Wojtek Sienkiewicz: Jak zrobiłem ulicę Oławską

Wojtek Sienkiewicz - Jak zrobiłem ulicę Oławską
ul. Oławska, Warszawa, 20.11.2011 r.
Wojtek Sienkiewicz - Jak zrobiłem ulicę Oławską
pierwszy rząd: ul. Oławska, Wrocław, 26.02.2012 r.; ul. Oławska, Warszawa, 20.11.2011 r.
drugi rząd: ul. Oławska, Częstochowa, 26.03.2012 r.; ul. Oławska, Namysłów, 17.04.2011 r.


Fotodokumentacja wernisażu (20.07.2017) / fot. Agata Kalinowska