Podtrzymanie prestiżu wrocławskiej kultury – Debata w OPT (17.03)

Zobacz losowy wpis
Podtrzymanie prestiżu wrocławskiej kultury – Debata w OPT (17.03)

Zapraszamy na cykl otwartych debat wokół „Diagnozy potencjału kulturowego Wrocławia oraz Strategii Rozwoju Kultury w perspektywie 2020+”. Podtrzymanie prestiżu wrocławskiej kultury to cel strategiczny, którym zajmiemy się szerzej podczas trzeciej debaty, 17 marca w Ośrodku Podstaw Twórczych.

Temat główny: Podtrzymanie prestiżu wrocławskiej kultury
Ośrodek Postaw Twórczych, ul. Działkowa 15, Wrocław
piątek – 17 marca, godz. 17.00 – 19.00

Wrocławskie pole kultury wypełnione jest charakterystycznymi instytucjami, działaniami i wydarzeniami, które funkcjonują w kraju, Europie czy na świecie jako rozpoznawalne i prestiżowe marki. Są to miejsca czy inicjatywy zakorzenione w mieście od lat, lecz także nowe działania, których charakter mocno odbiega od tradycyjnie definiowanej kultury, pozawala jednak na świeże, oparte na budowaniu więzi z mieszkańcami aktywności. Obchody Europejskiej Stolicy Kultury przyczyniły się do zwiększenia ich liczby i rozrostu skali działań, które pozwoliły na potwierdzenie atrakcyjności marek istniejących lub na zainicjowanie i sprawdzenie skuteczności nowych wydarzeń oraz miejsc. Rok 2017 i kolejne stawiają przed wrocławskim środowiskiem oraz wszystkimi kulturalnymi działaczami wyzwanie podtrzymania i dalszego praktykowania tych osiągnięć. Debata w OPT, instytucji-marce, która od lat realizuje bardzo ambitne cele artystyczno-edukacyjne, stanie się okazją do dyskusji, jak ponad podziałami czy konfliktami, którymi wrocławskie pole kultury również jest wypełnione, wypracować system do działania na rzecz wspólnego prestiżu.

Spotkanie poprowadzą: Dominika Kawalerowicz (Kierowniczka Działu Programowego Biura Festiwalowego Impart 2016, jedna z autorek strategii) oraz Krzysztof Ziental (koordynator konsultacji w Biurze ds. Partycypacji Społecznej)

Spotkajmy się, aby porozmawiać o wrocławskiej kulturze!


Harmonogram kolejnych debat

24.03 | godz. 17.00 – 19.00
Ośrodek Działań Twórczych ŚWIATOWID, ul. Sempołowskiej 54
Temat główny: Zapewnienie warunków rozwoju pola kultury

Warsztaty

25.03 | godz. 11.00 – 16.00 
Narodowe Forum Muzyki, plac Wolności 1, Wrocław
Tematy: Rozwój mecenatu kultury i programy operacyjne, Jak wspierać uczestnictwo w kulturze?, Rada kultury – kto powinien w niej zasiadać i jakie zadania powinna wykonywać?, Równoważenie infrastruktury i tworzenie nowych przestrzeni dla kultury, Wrocławska E-platforma kultury, Wolny stolik

Debata specjalna

27.03 | godz. 17.00 – 19.00
Centrum Historii ZAJEZDNIA, ul. Grabiszyńska 184, Wrocław
Temat: Rada Kultury – jak to się robi w innych miastach, jak to zrobić u nas


O „Diagnozie potencjału kulturowego Wrocławia oraz Strategia Rozwoju Kultury w perspektywie 2020+”

Rok 2016 sprawił, że kultura stała się w przestrzeni publicznej miasta – życiu codziennym jego mieszkańców i w dyskusji o jego przyszłości, szczególnie obecna. Doświadczenia Wrocławia jako Europejskiej Stolicy Kultury, Wrocławski Kongres Kultury oraz liczne publikacje powstałe w ramach m. in. działań Urzędu Statystycznego we Wrocławiu czy projektu Miasto Przyszłości/Laboratorium Wrocław stały się punktem wyjścia do stworzenia we współpracy Urzędu Miejskiego Wrocławia – Departamentu Spraw Społecznych, Wydziału Kultury, Biura Festiwalowego Impart 2016 i przy wsparciu pracowników Instytutu Socjologii UWr projektu diagnozy oraz strategii dla miasta na lata 2017–2020+. Zapraszamy do zapoznania się z diagnozą i strategią oraz dyskusję nad jej założeniami w szerszym gronie twórców i uczestników kultury. Dokument (dostępny tu: www.wroclaw.pl/rozmawia/kultura-obecna-dokument) poddany zostanie dyskusji, a jego finalna, ogłoszona w maju 2017 roku wersja, stanowić będzie zestaw kierunków i wytycznych dla działań Departamentu Spraw Społecznych oraz Wydziału Kultury w najbliższych latach.

Podtrzymanie prestiżu wrocławskiej kultury - Debata w OPT (17.03.2017)

Scroll Up