Requiem dla kwadracika

PYŁ R E W I Z J O N I Z M U
P R Z E W A Ż N I E MYLIMY
Z DYMEM PAPIEROSOWYM
DLATEGO TAK CHUJOWO
JEST POWIEDZIAŁ PIĘKNEJ
U R O D Y KWADRACIK DO
Ś W I A T A I Z D E C H Ł


***

chcę dalej walczyć
z całą rupieciarnią Podpytań

wieści są zawsze ozdobą

Marian Lech Bednarek
QR kod: Marian Lech Bednarek