Ordo caritatis

ludzie z lasu stroili w swe bolesne miny
celowo ubierali dzieci w brudne ciuchy
i siedzieli z nimi w pasie granicznym na widoku
pozując do zdjęć
niektórzy wzięli też ze sobą
zwierzęta domowe np. kota
żeby w naiwnych wzbudzać litość
szczyt cynizmu i blagi
jednym słowem
hucpa
inni na złość pragnęli zamarznąć nad ranem
dlatego przyjechali tu jesienią w czas przymrozków
i jęczeli po nocach
jeżeli przeżyją
będą nas teraz skarżyć jak bezczelni Żydzi
za Shoah

Wojciech Wilczyk – Wiersz
QR kod: Wojciech Wilczyk – Wiersz