Photoshop

Pracownia autorska: Arnau Vidal Cascalló

Zobacz losowo
Kurs Photoshopa

Kurs Photoshopa

2-6 października – Nabory na semestr zimowy 2017/18

Rozpoczęcie semestru zimowego
za 163 dni

T: +48 71 364 27 65, M: +48 663 77 99 64, E: info@opt-art.net

Photoshop to kolejny etap myślenia o zdjęciu. To narzędzie niezbędne w procesie twórczym każdego fotografa oraz umiejętność praktyczna, dzięki której Twoja wizja zdjęcia będzie kompletna.

Kurs jest skierowany do osób, które nie znają programu Photoshop, a pragną nabyć konkretnych umiejętności w dziedzinie retuszu fotograficznego i montażu cyfrowego. Oprócz zapoznania się z wiedzą teoretyczną i techniczną, równolegle każdy kursant rozwija własny indywidualny projekt w ramach ćwiczeń praktycznych i kreatywnych. Pracujemy w programach Photoshop CS6, Bridge, Camera Raw.

Nasi absolwenci to fotografowie, dla których ważna jest pełna kontrola nad zdjęciami i szersze możliwości dotyczące obróbki fotograficznej. To także osoby, dla których kurs stał się pierwszym krokiem do zawodu fotoedytora.


Program w pigułce

 • Photoshop
 • Bridge
 • Camera Raw
 • korekta
 • maski i warstwy
 • retusz fotograficzny
 • montaż cyfrowy
 • cyfrowy makijaż
 • strategie w postprodukcji
 • animowany GIF
 • fotoedytorstwo
 • DTP

Harmonogram

 • wtorek, 16:00-18:00 – grupa I
 • wtorek, 18:30-20:30 – grupa II

Cena kursu

 • semestr – 750 zł / *600 zł

* Zniżki
Posiadasz kartę UrbanCard Premium? Dzięki karcie możesz uzyskać 20% zniżki na kurs – płatność tylko gotówką! Dowiedz się więcej o płatności ze zniżką.


Info

 • cena: 750 zł / *600 zł (za semestr)
 • termin kursu: 10 października 2017 – 23 stycznia 2018
 • 15 spotkań w semestrze (2h zajęć tygodniowo + konsultacje)
 • programy: Photoshop CS6, Bridge, Camera Raw (wersja angielska)
 • miejsce kursu: OPT, ul. Działkowa 15, Wrocław
 • pytania? arnau@opt-art.netArnau Vidal Cascalló

* cena z UrbanCard Premium


Zapisy i spotkania organizacyjne z prowadzącym:
2-6 października 2017, godz 19:00, OPT

Warunki uczestnictwa

 • ukończone 16 lat
 • dokonana wpłata zgodnie z przyjętymi terminami

Uczestniczyć w zajęciach może każdy, nawet osoba, która ma podstawową wiedzę dotyczącą korzystania z komputera. Znajomość pakietu Adobe nie jest konieczna – program kursu zapewnia naukę od samych podstaw.

Gwarantujemy

 • funkcjonalną salę wyposażoną w stanowiska komputerowe dostosowane do optymalnej pracy na programach z pakietu Adobe
 • otwarte wykłady z pracowni fotograficznej, poruszające kwestie związane z ogólną wrażliwością artystyczną i szeroko rozumianą kulturą wizualną
 • doświadczonego fotografa prowadzącego zajęcia, dyspozycyjnego przez cały okres trwania kursu – można z nim rozmawiać na korytarzach, mejlować i dzwonić z pytaniami i wątpliwościami

Zapewniamy

 • bardzo miłą atmosferę
 • małe grupy (max. 6 osób)
 • możliwość spotkania artystów i kursantów zajmujących się innymi dziedzinami sztuki (muzyką, fotografią, malarstwem, grafiką warsztową, komiksem, projektowaniem graficznym czy rysunkiem architektonicznym)
 • zniżki na koncerty odbywające się w OPT

Najczęściej zadawane pytania

Program kursu jest zaplanowany na jeden semestr studencki, podczas którego uczestnicy poznają i uczą się umiejętności związanych z obsługą programu Photoshop CS6.

Pracownia jest wykorzystywana do innych celów, dlatego nie ma możliwości korzystania z niej poza godzinami kursu.

Wystarczy podstawowa wiedza dotycząca ogólnego korzystania z komputera. Nie potrzeba żadnych umiejętności obsługi programów z pakietu Adobe.

Jak najbardziej. Liczy się chęć nauczenia się czegoś nowego. Kurs Photoshop nie jest skierowany tylko dla fotografów.

Pracowania wyposażona jest w sześć stanowisk komputerowych: iMac, iMac Mini i PC. Wykorzystywany jest również tablet graficzny Wacom Intuos.

Nie przyjmujemy osób młodszych niż w wieku licealnym.

Na początku każdego (umownego) semestru trwają tygodniowe nabory w OPT. W jeden z dni (od poniedziałku do piątku) należy się pojawić i wpisać do wybranej grupy. Im wcześniej się jest (np. w poniedziałek lub wtorek), tym większy wybór grupy. Zajęcia rozpoczynają się w tygodniu po zakończeniu rekrutacji.

Na kurs można zapisać się także wcześniej, korzystając z dostępnego na stronie formularza zgłoszeniowego. Niektóre pracownie cieszą się dużym zainteresowaniem (ilość miejsc jest ograniczona).

Tak. Je­śli są wol­ne miej­sca w gru­pach, to do dwóch ty­go­dni po roz­po­czę­ciu za­jęć i usta­le­niu szcze­gó­łów z pro­wa­dzą­cy­m, ist­nie­je moż­li­wość za­pi­sa­nia się na kurs.

W przy­pad­ku re­zy­gna­cji z za­jęć w cią­gu mie­sią­ca od ich roz­po­czę­cia, OPT zwró­ci wpła­co­ną kwo­tę po­mniej­szo­ną o 100 zł, któ­re jest bez­zwrot­ne. W przy­pad­ku re­zy­gna­cji w póź­niej­szym ter­mi­nie - wnie­sio­na opła­ta za kurs nie zo­sta­nie zwró­co­na.

Opłatę za kurs należy uregulować przed rozpoczęciem kursu. Sposoby płatności: gotówka lub przelew. Więcej informacji o zapisach na kurs.

Korzystając z zniżki UrbanCard Premium płatność tylko gotówką!