Pracownia Grafiki Warsztatowej

Zapraszamy wkrótce

Pracownia Grafiki Warsztatowej
Pracownia Grafiki Warsztatowej

Pracownia Grafiki Warsztatowej, powstała z inicjatywy Katarzyny Pietrzak-Zawady, jest adresowana do twórców myślących nowatorsko, ale zainteresowanych technikami tradycyjnymi. Chcemy, aby prowadzone przez nas kursy przyciągały osoby lubiące eksperymentować, poszerzać własny repertuar środków wyrazu.

Pracownia jest miejscem, gdzie przenika się kilka dziedzin sztuki i rzemiosła. Dlatego oprócz nauki technik graficznych, mającej charakter ciągły, w programie pracowni znajdują się również okazjonalne spotkania z twórcami, którzy poruszają się w innych niż grafika obszarach artystycznych i rzemieślniczych. Pozwala to kursantom rozwijać wiedzę, umiejętności i wyobraźnię, także w innych warsztatowych formach, takich jak pozłotnictwo, introligatorstwo, dawne techniki fotograficzne oraz malarskie, kaligrafia czy typografia.

Uwaga! Kurs grafiki warsztatowej nie jest obecnie realizowany. Zapraszamy wkrótce.


Trwają zapisy na kursy OPT w semestrze zimowym 2023/2024. Zapraszamy do udziału!