Projektowanie Graficzne

Pracownia autorska: Zosia Jaros

Zobacz losowo
Kurs Projektowania Graficznego

Kurs Projektowania Graficznego

 

W ma­lar­stwie, ry­sun­ku, gra­fi­ce i pro­jek­to­wa­niu za­czy­nasz od pu­stej, bia­łej kart­ki, płót­na czy ekra­nu, któ­re mu­sisz wy­peł­nić tre­ścią ubra­ną w for­mę. To, co stworzysz, będzie niejako selekcją pewnych elementów rzeczywistości, Twoją interpretacją. W projektowaniu wybierasz pewne linie, kąty, figury, kolory, barwy i ich odcienie, konstrukcje, przestrzenie, perspektywy, punkty, wielokrotności, pola, całą geometrię przestrzenną. Przetwarzasz je przez swoją wyobraźnię, dodając do matematycznej przestrzeni przestrzeń twórczą. Wiesz, jak symbolicznie i metaforycznie rozumieć elementy składające się na projekt.

Projektowanie to żmudny proces wymagający skupienia i zmuszający do głębokich poszukiwań. Jako projektant potrzebujesz idealnego wyrażenia swojego stanowiska w pewnych kwestiach estetycznych i stylistycznych. Poszukujesz swojego języka wizualnego oraz idealnego połączenia formy i treści, które może przebiegać na wielu poziomach i w wielu wymiarach. Projektowanie graficzne to czynność intelektualna, techniczna i kreatywna.

Kurs ten w założeniu ma być katalizatorem projektowania jako procesu twórczego. Celem nie jest tylko nauka konkretnych umiejętności technicznych czy korzystania z narzędzi projektowych, ale przede wszystkim uświadomienie kursantom, że najważniejszym narzędziem w projektowaniu jest umysł, a technologia i metody graficzne są tylko drogą do zwizualizowania pomysłu.

Ideą zajęć jest uwrażliwienie na litery, layouty, kompozycje, czerń i kolory, płaszczyzny, przestrzenie, małą i wielką formę grafiki. Prowadząca dąży do tego, by w każdym z kursantów wyrobić potrzebną w zawodzie projektanta graficznego wszechstronność i orientację w różnych dziedzinach twórczości wizualnej, a także zgrabnego łączenia kwestii czysto technicznych z tymi jak najbardziej artystycznymi.


Program w pigułce

 • Adobe Illustrator
 • grafika wektorowa
 • krzywe Béziera
 • typografia
 • typografia niekonwencjonalna
 • kompozycja
 • projektowanie na siatce
 • layout
 • logo
 • plakat
 • przygotowanie do druku
 • historia projektowania graficznego
 • polska szkoła plakatu
 • infografika
Program w pigułce dla grupy kontynuującej –semestr II (realizowany raz w roku od października do lutego): wykłady, ćwiczenia praktyczne, korekty indywidualne i grupowe, zaprojektowanie i wyprodukowanie wystawy na podsumowanie semestru (każdy z kursantów pokaże autorski zeszyt typograficzny, dotyczący pośrednio lub bezpośrednio wylosowanej litery i plakaty)

Harmonogram

Semestr I 
 • poniedziałek, 14.00 – 16.00  (grupa I)  
 • poniedziałek, 16.30 – 18.30  (grupa II)  
 • poniedziałek, 19.00 – 21.00  (grupa III)  
 • piątek, 14.00 – 16.00  (grupa IV)  
 • piątek, 16.30 – 18.30  (grupa V) 
 • piątek, 19.00 – 21.00 (grupa VI) 

Kursanci semestru pierwszego mają do wyboru 6 grup, z tego wybierają jedną, do której przynależą przez cały semestr. Prosimy o przemyślany wybór grupy ze względu na brak możliwości późniejszej zmiany. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i trwają 2 godziny. Grupy są maksymalnie 6-osobowe.

UWAGA!
 • Ośrodek zastrzega sobie prawo do zmiany formuły prowadzenia zajęć.

Terminy (semestr letni 2022)

Zajęcia odbywają się w okresie od: 07.03 – 27.06.2022
Liczba spotkań w semestrze: 14 + przegląd
Zajęcia nie odbywają się w dni ustawowo wolne od pracy


Cena kursu

 • semestr – 1000 zł / *800 zł

* Zniżki
Posiadasz kartę Nasz Wrocław? Dzięki karcie możesz uzyskać 20% zniżki! 


Info

Semestr letni: III-VI 2022

 • termin: 07.03 – 27.06.2022
 • 14 spotkań (2h zajęć tygodniowo + konsultacje) + przegląd
 • program: Adobe Illustrator (wersja angielska CS6/CC)
 • miejsce kursu: OPT, ul. Działkowa 15, Wrocław
 • pytania? zosia@opt-art.net / Zosia Jaros

Warunki uczestnictwa

 • ukończone 17 lat
 • dokonana wpłata zgodnie z przyjętymi terminami
 • akceptacja regulaminu kursu

Uczestniczyć w zajęciach może każdy, nawet osoba, która ma podstawową wiedzę dotyczącą korzystania z komputera. Znajomość programu Illustrator CS6 nie jest konieczna – program kursu zapewnia naukę tego narzędzia od samych podstaw.

Gwarantujemy

 • funkcjonalną salę wyposażoną w stanowiska komputerowe dostosowane do optymalnej pracy na programach z pakietu Adobe
 • otwarte wykłady prowadzone w ramach pracowni fotograficznej, poruszające kwestie związane z ogólną wrażliwością artystyczną i szeroko rozumianą kulturą wizualną
 • projektantkę i graficzkę prowadzącą zajęcia, dyspozycyjną przez cały okres trwania kursu – można z nią rozmawiać na korytarzach, mejlować i dzwonić z pytaniami i wątpliwościami
 • końcowy, podsumowujący przegląd prac wszystkich grup razem

Zapewniamy

 • małe grupy (max.  6 osób)
 • bardzo miłą atmosferę
 • możliwość spotkania artystów i kursantów zajmujących się innymi dziedzinami sztuki (malarstwem, rysunkiem, fotografią, komiksem, grafiką warsztatową, projektowaniem graficznym czy muzyką)
 • zniżki na koncerty odbywające się w OPT

Najczęściej zadawane pytania

Podczas pierwszego semestru uczestnicy poznają fundament związany z projektowaniem graficznym oraz uczą się obsługi programu Illustrator CS6/CC. Semestr drugi jest rozwinięciem nauki. W każdym semestrze zajęcia trwają ok. 4 miesięcy.

Pracownia jest wykorzystywana do innych celów, dlatego nie ma możliwości korzystania z niej poza godzinami kursu.

Wystarczy podstawowa wiedza dotycząca ogólnego korzystania z komputera. Nie potrzeba żadnych umiejętności obsługi programu Illustrator CS6. Ważniejsza jest kwestia pewnej wrażliwości i otwartości na projektowanie jako proces twórczy.

Pracowania wyposażona jest w sześć stanowisk komputerowych - iMac. Wykorzystywany jest również tablet graficzny Wacom Intuos.

Zajęcia przeznaczone są dla aktywnych użytkowników komputerów.

Nie przyjmujemy osób młodszych niż 17 lat.

Na zajęcia można zapisać się za pośrednictwem formularza online dostępnego okresowo na stronie kursu oraz podczas tradycyjnych spotkań naborowych w OPT. Szczegółowe informacje o terminach i zasadach zapisów określone są stronie OPT.

Tak. Je­śli są wol­ne miej­sca w gru­pach, to do dwóch tygodni po roz­po­czę­ciu za­jęć i usta­le­niu szcze­gó­łów z pro­wa­dzą­cą, ist­nie­je moż­li­wość za­pi­sa­nia się na kurs.

Zasady rezygnacji z kursu określa regulamin uczestniczenia w zajęciach.

Opłatę za kurs należy uregulować przed rozpoczęciem kursu. Więcej o zapisach i sposobach płatności - kliknij tutaj.