***

Każdy ma swój strach,
Jak kwiat trujący,
Jak bardzo byś swojej wolności
Nie zatracał.
Boję się obudzić
Rosyjskojęzyczną poetką,
Опевающей
      Северо-Западный край*.

*Opiewającą
       Północno – Zachodni kraj.
 

***

Zostawcie bogów w spokoju –
Oni chcą po cichu skonać,
A swoje drugie istnienie
Znowu zamienić na życie.

Przekleństw i pacierzy śmiecie
Epoki, stulecia, lata…
My, niesamodzielne dzieci,
Boimy się pójść za daleko.

Czekamy, by ktoś nas za rękę
Do światła złotego zabrał,
Podtarł całunem wybaczenia
I łzy, i smarki, i krew…

Dziecięcego snu osłoda…
Gdy pewnego dnia uderzy w nas
Nielekki świt – wolność,
Możliwa odpowiedź jedyna.

przełożyła Jolanta Kilian

Lera Som – Dwa wiersze
QR kod: Lera Som – Dwa wiersze