Symbioza mutualizmu obligatoryjnego

Obligatoryjny -obowiązkowy, konieczny i
należny.

Mutualizm-wzajemny, obustronny i
wspólny.

Symbioza-naturalna, ścisła i
koegzystencjalna.

Mięsień sercowy i dusza- najprostszy przykład
symbiozy mutualizmu obligatoryjnego.


Głupcy

Myślący myśliciele nie wymyślili tego
wielcy uczeni świata nieuki
intymność umysłu związana z
pociągiem
jadącym w otwartej dusznej przestrzeni
na ślepo

reinkarnacja dwóch końców
na których znajdują się pytajniki
wyznacznikiem fantazji głupców
zwyrodniałej wyobraźni człowieka
płynącego na zgubnej łódce złudnej
iluzji.


Tylko zgliszcza

,,Pentagon: Syria zachowała
ograniczoną zdolność do ataku
chemicznego.”

Głowa małego dziecka myta
zimną wodą z brudnego rurociągu.

Ty bezczelny człowieku
nie masz Boga w sercu.

Spadła bomba i powstały zgliszcza
kolejny idiota postanowił zrzucić bombę
by kolejna bomba nie wybuchła.

Ale są przecież jeszcze zgliszcza…

Kamery Szymborskiej pojechały już na inną wojnę.
Przecież tu zostały tylko zgliszcza.


Wyimaginowany prototyp rzeczywistości

Nie ma rzeczy bardziej niewiarygodnej
od rzeczywistości.
F. Dostojewski

na różnych lustrach
to samo odbicie różnych
twarzy

w zależności od światła
uśmiechu czy płaczu
widnieje niejednorodny kontrast
piękna i brzydoty

przez różne lustra
wpatrujemy się w jedno odbicie
tak od siebie różne i tak złożone

zwykła niedoskonałość
stwarza pozory
obrotowy wymiar w stałości
natury oglądanej z zakratowanego
okna

nawet prosta jednorodna mieszanina
zmyślonej imaginacji osadzona w
żmudnej rzeczywistości
nie odpowie na pytanie
Kim jestem?

Wiktoria Grzybek – Cztery wiersze
QR kod: Wiktoria Grzybek – Cztery wiersze