Zapisy on-line na semestr zimowy 2017/18

Zobacz losowy wpis
Zapisy on-line na semestr zimowy 2017/18

Trwają zapisy on-line na kursy OPT w semestrze zimowym 2017/18. Za­pi­su­jąc się i pła­cąc już te­raz, masz gwa­ran­cję miej­sca w kur­sie. Licz­ba miejsc jest ogra­ni­czo­na!

Zapraszamy na kursy:

Szczegółowe informacje o zajęciach i formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronach kursów.

proj. Dagmara Świętek