Komiks i Podstawy Ilustracji

Pracownia autorska: Szymon Teluk

Zobacz losowo
Kurs Komiksu i Podstaw Ilustracji

Kurs Komiksu i Podstaw Ilustracji

Jaka dziedzina stanowi przykład idealnego przenikania się formy i treści, obrazu i języka? Oczywiście komiks i ilustracja. Musisz połączyć w niej swoje umiejętności plastyczne i literackie, dokładnie wiedzieć, jaki obraz będzie opowiadał pewną historię, odwzorowywał narrację, konwencję i styl, jak będzie łączył się z językiem. Umiejętność ilustrowania i wizualizacji, przekładania języka na obraz (i odwrotnie) oraz znajomość aspektów dotyczących wszystkich dziedzin wizualnych – kompozycji, kadru, światła – przydadzą Ci się do kreowania własnego świata, opowiadania historii, wyrażania siebie i swoich pomysłów, a także dadzą Ci do ręki narzędzia przydatne w wielu zawodach.

Kurs jest ad­re­so­wa­ny za­rów­no do osób zu­peł­nie po­cząt­ku­ją­cych w ry­sun­ku, ko­mik­sie czy ilu­stra­cji, jak i po­sia­da­ją­cych już do­świad­cze­nie. Może sta­no­wić roz­wi­nię­cie wcze­śniej zdo­by­tych umie­jęt­no­ści w dzie­dzi­nach ko­mik­so­wi po­krew­nych. Za­in­te­re­su­je tak­że oso­by, któ­re trak­tu­ją ko­miks jako pa­sję, chcia­ły­by po­sze­rzyć swo­ją wie­dzę oraz zo­ba­czyć, jak jego two­rze­nie wy­glą­da od kuch­ni.

Zajęcia przygotowują do pracy w różnych, coraz bardziej prestiżowych i rozwijających się zawodach związanych z rysunkiem. Punktem wyjścia dla pracowni jest komiks i ilustracja oraz techniki dla nich właściwe. Przez to, że komiks stoi na styku wielu dziedzin artystycznych oraz sztuki i kultury masowej, umiejętności zdobyte przy jego tworzeniu stają się często podstawą dalszej działalności w wielu zawodach.

Oprócz komiksu, jego kreacji, teorii i historii, zajmujemy się m.in.: scenariuszem, rysunkami koncepcyjnymi, które są dziś niezbędne w produkcji filmów i gier, storyboardem filmowym i reklamowym, ilustracją dla potrzeb reklamy i edukacji, plastyczną stroną filmu animowanego. Umiejętność ilustrowania i wizualizacji staje się coraz bardziej potrzebna również w pracy grafika oraz w kształtowaniu aplikacji multimedialnych.


Program w pigułce

 • historia komiksu
 • concept-art
 • ilustracja prasowa
 • ilustracja dla dzieci
 • manga i anime
 • komiks reportażowy
 • scenorys i scenariusz
 • storyboard
 • ilustracja reklamowa
 • rysunek koncepcyjny
 • rysunek satyryczny

Harmonogram 

Zajęcia semestralne odbywają się cyklicznie w poniedziałki (godz. 18:15 – 20:30).

 • 18:15 – 19:00  wykład z prezentacją multimedialną
 • 19:00 – 20:00  zajęcia praktyczne
 • 20:00 – 20:30  konsultacje 

Cena kursu

 • semestr (ok. 4 m-cy) – 750 zł / *600 zł
 • powtórzenie semestru – 250 zł / *200 zł

* Zniżki:
Posiadasz kartę Nasz Wrocław (dawniej UrbanCard Premium)? Dzięki karcie możesz uzyskać 20% zniżki! Uwaga – płatność ze zniżką tylko gotówką w biurze OPT.


Info

Semestr letni: III-VI 2020

 • cena: 750 zł / *600 zł (za semestr)
 • termin kursu: 2.03 – 15.06.2020
 • zajęcia raz w tygodniu; w poniedziałki (g. 18:15 – 20:30)
 • czas trwania kursu: 2 semestry
 • miejsce kursu: OPT, ul. Działkowa 15, Wrocław
 • pytania? aeroplan@wp.pl / Szymon Teluk

* cena z Nasz Wrocław (dawniej UrbanCard Premium)

Warunki uczestnictwa

 • ukończone 18 lat (w przypadku osób od 16 do 18 roku życia konieczna jest zgoda prowadzącego oraz pisemna zgoda opiekunów)
 • dokonana wpłata zgodnie z przyjętymi terminami
 • akceptacja regulaminu kursu

Uczestniczyć w zajęciach może każdy, nawet osoba, która wcześniej nie zajmowała się komiksem czy ilustracją.

Gwarantujemy

 • funkcjonalną salę wykładową oraz optymalną przestrzeń do zajęć praktycznych
 • otwarte wykłady prowadzone w ramach pracowni fotograficznej, poruszające kwestie związane z ogólną wrażliwością artystyczną i szeroko rozumianą kulturą wizualną
 • ilustrator i autor komiksów prowadzący zajęcia, dyspozycyjny przez cały okres trwania kursu – można z nim rozmawiać na korytarzach, mejlować i dzwonić z pytaniami i wątpliwościami

Zapewniamy

 • bardzo miłą atmosferę
 • możliwość wydrukowania prac na profesjonalnej drukarce (za dodatkową opłatą)
 • integrujące wyjazdowe plenery organizowane we współpracy z pokrewnym kierunkiem studiów uniwersyteckich – potężny strzał pozytywnej energii do pracy (koszty pokrywa uczestnik)
 • możliwość spotkania artystów i kursantów zajmujących się innymi dziedzinami sztuki (fotografią, muzyką, malarstwem, rysunkiem, grafiką warsztatową, projektowaniem graficznym czy rysunkiem architektonicznym)
 • zniżki na koncerty odbywające się w OPT

Semestr letni

1. Naturalizm i realizm w komiksach jako opozycja wobec mangi i stylu cartoon.
Komiks francuski i belgijski. Jak ważny potrafi być pietyzm w oddawaniu realiów historycznych i geograficznych. Jak używano fotografii jako pomocy w rysunku, od XIX w. po czasy najnowsze. Fotografia narzędziem pracy rysownika. Jak komiks czerpie z dokonań dawnego malarstwa. Techniki rysunku i malarstwa z natury oraz ich rola w rozwoju i pracy zawodowej. Rola proporcji, perspektywy i złożoności światłocienia w tworzeniu iluzji świata rzeczywistego.

2. Eksperyment i konceptualizm w komiksie oraz ilustracji.
Rozwijanie lub dyscyplinowanie języka komiksu. Jak treść, czas oraz przestrzeń kartki i kadru zmieniają swój sens. Gdzie są granice zabawy z formą. Związki komiksu i ilustracji z innymi dziedzinami twórczości. Dokonania twórców takich jak Scott McCloud i Chris Ware. Książka autorska, książka artystyczna. Uczymy się pracy z ilustracją i komiksem na przykładzie metod ruchu „Constrained comics”.

3. Rysunek koncepcyjny w grach komputerowych.
Na czym polega praca w tej branży i jak się o nią starać. Popularne techniki. Różnice w pracy na komputerze i tradycyjnymi technikami. Zagadnienia związane z rysowaniem zwierząt na przykładzie tworzenia hybryd. Elementy metalowe w ubiorze postaci i otoczeniu.

4. Erotyka w komiksie, anatomia i różne sposoby rysowania ciała ludzkiego.
Jak mistrzowie gatunku wywołują pożądanie odbiorców. Jak komiks pozwala uniknąć wulgarności w przedstawieniach erotycznych. Synteza aktu w rysunku. Nagość w filmie i fotografii. Różnice między erotyką, a pornografią. Uczymy się rysować nagie ciało.

5. Concept-art i ilustracje na potrzeby filmu – rysowanie złożonych kostiumów jak i prostych ubrań.
Magazyn Metal Hurlant i jego twórcy – dokonania Moebiusa, Bilala, Gigera, Jodorowskyego. Rysunek koncepcyjny, a scenografia. Adaptacja dzieł literackich i komiksów na filmowe. Współpraca z architektami, designerami i projektantami. Omówienie współpracy twórców komiksu z filmowcami.

6. Underground komiksowy i komiks „problemowy”. Jak Al Capone zarabiał na komiksach i dlaczego niektóre komiksy się pali…
Jego historia i wpływ na twórców rysunku satyrycznego, street-artu i graffiti. Stylistyka undergroundu. Dzieje kodeksu komiksowego i komiksu jako ofiary polowania na czarownice. Odpowiedzialność za treść komiksu. Komiks ambitny jako przyszłość gatunku. Cienka granica między głównymi nurtami, a podziemiem. Na czym polega ekspresja brzydoty. Środki wyrazu i techniki w praktyce.

7. Ilustracja prasowa – prestiżowy i ciekawy zawód.
Publicystyka w ilustracji. Sposoby interpretowania treści artykułów na język plastyczny. Łączenie ilustracji z innymi elementami typograficznymi. Dobór ilustracji do tematyki – od Playboya po Detektywa. Popularne techniki w autorskiej ilustracji prasowej z użyciem koloru i collage.

8. Cartoon i animacja. Komiks satyryczny.
Stylizacja rysunkowa na potrzeby animacji. Ruch i mimika w stylu cartoon. Karykatura sylwetki. Projektowanie postaci i wykonanie tła w animacjach. Rysowanie postaci w różnych kadencjach ruchu.

9. Ilustracja dziecięca i młodzieżowa.
Jak adresować ilustrację do grupy wiekowej i jakich środków plastycznych użyć. Rola ilustracji w rozwoju wyobraźni dziecka. Polska szkoła ilustracji i jej światowy sukces. Antropomorfizm i użycie koloru – ćwiczenia.

10. Storyboard filmowy i reklamowy, ćwiczenia praktyczne i techniki.
Produkcja filmu i rola rysownika w tym procesie. Techniki pracy. Szablony do storyboardów i znaki opisujące ruch kamery i postaci. Tradycja i współczesność zawodu. Koncepcja scenariusza reklamowego i wykonanie storyboardu.

11. Manga i anime.
Kulturowy kontekst komiksu japońskiego. Największy „rynek komiksu” na świecie. Kanon i środki wyrazu, które wpłynęły na komiks w innych krajach. Ekspresjonistyczne tendencje mangi. Ćwiczymy podstawowe środki wyrazu stosowane w komiksie japońskim.

12. Superbohater.
Fantom, Green Hornet, Spirit, a już chwilę później Batman, Superman i setki innych postaci zwanych superbohaterami. Jaka jest ich geneza i rozwój oraz dlaczego wygrali z horrorami i komiksem obyczajowym. Przemysł komiksowy w USA – wzloty i upadki najważniejszych firm. Rysownik jako ofiara koncernów wydawniczych. W części praktycznej rysujemy muskulaturę postaci obu płci oraz elementy stroju właściwe dla superbohaterów.

13. Wizualizacja na potrzeby reklamy, designu i innych dziedzin projektowych. Elementy prawa autorskiego dla rysowników komiksu i ilustratorów.
Realia reklamy i współpraca z różnymi firmami. Formułowanie umów i kształtowanie współpracy z firmami i klientami indywidualnymi. Strategie i metody współpracy. Znane procesy sądowe i konflikty dotyczące praw autorskich. Omówienie wszechstronnych realiów pracy wg indywidualnych preferencji uczestników kursu. Jak nie zawierać jednostronnych umów, zadbać o prawa autorskie i uniknąć pułapek prawnych.

Semestr zimowy

1. Historia komiksu i jego różnorodność.
Komiks jako sztuka narracyjno-wizualna. Czym jest i dlaczego powstał. Zarys historii komiksu. Pojemność medium i jego wszechstronność. Rozwój techniki komiksowej. Omawiamy jak rysuje się tradycyjnie komiksy i jak przekracza konwencje. Poznajemy i ćwiczymy podstawę wszelkiego obrazowania czyli kompozycję obrazu dwuwymiarowego, jej kilkanaście wariantów i praktyczne zastosowanie w komiksie oraz ilustracji.

2. Scenorys i scenariusz – narracja w komiksie.
Omawiamy podstawy scenariusza i kreacji świata fikcyjnego. Różnice między scenariuszem filmowym, literackim, a komiksowym. Przełożenie różnych opowieści na sekwencje kadrów. Rysownik jako reżyser i scenograf. Uczymy się komunikatywnie szkicować i współpracy z pomysłodawcą/scenarzystą.

3. Podstawy rysunku na potrzeby komiksu, ilustracji i concept art.
Modele, bryły i inne pomoce rysownika. Podstawowe narzędzia używane w pracy. Sposoby na pokazanie trójwymiarowej przestrzeni na płaszczyźnie – perspektywa i jej rodzaje. Kształcenie pamięci analitycznej i fotograficznej. Umiejętność rysowania z wyobraźni wszystkich możliwych form. Rysowanie prostych obiektów.

4. Postać ludzka jako podstawowa forma dla rysownika komiksów i w rysunku koncepcyjnym do gier.
Omawiamy różnice między popularną nauką anatomii dla plastyków, a anatomią dla rysowników komiksu. Uczestnicy uczą się konstruować postać ludzką z różnych układów brył i modeli. Omawiamy dynamikę ciała ludzkiego w różnych sytuacjach i ujęciach.

5. Rysowanie złożonych obiektów na przykładzie budynków i przestrzeni miejskiej.
Jak krok po kroku narysować wszystko i zagospodarować przestrzeń obrazu. Prezentacja gotowych modeli i poszczególnych etapów opracowania ich krok po kroku.

6. Środki wyrazu w komiksie i podstawy stylizacji komiksowej.
Jak upraszczać rysunki. Dymki, onomatopeje, ruch, emocje i wiele innych zasad języka komiksu. Jak wybrać właściwe i kreatywnie rozwijać podstawowe zasady na przykładzie komiksów z różnych epok i kultur.

7. Kadr i jego zastosowanie.
Uczestnicy poznają kadr jako podstawowy środek wyrazu w komiksie, jego kilkanaście rodzajów i kształtów, ich zastosowanie i sposoby komponowania na planszy. Poznajemy kluczowe dla komiksu pojęcie dynamiki oraz jej optymalizację. Opracowanie w kadrze tła i elementów świata przedstawionego. Adekwatność doboru kadru, perspektywy i kompozycji do sceny.

8. Tusz, czyli grafizacja rysunku. Czerń jako element kompozycji i środek wyrazu.
Klasyczny komiks traktuje rysunek ołówkiem jako podstawę, która później pokryta zostaje czarnym tuszem i w tej formie trafia do druku. Omawiamy tradycyjne konieczności technologiczne i percepcyjne. Kim jest inker i jak współpracuje z rysownikiem i kolorystą. Zastosowanie plam czerni w kompozycji kadru i planszy. Kreskowanie, czyli tzw. sianko i umiar w jego stosowaniu, grubość i kierunek linii. Uczymy się stosować podstawowe narzędzia do nakładania tuszu.

9. Ilustracja i rysunek satyryczny.
Ilustracja realistyczna, a stylizacja satyryczna. Podstawy karykatury twarzy i sylwetki. Jak stworzyć humorystyczną postać. Wybór stylistyki. Środki wyrazu w różnych typach rysunku satyrycznego. Jak założyć rysunkowego bloga, zadbać o jego popularność, i stać się legendą. Metody pracy i intuicja rysowników satyrycznych.

10. Krótka forma. Pasek komiksowy lub plansza.
Kim są najbogatsi rysownicy na świecie. Seriale komiksowe, które ukazywały się kilkadziesiąt lat w setkach tytułów. Omówimy: Peanuts, Blondie, Garfield i inne legendy. Realizujemy etapami krótki komiks: scenariusz-pomysł, scenorys, szkic, tusz, kolor. Omawiamy tworzenie komiksu reklamowego, edukacyjnego, prezentacji w formie komiksu. Autorska koncepcja na serial.

11. Kolor cyfrowy i ręczny jako środek budujący ekspresję oraz jego rola w obrazowaniu.
Historia i zastosowanie koloru w komiksie – od litografii po techniki cyfrowe. Próbujemy użycia tzw. blaudruków, kredkowania oraz techniki kolorowania w programach graficznych.

12. Ilustracja.
Różnice między malarstwem, komiksem i ilustracją. Opowiadanie sekwencją lub cyklem, a opowiadanie pojedynczym obrazem. Wszechstronność zawodu ilustratora. Jak pracuje ilustrator. Jak wykonać na zlecenie ilustrację w konwencji komiksowej dla potrzeb firmy lub jako oprawę idei.

13. Rysownik komiksu przy produkcji filmów i gier.
Storyboard czyli jak rysownik komiksu pracuje przy produkcji filmowej. Concept-art, komiks i ilustracja przy produkcji gier komputerowych. Projektujemy postać i uproszczony storyboard.


Najczęściej zadawane pytania

Kurs składa się z dwóch semestrów. W każdym semestrze zajęcia trwają ok. 4 miesięcy. Spotkania odbywają cyklicznie raz w tygodniu, w poniedziałki w godz. 18:15 - 20:30.

Kurs jest podzielony na dwa niezależne programowo semestry. Można rozpocząć od semestru letniego/zimowego lub wziąć udział tylko w wybranym semestrze.

Podstawowe narzędzia używane w technikach, którymi pracujemy. Koszt nie jest duży, a podczas zajęć są dostępne także przybory własne prowadzącego.

Kurs jest podzielony na dwa niezależne programowo semestry. Naukę można rozpocząć od semestru letniego lub zimowego. Zda­rza­ją się jednak sy­tu­acje, że uczest­nik po ukończonym semestrze nie może wziąć udziału w kolejnym. Co wtedy? Wystarczy wziąć udział w kolejnej edycji kursu. Osoby, które ukończyły wcześniej określony semestr mogą powtórzyć go raz jeszcze. Koszt semestru wy­no­si w takim wypadku 350 zł.

Na początku każdego (umownego) semestru trwają kilkudniowe nabory w OPT. W jeden z dni należy się pojawić i zapisać na zajęcia. Im wcześniej się jest (np. w poniedziałek), tym większa szansa na udział w kursie. Zajęcia rozpoczynają się w tygodniu po zakończeniu rekrutacji.

Na kurs można zapisać się także wcześniej, korzystając z dostępnego na stronie formularza zgłoszeniowego. Niektóre pracownie cieszą się dużym zainteresowaniem i bywa tak, że przed spotkaniami naborowymi w OPT nie ma już wolnych miejsc.

Tak. Za­ję­cia są opra­co­wa­ne w taki spo­sób, że w każ­dej chwi­li moż­na do­łą­czyć do gru­py, je­śli są wol­ne miej­sca. Na­le­ży oczy­wi­ście po­roz­ma­wiać z pro­wa­dzą­cy­m.

Zasady rezygnacji z kursu określa regulamin uczestniczenia w zajęciach.

Opłatę za kurs należy uregulować przed rozpoczęciem kursu. Sposoby płatności: gotówka lub przelew. Więcej informacji o zapisach na kurs.

Uwaga! Korzystając z zniżki Nasz Wrocław (dawniej UrbanCard Premium) płatność możliwa jest tylko gotówką w biurze OPT.

W związku z sytuacją epidemiologiczną OPT ogranicza działalność do odwołania. O funkcjonowaniu Ośrodka będziemy informować na bieżąco w aktualnościach.