Dziś

wzrok
tego dnia
przez okno

wpada
do środka
mojego cienia


Kamień w wodę

tak ciężko się toczy
tak lekko tonie
mi świat


Autoportret nadmorski

te zmarszczki na czole
w poprzek brzegu

uparte
przechylone
wiatrem
sosny na wydmie


Natura wody

w światłocieniu

w sekundzie
między nieskończonością
spiralnej muszli
i zawahaniem ważki

płynie ciche życie

Anna Borkowska – Cztery wiersze
QR kod: Anna Borkowska – Cztery wiersze