Paweł Starzec: Pamięć wody

fot. Paweł Starzec


Fo­to­do­ku­men­ta­cja wer­ni­sa­żu / fot. Agata Malinowska


Fo­to­do­ku­men­ta­cja wystawy/ fot. Alicja Kielan