[+++]

ulica zielona
tam są
najbardziej
żywi
prawdziwi
rześcy rumiani zintegrowani
czerniowczanie
(panie
panowie
centralnie cmentarnie
po ro z k ła da n i)

tagi: [ukraina] [bukowina] [czerniowce] [ulica zielona] [cmentarz chrześcijański]


[Ω]

nieboszczycy
(w niebiańskich
już teraz rezydencjach)
nieobecne
(ale nieobce)
mają
oblicza
obliczone
na inny
wy
miar
ze wszech
godzien i zgodzien
dzień w dzień

tagi: [ukraina] [bukowina] [czerniowce] [ulica zielona] [cmentarz chrześcijański]


[()]

tchną otuchą
otulają poduchą
nieboszczycy
od ucha do ducha
w niebo wzięci

tagi: [ukraina] [bukowina] [czerniowce] [ulica zielona] [cmentarz chrześcijański]


[¤]

wypatrują
głębi i dali
wzrokiem
chmurnym pogodnym
jurnym łagodnym
durnym lub godnym
(jak kto tam)
mali
i cali
w pali
sadach
ogrodach
stonkach
skowronkach
wronkach
walonkach
(jak kto
tam)

tagi: [ukraina] [bukowina] [czerniowce] [ulica zielona] [cmentarz chrześcijański]


[|||]

leżą w pokrzywach
przysypani owsem
owszem
wszem i wobec
ogłoszeni na pożywocie
ogłuszeni na to życie
w życie
przeżuwają
przeżywają
dożywają
żywota
i kota
głaszczą
lub poszczą

tagi: [ukraina] [bukowina] [czerniowce] [ulica zielona] [cmentarz chrześcijański]


[^ ^]

babuszki
otulone w chustki wtulone
w marmur i mur
beton
ani mru mru
(ale
mrug mrug)

tagi: [ukraina] [bukowina] [czerniowce] [ulica zielona] [cmentarz chrześcijański]


[//]

każdy tu może
mieć za sąsiada komu pomoże
wykosić zboże
(nie z pola już
tylko z mogiły
nawet sierpem pod płotem)
w hoże imię boże
(w dowolnej
mowie wymowie)
niebożę
uboże

tagi: [ukraina] [bukowina] [czerniowce] [ulica zielona] [cmentarz chrześcijański]


[®]

u
roz
mai c one
tu
gr oby

i za grab ki
bab ki są
siad ki m at ki i s wat ki
bł aw at ki
im
kw i t ną i kwie tną
ż ad n ych ję zyk ów tu ni e tną

tagi: [ukraina] [bukowina] [czerniowce] [ulica zielona] [cmentarz chrześcijański]


[ _ ]

jedno podwórze
przy murze na chmurze
na rurze za róże
na krzyże
burze
tu nie grzmią
ni na języki

tagi: [ukraina] [bukowina] [czerniowce] [ulica zielona] [cmentarz chrześcijański]


[*+*]

szepczą szeleszczą
chwasty i chwosty
chusty i usty
modły
mogiły
co siły
we wszech mowach
i zjawach
przejawach
róż
ności
mości
panowie i panie
(inne jest tylko ubranie
takie samo wniebobranie)

tagi: [ukraina] [bukowina] [czerniowce] [ulica zielona] [cmentarz chrześcijański]


[&&]

drugi dom
i dym
z komina
dumna mina
i dolina
doli krzyż i mąż i żona
na nagrobku
wyrzeźbiona

tagi: [ukraina] [bukowina] [czerniowce] [ulica zielona] [cmentarz chrześcijański]


[%]

zostaw się
a ustaw się
na cmentarzu
niech sąsiedzi widzą i wiedzą

(notka fotka
statuetka)

(mufka lufka
i ruletka)

postaw
się
na jedną kartę
i wgraj
drugie
życie

tagi: [ukraina] [bukowina] [czerniowce] [ulica zielona] [cmentarz chrześcijański]

Aneta Kamińska – Dwanaście wierszy
QR kod: Aneta Kamińska – Dwanaście wierszy