ZUWĘ EJR HĄN – wystawa projektowania graficznego (26.06)

Zobacz losowy wpis
ZUWĘ EJR HĄN – wystawa projektowania graficznego (26.06)
W ostatnią niedzielę czerwca – 26 czerwca – zapraszamy na wystawę kursantów semestru drugiego projektowania graficznego. Będzie to siódma wystawa z tego cyklu.

Każda/y z nas wziął/ęła na warsztat graficzny jedną literę z polskiego alfabetu, powstało 10 różnorodnych, autorskich zeszytów dotyczących wybranego znaku. Głównym naszym celem było zaprojektowanie wy­sta­wy po­ka­zu­ją­cej od­ręb­ność i wyjątkowość au­to­rów, a jed­no­cze­śnie spój­ność kon­cep­cyj­ną gru­py. Pokażemy również plakaty, które powstały w ramach różnych zadań w minionym roku. Będą też pocztówki, które są naszym sprzeciwem wobec wojny i dedykujemy je walczącej Ukrainie.
 
Uczestnicy wystawy:

Aneta Pietrzycka
Maja Borcz
Emilia Kogut
Iwona Filipowska
Paulina Taborska
Martyna Lizak
Karolina Kluza
Magdalena Falęcka
Mateusz Pedryc
Krystian Kaczmarek
i Zosia Jaros

Dodatkowo autorami pocztówek antywojennych są gościnnie: Julia Bujar, Paulina Smoczyńska, Paulina Chybicka, Karolina Skowron, Blanka Radziszewska i Michał Mormel.
 
Zapraszamy!

Wystawa projektowania graficznego 2022
Wystawa projektowania graficznego OPT, 2022

ZUWĘ EJR HĄN – wystawa projektowania graficznego OPT
niedziela – 26 czerwca 2022
godz. 18:00, wstęp wolny

Ośro­dek Po­staw Twór­czych
ul. Dział­ko­wa 15, Wro­cław

Wydarzenie na FB

Wystawa odbywa się w ramach weekendu zakończenia semestru letniego OPT. Dzień później zapraszamy na spotkanie fotograficzne