WAGJUŁRKŻY – wystawa projektowania graficznego (3.10)

Zobacz losowy wpis
WAGJUŁRKŻY – wystawa projektowania graficznego (3.10)

Pomimo trudnych czasów powracamy z wystawą drugiego semestru, której nie mogliśmy zrobić w marcu. Tym razem będzie trochę inaczej – z wiadomych przyczyn nie możemy zrobić tego wydarzenia tak, jak najbardziej byśmy chcieli, czyli tłumnie i mniej powściągliwie. Zrobimy to jednak najlepiej jak to teraz możliwe. Otworzymy wystawę o godz. 16:00 i będziemy świętować do 21:00 z zachowaniem ostrożności*.


W tym roku mamy mały jubileusz, to będzie już 5. edy­cja wy­sta­wy drugiego semestru projektowania graficznego. Jest nas 10 osób i głównym celem minionego semestru i naszych spotkań było zaprojektowanie wy­sta­wy po­ka­zu­ją­cej od­ręb­ność i wyjątkowość au­to­rów, a jed­no­cze­śnie spój­ność kon­cep­cyj­ną gru­py. Na warsz­tat wzię­li­śmy wy­lo­so­wa­ne li­te­ry pol­skie­go al­fa­be­tu. Po­wsta­ły au­tor­skie ze­szy­ty do­ty­czą­ce bez­po­śred­nio albo po­śred­nio da­nej li­te­ry. Na wy­sta­wie oprócz ze­szy­tów pokażemy pla­ka­ty. 

Zosia Jaros

Uczestnicy wystawy:

Anna Chobitok
Magdalena Czerwińska
Svetlana Kędziora
Julia Łopaczak
Marina Malchikhina
Lena Waskań
Katarzyna Wydra
Patryk Zajączkowski
Elżbieta Źrebiec
Zosia Jaros

 

*
Osoby wchodzące do OPT na wystawę będą musiały:
1. podpisać oświadczenie
2. mieć obowiązkowo! poprawnie założone maseczki, przyłbice (zakrywające nos, usta)
3. zachowywać dystans

Do sali nie może wejść więcej niż 38 osób.
 

Zapraszamy na wystawę pt.
Projektowanie graficzne kontynuacja, czyli wagjułrkży

sobota – 3 października 2020
godz. 16:00, wstęp wolny

Ośrodek Postaw Twórczych
ul. Działkowa 15, Wrocław

Wydarzenie na FB

Trwają spotkania informacyjne i zapisy na kursy OPT. Zapraszamy!