Komiks i Podstawy Ilustracji

Pracownia autorska: Szymon Teluk

Zobacz losowo
Kurs Komiksu i Podstaw Ilustracji

Kurs Komiksu i Podstaw Ilustracji

Miło, że sprawdzasz! Informacje o zapisach na kurs w semestrze letnim już niebawem. Wróć na tę stronę wkrótce lub skontaktuj się znami mailowo już teraz  🙂


Jaka dziedzina stanowi przykład idealnego przenikania się formy i treści, obrazu i języka? Oczywiście komiks i ilustracja. Musisz połączyć w niej swoje umiejętności plastyczne i literackie, dokładnie wiedzieć, jaki obraz będzie opowiadał pewną historię, odwzorowywał narrację, konwencję i styl, jak będzie łączył się z językiem. Umiejętność ilustrowania i wizualizacji, przekładania języka na obraz (i odwrotnie) oraz znajomość aspektów dotyczących wszystkich dziedzin wizualnych – kompozycji, kadru, światła – przydadzą Ci się do kreowania własnego świata, opowiadania historii, wyrażania siebie i swoich pomysłów, a także dadzą Ci do ręki narzędzia przydatne w wielu zawodach.

Kurs jest ad­re­so­wa­ny za­rów­no do osób zu­peł­nie po­cząt­ku­ją­cych w ry­sun­ku, ko­mik­sie czy ilu­stra­cji, jak i po­sia­da­ją­cych już do­świad­cze­nie. Może sta­no­wić roz­wi­nię­cie wcze­śniej zdo­by­tych umie­jęt­no­ści w dzie­dzi­nach ko­mik­so­wi po­krew­nych. Za­in­te­re­su­je tak­że oso­by, któ­re trak­tu­ją ko­miks jako pa­sję, chcia­ły­by po­sze­rzyć swo­ją wie­dzę oraz zo­ba­czyć, jak jego two­rze­nie wy­glą­da od kuch­ni.

Zajęcia przygotowują do pracy w różnych, coraz bardziej prestiżowych i rozwijających się zawodach związanych z rysunkiem. Punktem wyjścia dla pracowni jest komiks i ilustracja oraz techniki dla nich właściwe. Przez to, że komiks stoi na styku wielu dziedzin artystycznych oraz sztuki i kultury masowej, umiejętności zdobyte przy jego tworzeniu stają się często podstawą dalszej działalności w wielu zawodach.

Oprócz komiksu, jego kreacji, teorii i historii, zajmujemy się m.in.: scenariuszem, rysunkami koncepcyjnymi, które są dziś niezbędne w produkcji filmów i gier, storyboardem filmowym i reklamowym, ilustracją dla potrzeb reklamy i edukacji, plastyczną stroną filmu animowanego. Umiejętność ilustrowania i wizualizacji staje się coraz bardziej potrzebna również w pracy grafika oraz w kształtowaniu aplikacji multimedialnych.


Program w pigułce

 • komiks
 • concept-art
 • ilustracja prasowa
 • ilustracja literatury dla dzieci i dorosłych
 • manga i anime
 • komiks reportażowy
 • scenorys i scenariusz
 • storyboard
 • ilustracja reklamowa i internetowa
 • rysunek koncepcyjny
 • rysunek satyryczny
 • tatuaż

Harmonogram 

Uwaga! Zobacz informacje o nowej grupie (poniedziałek, godz. 17:45 – 21:15).

Zajęcia w semestrze zimowym 2020/21 odbywają się cyklicznie w czwartki (godz. 18:15 – 20:30), podczas którego realizowany jest Program A.

 • 18:15 – 20:30  zajęcia praktyczne (przy niektórych tematach wykład z prezentacją)
 • 20:30 – 21:00  konsultacje 

Uwaga. Zajęcia w kolejnych semestrach zaplanowane są na poniedziałki.


Terminy (semestr zimowy 2020/21)

Zajęcia odbywają się w okresie od 8.10.2020 do 14.01.2021.
Liczba spotkań w semestrze: 13 
Zajęcia nie odbywają się: 24.12-2020-6.01.2021 (przerwa świąteczno-noworoczna) oraz w dni ustawowo wolne od pracy.


Cena kursu

 • semestr (ok. 4 m-cy) – 750 zł / *600 zł
 • powtórzenie semestru – 350 zł / *280 zł

* Zniżki:
Posiadasz kartę Nasz Wrocław (dawniej UrbanCard Premium)? Dzięki karcie możesz uzyskać 20% zniżki!


Info

Semestr zimowy: X 2020 – I 2021

 • termin kursu: 8.10.2020 – 14.01.2021
 • zajęcia raz w tygodniu; w czwartki (g. 18:15 – 20:30)
 • czas trwania kursu: 4 semestry (niezależne od siebie)
 • miejsce kursu: OPT, ul. Działkowa 15, Wrocław
 • pytania? aeroplan@wp.pl / Szymon Teluk

* cena z Nasz Wrocław (dawniej UrbanCard Premium)

Warunki uczestnictwa

 • ukończone 18 lat (w przypadku osób od 16 do 18 roku życia konieczna jest zgoda prowadzącego oraz pisemna zgoda opiekunów)
 • dokonana wpłata zgodnie z przyjętymi terminami
 • akceptacja regulaminu kursu

Uczestniczyć w zajęciach może każdy, nawet osoba, która wcześniej nie zajmowała się komiksem czy ilustracją.

Gwarantujemy

 • funkcjonalną salę wykładową oraz optymalną przestrzeń do zajęć praktycznych
 • otwarte wykłady prowadzone w ramach pracowni fotograficznej, poruszające kwestie związane z ogólną wrażliwością artystyczną i szeroko rozumianą kulturą wizualną
 • ilustrator i autor komiksów prowadzący zajęcia, dyspozycyjny przez cały okres trwania kursu – można z nim rozmawiać na korytarzach, mejlować i dzwonić z pytaniami i wątpliwościami

W razie konieczności tymczasowego przejścia w tryb online z powodu pandemii Covid- 19, zapewniamy sprawne i poparte doświadczeniem kontynuowanie zajęć z użyciem powszechnie dostęnych i znanych uczestnikom narzędzi internetowych i multimedialnych: Facebook, Youtube, poczta e-mail, smartfon lub komputer.

Zapewniamy

 • 20-50% zniżki na dodatkowe spotkania, warsztaty i plenery organizowane przez pracownię komiksu i prowadzącego
 • bardzo miłą atmosferę
 • możliwość wydrukowania prac na profesjonalnej drukarce (za dodatkową opłatą)
 • integrujące wyjazdowe plenery organizowane we współpracy z pokrewnym kierunkiem studiów uniwersyteckich – potężny strzał pozytywnej energii do pracy (koszty pokrywa uczestnik)
 • możliwość spotkania artystów i kursantów zajmujących się innymi dziedzinami sztuki (fotografią, muzyką, malarstwem, rysunkiem, grafiką warsztatową, projektowaniem graficznym czy rysunkiem architektonicznym)
 • zniżki na koncerty odbywające się w OPT

Program A

 1. Różne sposoby rysowania człowieka z wyobraźni.
 2. Podstawy rysunku na potrzeby komiksu, ilustracji i concept art.
 3. Kompozycja czyli podstawa wszystkiego. Typy kompozycji i kilkanaście najstraszniejszych błędów w kompozycjach plastycznych.
 4. Scenariusz, scenorys i szkicowanie – narracja w komiksie.
 5. Perspektywa – czyli różne sposoby ukazywania przestrzeni.
 6. Podstawy ilustracji w kolorze. Od podmalówki, przez modelowanie do stylizacji. Farby akrylowe i tempery promarkery. kopiki i inne laserunkowe flamastry w kompozycjach barwnych.
 7. Kadrowanie i ujęcia w komiksie
 8. Komponowanie graficzne ilustracji i kadrów komiksowych Tusz, czyli grafizacja rysunku.
 9. Język komiksu – środki wyrazu w komiksie.
 10. Krótka forma. Pasek komiksowy lub plansza.
 11. Ilustracja dziecięca i młodzieżowa. Kredki ołówkowe, pastele i techniki malowania kredkami.
 12. Storyboardy i ilustracje koncepcyjne na potrzeby filmu – rysowanie złożonych kostiumów jak i prostych ubrań z zastosowaniem techniki lawowania.
 13. Rysowanie scen grupowych i tłumu z użyciem postaci w konwencjach cyberpunk i postapokaliptycznych.

Program B

 1. Praca warstwami w rysunku koncepcyjnym i komiksie przy pomocy różnych technik.
 2. Sylwetka w kontrapoście, ciężar i dynamika w przedstawianiu ciała ludzkiego.
 3. Ilustracja książkowa w literaturze dla dorosłych – dzieje i techniki ilustracji książkowej. Ilustracja śródtekstowa wykonana tuszem.
 4.  Anatomia twarzy, głowy i portret.
 5. Liternictwo w komiksowych dymkach i budowa liter. Zagadnienia kaligrafii i pisma odręcznego oraz rysowanie onomatopei.
 6. Światłocień – iluzja trójwymiarowej rzeczywistości z użyciem kreskowania różnymi narzędziami.
 7. Perspektywa zbieżna (linearna) z dwoma, trzema i nieskończoną ilością punktów zbiegu. Rysowanie pojazdów z użyciem perspektywy.
 8. Somatypy – typy anatomiczne sylwetek. Na przykładzie postaci fantasy z Władcy pierścieni.
 9. Komiks a animacja. Jak pokazywać ruch w rysunku.
 10. Komponowanie kadrów i ilustracji za pomocą temperatury barw. Akwarela – techniki podstawowe i jej użycie w ilustracji i komiksie.
 11. Trzy sposoby barwienia komiksu: blaudruk, program graficzny i ekolina/akwarela.
 12. Rysunek koncepcyjny w grach komputerowych. Bestiariusz – hybrydy i smoki.
 13. Eksperyment i konceptualizm w komiksie oraz ilustracji. Collage i wykorzystywanie fotografii i druku.

Program C

 1. Trójwymiarowe rysowanie sylwetek humanoidalnych i człowieka z różnych punktów widzenia.
 2. Weduta i komponowanie pejzażu miejskiego. Architektura czyli budynki proste i skomplikowane.
 3. Atrakcyjne postacie męskie. Rysowanie ubrań i tkanin.
 4. Maszyny latające na przykładzie samolotu i statków kosmicznych.
 5. Postacie cartoonowe i w stylu komiczno – dynamicznym. Karykatura sylwetki.
 6. Techniki filmowe w kadrach komiksowych i storyboardach. Ustawianie postaci w kadrze.
 7. Przygotowanie komiksu do druku i publikacji w internecie. Zastosowanie programów graficznych w komiksie i ilustracji.
 8. Zwierzęta czworonożne, ich anatomia i cechy charakterystyczne. Zwierzęta latające i morskie.
 9. Komponowanie scen za pomocą gam barwnych / tonacji kolorystycznych. Nietypowe techniki akwarelowe i gwasz.
 10. Rysunek satyryczny.
 11. Storyboard filmowy. Promarkery i inne laserunkowe flamastry w kompozycjach walorowych.
 12. Erotyka w komiksie, różne sposoby rysowania ciała ludzkiego i scen erotycznych. Praca z poddrukiem i podświetlarką.
 13. Wizualizacja na potrzeby reklamy, designu i innych dziedzin projektowych. Elementy prawa autorskiego dla rysowników komiksu i ilustratorów.

Program D

 1. Tatuaż i inne kompozycje zamknięte. Ilustracja w typie bordiury, tatuażu itp.
 2. Superbohater.
 3. Rysunek anatomiczny, na żywo i z wyobraźni lub fotografii. Anatomia dłoni i stóp.
 4. Atrakcyjne postacie kobiece, akt.
 5. Karykatura twarzy en face, na 3/4 i z profilu.
 6. Pejzaż tradycyjny w kadrze komiksowym i ilustracji. Rysunek z wyobraźni i rysunek z natury. Rysowanie drzew i innych roślin.
 7. Storyboard reklamowy, ćwiczenia praktyczne i techniki. Kopiki i promarkery i malowanie za ich pomocą.
 8. Wnętrza z użyciem różnych rodzajów perspektywy
 9. Manga i anime.
 10. Kompozycje barwne z akcentem kolorystycznym, budowanie nastroju za pomocą barw. Farby olejne – ich zastosowanie w ilustracji i komiksie.
 11. Pejzaż kosmiczny, budowle i otoczenie. Postacie tradycyjnego s-f i spaceopery.
 12. Ilustracja prasowa – prestiżowy i ciekawy zawód. Ilustracja w procesie. Praca na zadany temat problemowy.
 13. Underground, czyli komiks jako narzędzie walki politycznej i społecznej.

Najczęściej zadawane pytania

Kurs składa się z 52 odrębnych warsztatów podzielonych na cztery semestry (programy). Udział w zajęciach można rozpocząć od dowolnego semestru (letniego lub zimowego), który trwa ok. 4 miesięcy. Spotkania odbywają się cyklicznie raz w tygodniu, w poniedziałki (w semestrze zimowym 2020/21 zajęcia odbywają się wyjątkowo w czwartki) w godz. 18:15 - 20:30. W semestrze zimowym 2020/21 realizowany jest Program A. W kolejnych semestrach Program B, C oraz D.

Nie. Kurs podzielony jest na cztery niezależne semestry (programy), które nie wymagają od uczestnika wcześniejszego udziału. Każdy semestr to zestaw 13 niezależnych od siebie warsztatów, które można rozpocząć wiosną lub jesienią. Decyzja o tym jak długo uczestniczysz w kursie zależy od Ciebie.

Podstawowe narzędzia używane w technikach, którymi pracujemy. Koszt nie jest duży, a podczas zajęć są dostępne także przybory własne prowadzącego. Lista potrzebnych narzędzi plastycznych będzie podana na 1. zajęciach. Koszt nie powinien przekroczyć 30 zł.

Tak. Naukę można rozpocząć od dowolnego semestru (programu). Zdarzają się jednak sytuacje, że uczestnik po ukończonym semestrze nie może wziąć udziału w kolejnym. Co wtedy? Wystarczy wziąć udział w kolejnej edycji.

Uwaga. Osoby, które ukończyły wcześniej określony semestr mogą powtórzyć go raz jeszcze. Koszt semestru wynosi w takim wypadku 350 zł. Osoby, które brały już udział w całym kursie dwukrotnie (dotyczy wszystkich lat), mogą uczestniczyć bezpłatnie we wszystkich spotkaniach kursu.

Na zajęcia można zapisać się za pośrednictwem formularza online dostępnego okresowo na stronie kursu oraz podczas tradycyjnych spotkań naborowych w OPT. Szczegółowe informacje o terminach i zasadach zapisów określone są stronie OPT.

Tak. Za­ję­cia są opra­co­wa­ne w taki spo­sób, że w każ­dej chwi­li moż­na do­łą­czyć do gru­py, je­śli są wol­ne miej­sca. Skontaktuj się z nami!

Zasady rezygnacji z kursu określa regulamin uczestniczenia w zajęciach.

Opłatę za kurs należy uregulować przed rozpoczęciem kursu. Sposoby płatności: gotówka lub przelew. Więcej informacji o zapisach na kurs.

Uwaga! Korzystając z zniżki Nasz Wrocław (dawniej UrbanCard Premium) płatność możliwa jest tylko gotówką w biurze OPT.

Scroll Up