„Widzę-Zmieniam” – Komunikat 2

Zobacz losowy wpis
„Widzę-Zmieniam” – Komunikat 2

Na drugim posiedzeniu Komisji Oceny Wniosków w projekcie „Widzę-Zmieniam. Młodzieżowi Animatorzy Inicjatyw Kulturalno-Społecznych”, które odbyło się 4 lipca 2022 r., komisja dokonała oceny formalnej i merytorycznej 6 inicjatyw z czego 4 inicjatywy zostały zakwalifikowane do realizacji:

nr 08/2022/W-Z „Jednodniowe warsztaty z opieką dla dzieci” – przyjmując inicjatywę do realizacji (po podpisaniu stosownego porozumienia z organizatorem). Inicjatywa przeszła pozytywnie ocenę formalną. W ocenie merytorycznej ekspertów inicjatywa uzyskała 200 pkt. – 35 pkt z części a), 165 w części b (53/59/53) – min. kwalifikacyjne 120 pkt.

nr 10/2022/W-Z „Młodzi adepci fotografii” – przyjmując inicjatywę do realizacji (po podpisaniu stosownego porozumienia z organizatorem). Inicjatywa przeszła pozytywnie ocenę formalną. W ocenie merytorycznej ekspertów inicjatywa uzyskała 219 pkt. – 25 pkt z części a), 194 pkt w części b (62/65/67) – min. kwalifikacyjne 120 pkt.

nr 11/2022/W-Z „Tramwajowe graffiti wakacyjne. Kierunek: łączenie pokoleń” – przyjmując inicjatywę do realizacji (po podpisaniu stosownego porozumienia z organizatorem). Inicjatywa przeszła pozytywnie ocenę formalną. W ocenie merytorycznej ekspertów inicjatywa uzyskała 224 pkt. – 25 pkt z części a), 199 pkt w części b (67/67/65) – min. kwalifikacyjne 120 pkt.

nr 12/2022/W-Z „Pokoleniowo i międzynarodowo na Hubach” – przyjmując inicjatywę do realizacji (po podpisaniu stosownego porozumienia z organizatorem). Inicjatywa przeszła pozytywnie ocenę formalną. W ocenie merytorycznej ekspertów inicjatywa uzyskała 203 pkt. – 40 pkt z części a), 163 pkt w części b (55/55/53) – min. kwalifikacyjne 120 pkt.


Inicjatywy, które z różnych powodów nie będą realizowane:

nr 09/2022/W-Z „Sierpniowe naturą malowanie” – inicjatywa przeszła pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną uzyskując minimum kwalifikacyjne, jednak suma 182 pkt nie wystarczyła do zakwalifikowania. W ocenie merytorycznej ekspertów inicjatywa uzyskała 182 pkt. – 35 pkt z części a), 147 pkt w części b (49/48/50) – min. kwalifikacyjne 120 pkt. Inicjatywa nie została zakwalifikowana do realizacji.

nr 06/2022/W-Z została odrzucona w ocenie formalnej.

nr 07/2022/W-Z „Podróże po nutach” nie została zakwalifikowana w ocenie merytorycznej jury ze względu na nieuzyskanie minimum 120 pkt łącznie oraz ze względu na ocenę indywidualną dwóch członków jury poniżej minimum 40 pkt (39/40/39).

Trwają spotkania informacyjne i zapisy na kursy OPT. Zapraszamy!