Niech dziczeje wiosna, niech wściekają się ci kosmici bez twarzy,
– niech zadławią się bukietami kwiatów mimozy
zostaje życie
w każdej ranie, która już nie zniknie.
Boli nas, a to znaczy – że jesteśmy, że żyjemy, że mamy moc.
Bo nie w ciszy rozkosznych pałaców, ani w gustownych trendach,
ani nie ze słoniami na plecach,
– czy na starych żółwiach
a świat stoi zawsze na tych, którym nie jest wszystko jedno,
kto stawał za prawdą i wolnością, pokonując strach.
Bo zawsze zostaje życie,
bo powiedział nam „Nie lękajcie się!”
Ten, Który znów zmartwychwstanie wiosną, choćby nie wiadomo jak bardzo świat nie zdziczał.
Boli nas, a to znaczy – że jesteśmy, że żyjemy, kolosy…
To z nas najlepszy chleb wypieka sobie Pan.

* Tanya Hatsura – Yavorska, dyrektorka WATCH DOCS Belarus została aresztowana w kwietniu w Mińsku i po kilku dniach zwolniona. Podczas jej pobytu w więzieniu jej mąż został zmuszony do opuszczenia Białorusi i dostał zakaz wjazdu na Białoruś na okres 10 lat.

przełożyła Jolanta Kilian

Nasta Kudasava – Wiersz dla Tani*
QR kod: Nasta Kudasava – Wiersz dla Tani*