WĘŚ MZNOL PSKĄ FUDŻ – wystawa projektowania graficznego (26.06)

Zobacz losowy wpis
WĘŚ MZNOL PSKĄ FUDŻ – wystawa projektowania graficznego (26.06)

Po raz szósty zapraszamy na wystawę drugiego semestru projektowania graficznego. Jest nas więcej niż było do tej pory, bo aż 17 osób, ale założenia się nie zmieniły. Naszym głównym celem było zaprojektowanie wy­sta­wy po­ka­zu­ją­cej od­ręb­ność i wyjątkowość au­to­rów, a jed­no­cze­śnie spój­ność kon­cep­cyj­ną gru­py. Każda i każdy z nas wylosował literę i zaprojektował zeszyt autorski dotyczący bez­po­śred­nio albo po­śred­nio da­nego znaku. Na wy­sta­wie oprócz ze­szy­tów pokażemy pla­ka­ty i pocztówki.

Wystawa projektowania graficznego 2021
Wystawa projektowania graficznego 2021

Uczestnicy wystawy:

Ewa Łozińska
Iwona Fus-Potoczak
Magdalena Zjawin
Sandra Korczak
Wiktoria Konwent
Svitlana Olshevska
Daria Cichoń  
Vivian Kubiak
Nikola Salacz
Małgorzata Mikuła
Jagoda Lewicka  
Natalia Chapalenko
Joanna Szymańska  
Aleksy Domke
Błażej Jarycki  
Maksym Niżyński
i Zosia Jaros 🙂

Liczba miejsc ograniczona!


Zapraszamy na wystawę pt. WĘŚ MZNOL PSKĄ FUDŻ, czyli projektowanie graficzne kontynuacja

sobota – 26 czerwca 2021
godz. 18:00, wstęp wolny

Ośrodek Postaw Twórczych
ul. Działkowa 15, Wrocław

Wydarzenie na FB