„Widzę-Zmieniam” – nabór inicjatyw kulturalno-społecznych

Zobacz losowy wpis
„Widzę-Zmieniam” – nabór inicjatyw kulturalno-społecznych

Projekt „Widzę-Zmieniam. Młodzieżowi Animatorzy Inicjatyw Kulturalno-Społecznych” jest dedykowany osobom gotowym do realizacji swoich kreatywnych pomysłów na działania artystyczne, kulturalne i społeczne na terenie wrocławskich osiedli.

Do udziału zapraszamy młodzież, jak i dorosłych, gotowych przedstawić jury swój pomysł na działania kreatywne z udziałem młodzieży. Pozytywnie zweryfikowane wnioski przejdą do etapu realizacji z budżetem 4000 zł. W naborze decyduje kolejność zgłoszeń i liczba zdobytych punktów w ocenie jury oceniającego aplikacje.

Premiowane są projekty realizowane wspólnie z osobami, które na co dzień zajmują się działalnością artystyczną lub kulturalną (muzycy, plastycy, pisarze, performerzy, animatorzy, nauczyciele, dziennikarze) oraz osoby, których działalność edukacyjna, twórcza i artystyczna mieści się w katalogu działań i wydarzeń kulturalnych. Nie jest to jednak warunek niezbędny do przyjęcia projektu do realizacji. Jednak jeżeli się na to zdecydujesz, to możesz liczyć na dodatkowe zajęcia warsztatowe z tą właśnie osobą.

Regulamin naboru inicjatyw kulturalno-społecznych w projekcie “Widzę-Zmieniam” Młodzieżowi Animatorzy Inicjatyw Kulturalno-Społecznych” oraz Regulamin uczestnictwa w projekcie.

Formularz zgłoszeniowy
Jeżeli masz problem z wypełnieniem formularza lub pytania, skontaktuj się z koordynatorem, tel. 606-854-017.

„Widzę – Zmieniam” na Facebooku

Widzę-Zmieniam plakat
Widzę-Zmieniam – Młodzieżowi animatorzy inicjatyw kulturalno-społecznych

 
KOMUNIKAT 1
Na pierwszym posiedzeniu Komisji Oceny Wniosków w projekcie „Widzę-Zmieniam. Młodzieżowi Animatorzy Inicjatyw Kulturalno-Społecznych”, które miało miejsce 23 czerwca 2022 r., komisja dokonała oceny formalnej i merytorycznej 5 inicjatyw:

nr 01/2022/W-Z o nazwie „Teatr z uśmiechem” – przyjmując inicjatywę do realizacji (po podpisaniu stosownego porozumienia z organizatorem). Inicjatywa przeszła pozytywnie ocenę formalną. W ocenie merytorycznej ekspertów inicjatywa uzyskała 233 pkt. – 39 pkt z części a), 194 w części b (62/65/67) – min. kwalifikacyjne 120 pkt.

nr 02/2022/W-Z o nazwie „Na jedwabnym szlaku” – przyjmując inicjatywę do realizacji (po podpisaniu stosownego porozumienia z organizatorem). Inicjatywa przeszła pozytywnie ocenę formalną. W ocenie merytorycznej ekspertów inicjatywa uzyskała 201 pkt. – 35 pkt z części a), 166 w części b (51/55/60) – min. kwalifikacyjne 120 pkt.

nr 03/2022/W-Z o nazwie „Przedmieście sztuki” – przyjmując inicjatywę do realizacji (po podpisaniu stosownego porozumienia z organizatorem). Inicjatywa przeszła pozytywnie ocenę formalną.
W ocenie merytorycznej ekspertów inicjatywa uzyskała 186 pkt. – 25 pkt z części a), 161 pkt z części b (49/54/58) – min. kwalifikacyjne 120 pkt.
 
nr 04/2022/W-Z o nazwie „Taniec jest dobry na wszystko” – przyjmując inicjatywę do realizacji (po podpisaniu stosownego porozumienia z organizatorem). Inicjatywa przeszła pozytywnie ocenę formalną. W ocenie merytorycznej ekspertów inicjatywa uzyskała 199 pkt.,- 27 pkt z części a), 172 pkt w części b (56/58/58) – min. kwalifikacyjne 120 pkt.
 
nr 05/2022/W-Z o nazwie „Sztuka podwórkowa” – przyjmując inicjatywę do realizacji (po podpisaniu stosownego porozumienia z organizatorem). Inicjatywa przeszła pozytywnie ocenę formalną. W ocenie merytorycznej ekspertów inicjatywa uzyskała 230 pkt. – 39 pkt z części a), 191 pkt (62/63/66) – min. kwalifikacyjne 120 pkt.

Wszystkie inicjatywy uzyskały minimum kwalifikacyjne i zostają skierowane do realizacji.

Pozostały jeszcze do rozdzielenia środki na 4 inicjatywy w tej edycji W-Z.

Organizatorem projektu jest Ośrodek Postaw Twórczych we Wrocławiu.
Projekt jest jest finansowany przez Gminę Wrocław.