Tadeusz Chudy: Kinky


Tadeusz Chudy – fotodokumentacja wystawy: