Zdzisław Dados: Entropia

fot. Zdzisław Dados
fot. Zdzisław Dados


Fotodokumentacja wystawy – Alicja Kielan