1.
dlaczego ciągle
nie przyjęliście ode mnie zamówienia;
przecież widzę, że inni
czekają spokojnie na swoje dania,
a ja już teraz nie zdążę zjeść.
wasze uśmiechy –
ależ prosimy: w kuchni
dziwne światło nad rusztem.

2.
gdybym wyjechała
i zaczęła paść owce.
owce nie są łagodne.
mają swoje systemy.

3.
nic nie jest obojętne,
nawet martwe bakterie.
na zimnej podłodze siedzę w kwiecie lotosu.
mój niemy szloch wzbiera;
fala zabierze za sobą wszystkie równania,
koziołkujące
litery i strzałki

Anna Matysiak – Ależ prosimy
QR kod: Anna Matysiak – Ależ prosimy