WAGJUŁRKŻY – wystawa projektowania graficznego (14.03) – ODWOŁANE

Zobacz losowy wpis
WAGJUŁRKŻY – wystawa projektowania graficznego (14.03) – ODWOŁANE

W tym roku mamy mały jubileusz, to będzie już 5. edy­cja wy­sta­wy drugiego semestru projektowania graficznego. Jest nas 10 osób i głównym celem minionego semestru i naszych spotkań było zaprojektowanie wy­sta­wy po­ka­zu­ją­cej od­ręb­ność i wyjątkowość au­to­rów, a jed­no­cze­śnie spój­ność kon­cep­cyj­ną gru­py. Na warsz­tat wzię­li­śmy wy­lo­so­wa­ne li­te­ry pol­skie­go al­fa­be­tu. Po­wsta­ły au­tor­skie ze­szy­ty do­ty­czą­ce bez­po­śred­nio albo po­śred­nio da­nej li­te­ry. Na wy­sta­wie oprócz ze­szy­tów pokażemy pla­ka­ty. 

Zosia Jaros

wagjułrkży_wystawa projektowania graficznego (14.03.2020)

Uczestnicy wystawy:

Anna Chobitok
Magdalena Czerwińska
Svetlana Kędziora
Julia Łopaczak
Marina Malchikhina
Lena Waskań
Katarzyna Wydra
Patryk Zajączkowski
Elżbieta Źrebiec
Zosia Jaros


Wydarzenie jest odwołane.

Zapraszamy na wystawę pt.
Projektowanie graficzne kontynuacja, czyli wagjułrkży

sobota – 14 marca 2020
godz. 18:00, wstęp wolny

Ośrodek Postaw Twórczych
ul. Działkowa 15, Wrocław

Wydarzenie na FB