Niewidzialna Mapa Wrocławia
Nakład wyczerpany

Niewidzialna Mapa Wrocławia

Maciej Bączyk, Karol Krukowski

Pierwszy przewodnik po Wrocławiu stworzony przez osoby niewidzące.

Jak wygląda miasto, gdy nie można go zobaczyć? O czym śnią niewidomi, jaki jest ich stosunek do sztuk wizualnych i co się „widzi” gdy się nic nie widzi?

Projekt Niewidzialna Mapa niekoniecznie mówi o równych szansach dla osób niewidzących. Mówi natomiast wiele o tym, jak zdeterminowani percepcyjnie i mentalnie jesteśmy przez zmysł wzroku. Czy wszyscy jesteśmy członkami społeczeństwa spektaklu? Przewodnik opracowany dzięki spotkaniom i rozmowom z niewidomymi daje osobom uzależnionym od wizualnego przekazu możliwość przeżycia emocjonującej przygody intelektualnej w zupełnie obcym, choć własnym mieście.

Efektem dwuletniej współpracy pomiędzy Ośrodkiem Postaw Twórczych i niewidzącymi mieszkańcami Wrocławia, jest katalog 31 miejsc, których wybór podyktowały czynniki poza-wizualne. Każde z miejsc zostało sfotografowane na podstawie historii opowiedzianej przez oprowadzającego. Do każdej fotografii Karola Krukowskiego dołączony jest opis (w czarno-druku i brajlu) uzasadniający wybór miejsca oraz jego zapis dźwiękowy. W trakcie realizacji projektu Maciej Bączyk, inicjator i koordynator projektu, zarejestrował ponad 40 godzin rozmów z osobami niewidomymi i ociemniałymi. Dzięki temu przewodnik został rozszerzony o obszerną dokumentację, która udziela odpowiedzi na pytania m.in. o to, jak śnią niewidomi, jaki jest ich stosunek do obrazów i do metafor wizualnych dominujących w języku a wreszcie do samej sztuki.

Na dołączonej do przewodnika płycie CD znajdą się zapisy dźwiękowe sfotografowanych miejsc oraz plik z tekstami zawartymi w książce. Wszystkie teksty w książce będą przetłumaczone na język angielski i niemiecki.

Projekt był pokazywany w galerii Awangarda BWA Wrocław, Galerii Miejskiej BWA w Bydgoszczy oraz Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia w Gdańsku.

Projekt sfinansowany przez Samorząd Miasta Wrocławia, zrealizowany przez Ośrodek Postaw Twórczych w latach 2005-2006.