Częściowe wznowienie działalności OPT

Zobacz losowy wpis
Częściowe wznowienie działalności OPT

Szanowni Państwo,
w związku z częściowym wznowieniem działalności Ośrodka Postaw Twórczych, wszystkie osoby korzystające z OPT prosimy o zapoznanie się z Regulaminem określającym procedury bezpieczeństwa, zasadami prowadzenia zajęć oraz zwiedzania galerii, które dostępne są w biurze OPT, w filiach MpM oraz na naszej stronie.

Podstawowe zasady:

 1. Wchodząc do Ośrodka należy obowiązkowo zdezynfekować ręce oraz założyć maseczkę oraz rękawiczki (środki ochrony osobistej znajdują się przy wejściu do placówki). Na terenie placówki należy poruszać się w maseczce. Prosimy pamiętać o zakrywaniu nosa i ust.
 2. Zużyte rękawiczki prosimy wyrzucać do pojemnika na odpady zmieszane.
 3. Prosimy o stosowanie podstawowych zasad higieny, ze szczególnym zwróceniem uwagi na: niepodawanie ręki na powitanie, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, mycie rąk, zasłanianie ust i nosa przy kichaniu czy kasłaniu.
 4. W pomieszczeniach może przebywać określona liczba osób.
 5. Prosimy pamiętać: zachowujemy bezpieczną odległość – min. 2 m. od siebie.
 6. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc w pracowniach, w zajęciach mogą uczestniczyć kursanci po wcześniejszym ustaleniu z Prowadzącym terminu zajęć (data zajęć, godzina, grupa),
 7. W przypadku realizowania przez niektóre z pracowni zajęć plenerowych, obowiązują zasady opisane w Regulaminie uczestniczenia w zajęciach artystycznych organizowanych przez ośrodek postaw twórczych w ramach edukacji kulturalnej: pkt II ust. 4 oraz pkt V ust. 3.
 8. Osoby, które źle się czują – nie mogą uczestniczyć w zajęciach.
 9. Na zajęcia prosimy przychodzić nie wcześniej niż 15 min. przed ich rozpoczęciem.
 10. Jeśli źle się poczujesz podczas zajęć, koniecznie poinformuj o tym osobę prowadzącą zajęcia lub innego pracownika OPT.
 11. Do odwołania Ośrodek nie przyjmuje płatności gotówką (wszelkie należności prosimy regulować przelewem na konto OPT).
 12. Z atelier, ciemni, sali plastycznej mogą korzystać kursanci, którzy dokonali wcześniejszej rezerwacji sali/miejsca.
 13. Pomieszczenia sanitarne, poręcze, klamki, włączniki światła są regularnie dezynfekowane.

Szczegółowych informacji o zajęciach udzielają prowadzący pracownie.

Pozdrawiamy i zapraszamy!
Zespół OPT