy
 • krajobraz charakterystyczny
Zajęcia komputerowe 
 • nauka programu Affinity Photo
 • podstawa edycji zdjęć – histogram, korekcja ekspozycji, praca z krzywymi, modyfikacje barw
 • praca na warstwach, warstwy dopasowania, malowanie światłem, maskowanie
 • podstawy retuszu
 • rozdzielczości, rozmiary, przygotowanie zdjęć do druku, eksportu na potrzeby internetu

Program zajęć może być modyfikowany, w zależności od zmieniającej się sytuacji pandemicznej i poziomu grupy oraz w przypadku pojawienia się wartościowych wydarzeń fotograficznych, które należy zobaczyć lub podsumować.

Kurs zaawansowany

Tematy warsztatów
 • fotografia wielkoformatowa
 • reklama
 • portret w kolorze/martwa natura w kolorze
 • moda
 • portret barokowy
 • wywołanie czarno-białego filmu
 • robienie stykówek
 • wykonywanie odbitek (cz-b)
 • poprawa tematów
Wybrane zagadnienia 
 • reportaż (Majoli , D’Agata, Soth)
 • decyzja w fotografii (Arbus, Ballen)
 • fotografia kolorowa (Eggleston, Birgus, Webb)
 • fotografia mody (Bordin, Meisel, Tyszka)
 • fotografia trashowa (Goldin, Richardson, Snow)
 • fotografia mody (Avedon, Penn)
 • fotografia niemiecka
 • polscy fotografowie
 • przeglądy

Kurs książki fotograficznej

Zajęcia praktyczne
 • przeglądy i spotkania indywidualne w celu przygotowania własnej książki fotograficznej
 • samodzielna praca w studio
Wykłady*
 • książki fotograficzne polskie i zagraniczne: Nan Goldin / Nobuyoshi Araki / Richard Avedon  / Sally Mann / Antoine D’Agata  / Andy Goldsworthy / Robert Frank / Kuba Dąbrowski / Michał Łuczak / Andrzej Kramarz / Stefania Gurdowa i inne.
 • albumy OPT

* Program wykładów może być modyfikowany, jeżeli okaże się, że są wydarzenia fotograficzne, które należy niezwłocznie podsumować lub też należy zwrócić uwagę na inny, istotny w danym momencie aspekt estetyczny.


Info

Semestr letni II-VI 2024

 • termin kursu: 26.02 – 24.06.2024
 • liczba spotkań semestru pierwszego: 16
 • całość kursu: 4 semestry
 • miejsce kursu: OPT, ul. Działkowa 15, Wrocław
 • pytania? foto@opt-art.net 

Cena

 • kurs podstawowy / semestr 1 – 1200 zł / *960 / **840 zł
 • kurs zaawansowany / semestr 2 – 1100 zł / *880 / **770 zł
 • kurs książki fotograficznej – 1100 zł / *880 / **770 zł

* Zniżki
Posiadasz kartę *Nasz Wrocław lub **Nasz Wrocław MAX?
Dzięki karcie możesz uzyskać 20% lub 30% zniżki!

Warunki uczestnictwa

 • ukończone 18 lat
 • dokonana wpłata zgodnie z przyjętymi terminami
 • akceptacja regulaminu kursu

Uczestniczyć w zajęciach może każdy, nawet osoba, która nigdy nie trzymała aparatu w ręce. Trzeba tylko zaopatrzyć się w aparat, w którym manualnie można nastawić przysłonę i czas wykonania zdjęcia.

Zapewniamy

 • dwa studia fotograficzne (atelier) z niezależnym garniturem profesjonalnych lamp, dającym swobodę pracy
 • ciemnię wyposażoną w chemię fotograficzną
 • przestronną salę na przeglądy fotograficzne
 • indywidualne stanowisko komputerowe w czasie zajęć z Photoshopa
 • fotografów prowadzących zajęcia, dyspozycyjnych przez cały okres trwania kursu – można z nimi rozmawiać na korytarzach, mejlować i dzwonić z pytaniami i wątpliwościami
 • przeglądy fotograficzne na życzenie
 • małe grupy (max 6 osób)
 • bardzo miłą atmosferę
 • konsultacje, spotkania z fotografami
 • możliwość korzystania z ciemni i atelier poza zajęciami w trakcie kursu, ale również po jego zakończeniu (za dodatkową opłatą)
 • możliwość spotkania artystów i kursantów zajmujących się innymi dziedzinami sztuki (muzyką, malarstwem, rysunkiem, komiksem, grafiką warsztatową, projektowaniem graficznym czy rysunkiem architektonicznym)
 • zniżki na koncerty odbywające się w OPT

Zapisy

Zapisy – formularz zgłoszeniowy

Zapisy na kursy odbywają się 2 razy do roku. Semestr letni rozpoczyna się w marcu, a zimowy w październiku. Zapisy online dostępne są ok. 2 miesiące przed startem zajęć.

 


Najczęściej zadawane pytania

Bardzo trudno jest odpowiedzieć na to pytanie. Każdy musi sam się nad tym zastanowić. Wykonywanie ostrych zdjęć nawet najlepszym aparatem w żaden sposób nie jest przepustką do bycia fotografem. Jeśli jesteś osobą gotową szukać w fotografii drogi do opowiadania o czymś dla siebie istotnym (choćby o rodzinie, o dziewczynie, o kolekcji zabawkowych samochodów), to są to zajęcia dla Ciebie. Na kursie uczymy fotografii od podstaw, ale traktujemy ją bardzo szeroko. Kursy Podstawowy, Zaawansowany i Książki Fotograficznej są zaplanowane jako cykl zajęć, dzięki którym zdobędziesz wiedzę, którą śmiało można
nazwać zaawansowaną.

Kurs fotografii składa się z czterech semestrów, czego zwieńczeniem jest wydanie własnej foto-książki/albumu. Semestr trwa zwykle ok. 4 miesięcy, natomiast każdy uczestnik (zależnie do potrzeb) indywidualnie podejmuje decyzję w ilu semestrach bierze udział.

Każdy kursant powinien dysponować aparatem umożliwiającym manualne ustawianie czasów otwarcia migawki i przysłon. Ważne jest też, aby aparat zawierał gorącą stopkę lub gniazdko do zewnętrznej lampy błyskowej, co ma znaczenie przy współpracy aparatu z lampami studyjnymi. Korzystną, choć niekonieczną, cechą jest możliwość zmiany obiektywu. Takie cechy mają zwykle lustrzanki analogowe (na film) i cyfrowe. Są też aparaty, które nie są lustrzankami, ale mogą spełniać te oczekiwania - wtedy również mogą być wystarczającym wyposażeniem do nauki fotografii. Jeśli jednak ktoś przychodząc na kurs nie ma jeszcze aparatu, to warto by się powstrzymał z zakupem. Sugerujemy pożyczenie aparatu od kogoś znajomego lub kupno po uprzedniej konsultacji z prowadzącymi.

Zdjęcia trzeba robić możliwie jak najczęściej, szczególnie na początku. W studiu każdy kursant ma zajęcia co dwa tygodnie i wtedy wykonuje określone zadanie fotograficzne, z którego na cyklicznym przeglądzie jest rozliczany. Równocześnie zadawane są zadania domowe mające zdopingować do pracy poza zajęciami, gdyż wykonywanie zdjęć co dwa tygodnie, to zdecydowanie za mało. Im więcej zdjęć się robi, tym szybciej opanowuje się podstawy obsługi aparatu, kompozycji, wrażliwość na światło itp. Zakładamy, że wszystkie osoby, które zapisują się na kurs pasjonuje fotografowanie i samodzielna praca w domu będzie czystą przyjemnością.

Po zakończeniu pierwszego semestru i zdaniu egzaminu praktycznego z obsługi sprzętu atelierowego można korzystać z atelier poza godzinami zajęć (w godzinach pracy Ośrodka). W drugim semestrze, po zdaniu egzaminu praktycznego z obsługi sprzętu do obróbki światłoczułej, można samodzielnie korzystać z ciemni (i spędzić tam cały dzień). Po zakończeniu kursu istnieje również możliwość odpłatnego korzystania z ciemni i atelier.

Osoby uczestniczące w tych zajęciach powinny posiadać aparat klasyczny, pozwalający na manualne ustawianie czasu i przesłony. Uczestnicy we własnym zakresie zaopatrują się w czarno-biały film oraz papier ciemniowy. Resztę elementów potrzebnych do wywołania filmu i odbitek zapewnia OPT.

Tak. Każde zdjęcie w większym lub mniejszym stopniu wymaga edycji. Potrzebny do tego jest komputer i dedykowany program. Najlepsze efekty daje regularna praca, dlatego dobrze zapewnić sobie dostęp do programu w domu.

Pracownia wyposażona jest w sześć stanowisk komputerowych z systemem Windows, monitorami Eizo oraz tabletami graficznymi Wacom Intuos. Uczestnicy zapoznają się obsługą programu Affinity Photo.

Na zajęcia można zapisać się za pośrednictwem formularza online dostępnego okresowo na stronie kursu oraz podczas tradycyjnych spotkań naborowych w OPT. Szczegółowe informacje o terminach i zasadach zapisów określone są stronie OPT.

Tak. Jeśli są wolne miejsca w grupach, to do dwóch tygodni po rozpoczęciu zajęć i ustaleniu szczegółów z prowadzącymi, istnieje możliwość zapisania się na kurs.

Zasady rezygnacji z kursu określa regulamin uczestniczenia w zajęciach.

Opłatę za kurs należy uregulować przed rozpoczęciem kursu. Więcej o zapisach i sposobach płatności - kliknij tutaj.