Karol Grygoruk: I Love You Dad


Fotodokumentacja wystawy – Alicja Kielan