Litografia (nowy kurs)

Litografia (nowy kurs)

Kurs Li­to­gra­fii i Pod­staw Dru­ku Pła­skie­go ad­re­so­wa­ny jest do wszyst­kich osób za­in­te­re­so­wa­nych gra­fi­ką ar­ty­stycz­ną – tych …

Cześć! Nie ma już wolnych miejsc w kursie Projektowania Graficznego. Sprawdź nasze nowości: Litografia, Ciało - Głos - Całość lub Rysunek Architektoniczny i Perkusję. Zapraszamy!