Ciało - Głos - Całość

Pracownia autorska: Mariae Śmiarowska

Zobacz losowo
Kurs Ciało – Głos – Całość

Kurs Ciało – Głos – Całość

2-6 października – Nabory na semestr zimowy 2017/18

Rozpoczęcie semestru zimowego
za 163 dni

T: +48 71 364 27 65, M: +48 663 77 99 64, E: info@opt-art.net

Warsztaty są wprowadzeniem do pracy nad głosem i ciałem. Poprzez ćwiczenia wokalne, fizyczne i relaksacyjne, uczestnicy poznają techniki pracy nad oddechem, brzmieniem oraz barwą. Zajęcia pomagają w odnalezieniu własnego głosu, uwolnieniu możliwości w nim drzemiących i odkryciu jego siły.

Jednym z założeń warsztatów jest dążenie do stworzenia spójnie brzmiącego organizmu poprzez osiągnięcie harmonii ciała i głosu. Po etapie indywidualnej pracy nad aparatem głosowym doświadczymy przyjemności śpiewu z partnerem oraz w grupie. Inspiracją do działań będą m.in. tradycyjne pieśni z Europy Wschodniej oraz muzyka z najodleglejszych zakątków świata.

Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby doświadczyć unikatowej pracy nad głosem i poczuć przyjemność wspólnego śpiewu z innymi.

Mężczyzna tylko otworzył usta, co znaczy, że wszelkie rodzaje tajnych drzwi w jego ciele ustąpiły. Nie śpiewał, a raczej uwalniał swoją duszę.Green Shadows, White WhaleRay Bradbury


Program w pigułce

 • ćwiczenia fizyczno-wokalne
 • ćwiczenia relaksacyjne
 • współbrzmienie
 • oddech
 • rezonatory
 • zakres głosu
 • artykulacja, dykcja głosu
 • poczucie rytmu
 • praca z partnerem
 • praca z pieśniami tradycyjnymi z różnych kultur
 • poczucie komfortu ze swoim głosem
 • wyrażanie siebie

Harmonogram

 • czwartki, 18:00-19:30 (zajęcia w języku polskim)
 • czwartki, 19:30-21:00 (zajęcia w języku angielskim)
 • raz w miesiącu 3-godzinne spotkanie – lab wokalny – data będzie ustalona z uczestnikami

Cena kursu

 • semestr I – 640 zł / *512 zł
 • zajęcia jednorazowe – 45 zł
 • lab wokalny – 75 zł za spotkanie / 60 zł dla kursantów całego semestru

* Zniżki
Posiadasz kartę UrbanCard Premium? Dzięki karcie możesz uzyskać 20% zniżki na kurs – płatność tylko gotówką! Dowiedz się więcej o płatności ze zniżką.


Info

 • cena: 640 zł / *512 zł (za semestr)
 • termin kursu: 12 października – 25 stycznia 2018
 • minimalna ilość uczestników: 10 osób (max. 15 osób)
 • czas trwania kursu: semestr (lub dłużej wg uznania)
 • miejsce kursu: OPT, ul. Działkowa 15, Wrocław
 • pytania? eairam@yahoo.comMariae Śmiarowska

* cena z UrbanCard Premium


Zapisy i spotkania organizacyjne z prowadzącą:
2-6 października 2017, godz. 19:00, OPT

Warunki uczestnictwa

 • ukończone 16 lat
 • dokonana wpłata zgodnie z przyjętymi terminami

Uczestniczyć w zajęciach może każdy, nawet osoba, która nigdy wcześnie nie zajmowała się śpiewem.

Gwarantujemy

 • optymalną przestrzeń do ćwiczeń
 • otwarte wykłady prowadzone w ramach pracowni fotograficznej, poruszające kwestie związane z ogólną wrażliwością artystyczną i szeroko rozumianą kulturą wizualną

Zapewniamy

 • bardzo miłą atmosferę
 • możliwość spotkania artystów i kursantów zajmujących się innymi dziedzinami sztuki (muzyką, fotografią, malarstwem, rysunkiem, komiksem, projektowaniem graficznym, grafiką, litografią czy rysunkiem architektonicznym)
 • zniżki na koncerty odbywające się w OPT

Najczęściej zadawane pytania

Nie. Każdą osobę prowadząca traktuje indywidualnie, dzięki czemu nawet osoby, które nigdy nie zajmowały się śpiewem mogą uczestniczyć w zajęciach. Wystarczą dobre chęci i determinacja.

Sugerujemy zabrać luźny strój, aby móc swobodnie poruszać się po sali. Będziemy pracować na boso lub w skarpetkach. Dobrze mieć zeszyt do zapisywania pieśni.

Raz w miesiącu prowadzimy 3-godzinne spotkanie, podczas którego eksperymentujemy i praktykujemy dłużej niż podczas normalnych zajęć. Zajęcia labowe, za każdym razem inne, mają na celu eksplorację wybranych tematów. Terminy labów zostaną ustalone z prowadzącą.

Na początku każdego (umownego) semestru trwają tygodniowe nabory w OPT. W jeden z dni (od poniedziałku do piątku) należy się pojawić i wpisać do wybranej grupy. Im wcześniej się jest (np. w poniedziałek lub wtorek), tym większy wybór grupy. Zajęcia rozpoczynają się w tygodniu po zakończeniu rekrutacji.

Na kurs można zapisać się także wcześniej, korzystając z dostępnego na stronie formularza zgłoszeniowego. Niektóre pracownie cieszą się dużym zainteresowaniem (ilość miejsc jest ograniczona).

Tak. Z zajęć można korzystać dowolną ilość razy. Koszt udziału w zajęciach jednorazowych (1.5h) wynosi 45 zł. Koszt wzięcia udziału w labie wokalnym (3h) kosztuje 75 zł (60 zł dla uczestników całego kursu). Wystarczy skontaktować się z prowadzącą lub z pracownikami biura.

Tak. Za­ję­cia są opra­co­wa­ne w taki spo­sób, że w każ­dej chwi­li moż­na do­łą­czyć do gru­py, je­śli są wol­ne miej­sca. Na­le­ży oczy­wi­ście po­roz­ma­wiać z pro­wa­dzą­.

W przy­pad­ku re­zy­gna­cji z za­jęć w cią­gu mie­sią­ca od ich roz­po­czę­cia, OPT zwró­ci wpła­co­ną kwo­tę po­mniej­szo­ną o 100 zł, któ­re jest bez­zwrot­ne. W przy­pad­ku re­zy­gna­cji w póź­niej­szym ter­mi­nie - wnie­sio­na opła­ta za kurs nie zo­sta­nie zwró­co­na.

Opłatę za kurs należy uregulować przed rozpoczęciem kursu. Sposoby płatności: gotówka lub przelew. Więcej informacji o zapisach na kurs.

Korzystając z zniżki UrbanCard Premium płatność tylko gotówką!