Jacek Fota: PKiN

Celina Górecka, guardian of the cats residing at the Palace basement/ Celina Górecka – pani zajmująca się kotami mieszkającymi w podziemiach Pałacu
Marianna Sokołowska-Ciczewska, participant at the artistic gymnastics class at the Palace of Youth


Alicja Kielan – fotodokumentacja wystawy PKiN (1.2)


Alicja Kielan – fotodokumentacja wystawy PKiN (2.2)