Projektowanie Graficzne

Pracownia autorska: Zosia Jaros

Zobacz losowo
Kurs Projektowania Graficznego

Kurs Projektowania Graficznego

2-6 października – Nabory na semestr zimowy 2017/18

Rozpoczęcie semestru zimowego
za 163 dni

T: +48 71 364 27 65, M: +48 663 77 99 64, E: info@opt-art.net

W ma­lar­stwie, ry­sun­ku, gra­fi­ce i pro­jek­to­wa­niu za­czy­nasz od pu­stej, bia­łej kart­ki, płót­na czy ekra­nu, któ­re mu­sisz wy­peł­nić tre­ścią ubra­ną w for­mę. To, co stworzysz, będzie niejako selekcją pewnych elementów rzeczywistości, Twoją interpretacją. W projektowaniu wybierasz pewne linie, kąty, figury, kolory, barwy i ich odcienie, konstrukcje, przestrzenie, perspektywy, punkty, wielokrotności, pola, całą geometrię przestrzenną. Przetwarzasz je przez swoją wyobraźnię, dodając do matematycznej przestrzeni przestrzeń twórczą. Wiesz, jak symbolicznie i metaforycznie rozumieć elementy składające się na projekt.

Projektowanie to żmudny proces wymagający skupienia i zmuszający do głębokich poszukiwań. Jako projektant potrzebujesz idealnego wyrażenia swojego stanowiska w pewnych kwestiach estetycznych i stylistycznych. Poszukujesz swojego języka wizualnego oraz idealnego połączenia formy i treści, które może przebiegać na wielu poziomach i w wielu wymiarach. Projektowanie graficzne to czynność intelektualna, techniczna i kreatywna.

Kurs ten w założeniu ma być katalizatorem projektowania jako procesu twórczego. Celem nie jest tylko nauka konkretnych umiejętności technicznych czy korzystania z narzędzi projektowych, ale przede wszystkim uświadomienie kursantom, że najważniejszym narzędziem w projektowaniu jest umysł, a technologia i metody graficzne są tylko drogą do zwizualizowania pomysłu.

Ideą zajęć jest uwrażliwienie na litery, layouty, kompozycje, czerń i kolory, płaszczyzny, przestrzenie, małą i wielką formę grafiki. Prowadząca dąży do tego, by w każdym z kursantów wyrobić potrzebną w zawodzie projektanta graficznego wszechstronność i orientację w różnych dziedzinach twórczości wizualnej, a także zgrabnego łączenia kwestii czysto technicznych z tymi jak najbardziej artystycznymi.


Program w pigułce

 • Adobe Illustrator
 • grafika wektorowa
 • krzywe Béziera
 • typografia
 • typografia niekonwencjonalna
 • kompozycja
 • projektowanie na siatce
 • layout
 • logo
 • plakat
 • przygotowanie do druku
 • historia projektowania graficznego
 • polska szkoła plakatu
 • infografika

Harmonogram

 • poniedziałek, 16:30-18:30 – grupa I
 • poniedziałek, 18:30-20:30 – grupa II
 • piątek, 16:30-18:30 – grupa III
 • piątek, 18:30-20:30 – grupa IV
 • poniedziałek, g. 14:00-16:00 – grupa V

Cena kursu

 • semestr – 850 zł / *680 zł

* Zniżki
Posiadasz kartę UrbanCard Premium? Dzięki karcie możesz uzyskać 20% zniżki na kurs – płatność tylko gotówką! Dowiedz się więcej o płatności ze zniżką.


Info

 • cena: 850 zł / *680 zł (za semestr)
 • termin: 9 października 2017 – 29 stycznia 2018
 • 2h zajęć tygodniowo + konsultacje
 • czas trwania kursu: semestr (ok. 4 m-cy)
 • program: Adobe Illustrator (wersja angielska CS6)
 • małe grupy (max. 6 osób)
 • miejsce kursu: OPT, ul. Działkowa 15, Wrocław
 • pytania? zosia@opt-art.net / Zosia Jaros

* cena z UrbanCard Premium


Zapisy i spotkania organizacyjne z prowadzącą:
2-6 października 2017, godz 19:00, OPT

Warunki uczestnictwa

 • ukończone 17 lat
 • uczestnictwo w rozmowie wstępnej
 • dokonana wpłata zgodnie z przyjętymi terminami

Uczestniczyć w zajęciach może każdy, nawet osoba, która ma podstawową wiedzę dotyczącą korzystania z komputera. Znajomość programu Illustrator CS6 nie jest konieczna – program kursu zapewnia naukę tego narzędzia od samych podstaw.

Gwarantujemy

 • funkcjonalną salę wyposażoną w stanowiska komputerowe dostosowane do optymalnej pracy na programach z pakietu Adobe
 • otwarte wykłady prowadzone w ramach pracowni fotograficznej, poruszające kwestie związane z ogólną wrażliwością artystyczną i szeroko rozumianą kulturą wizualną
 • projektantkę i graficzkę prowadzącą zajęcia, dyspozycyjną przez cały okres trwania kursu – można z nią rozmawiać na korytarzach, mejlować i dzwonić z pytaniami i wątpliwościami
 • końcowy, podsumowujący przegląd prac wszystkich grup razem

Zapewniamy

 • bardzo miłą atmosferę
 • możliwość spotkania artystów i kursantów zajmujących się innymi dziedzinami sztuki (malarstwem, rysunkiem, fotografią, komiksem, grafiką warsztatową, projektowaniem graficznym czy muzyką)
 • zniżki na koncerty odbywające się w OPT

Najczęściej zadawane pytania

Podczas pierwszego semestru uczestnicy poznają fundament związany z projektowaniem graficznym oraz uczą się obsługi programu Illustrator CS6. Semestr drugi jest rozwinięciem nauki.

Każdy kursant może umawiać się na indywidualne konsultacje (w terminie ustalonym z prowadzącą).

Pracownia jest wykorzystywana do innych celów, dlatego nie ma możliwości korzystania z niej poza godzinami kursu.

Wystarczy podstawowa wiedza dotycząca ogólnego korzystania z komputera. Nie potrzeba żadnych umiejętności obsługi programu Illustrator CS6. Ważniejsza jest kwestia pewnej wrażliwości i otwartości na projektowanie jako proces twórczy.

Pracowania wyposażona jest w sześć stanowisk komputerowych: iMac, iMac Mini i PC. Wykorzystywany jest również tablet graficzny Wacom Intuos.

Zajęcia przeznaczone są dla aktywnych użytkowników komputerów.

Nie przyjmujemy osób młodszych niż 17 lat.

Na początku każdego (umownego) semestru trwają tygodniowe nabory w OPT. W jeden z dni (od poniedziałku do piątku) należy się pojawić i wpisać do wybranej grupy. Im wcześniej się jest (np. w poniedziałek lub wtorek), tym większy wybór grupy. Zajęcia rozpoczynają się w tygodniu po zakończeniu rekrutacji.

Na kurs można zapisać się także wcześniej, korzystając z dostępnego na stronie formularza zgłoszeniowego. Niektóre pracownie cieszą się dużym zainteresowaniem (ilość miejsc jest ograniczona).

Tak. Je­śli są wol­ne miej­sca w gru­pach, to do dwóch tygodni po roz­po­czę­ciu za­jęć i usta­le­niu szcze­gó­łów z pro­wa­dzą­cą, ist­nie­je moż­li­wość za­pi­sa­nia się na kurs.

W przy­pad­ku re­zy­gna­cji z za­jęć w cią­gu mie­sią­ca od ich roz­po­czę­cia, OPT zwró­ci wpła­co­ną kwo­tę po­mniej­szo­ną o 100 zł, któ­re jest bez­zwrot­ne. W przy­pad­ku re­zy­gna­cji w póź­niej­szym ter­mi­nie - wnie­sio­na opła­ta za kurs nie zo­sta­nie zwró­co­na.

Opłatę za kurs należy uregulować przed rozpoczęciem kursu. Sposoby płatności: gotówka lub przelew. Więcej informacji o zapisach na kurs.

Korzystając z zniżki UrbanCard Premium płatność tylko gotówką!