sensperledikappabi


szczotkowanie


trzygrysica


Można odnieść się do szeroko używanych w różnych krajach pojęć „sound poetry” czy „poesia sonora”, albo bardziej zwrócić uwagę na sposób prezentacji – czyli poezję dźwiękową możemy postrzegać jako poezję koncentrującą się na dźwięku, nawiązującą do dadaizmu czy po prostu będącą rodzajem muzyki abstrakcyjnej, ale możemy też traktować ją po prostu jako poezję. Poezja dźwiękowa powinna być słuchana. Tak jak w muzyce są nuty i ich wykonanie, tak zadrukowane kartki z wersami to dopiero notatki, które należy wykonać.

Piotr Szreniawski – Trzy wiersze dźwiękowe
QR kod: Piotr Szreniawski – Trzy wiersze dźwiękowe