Tomek Tyndyk – Szczelina (finisaż wystawy – 6 XI)

Zobacz losowy wpis
Tomek Tyndyk – Szczelina (finisaż wystawy – 6 XI)

Wystawa prezentuje tożsamość polskich artystów współczesnych różnych pokoleń. Odwołuje się do tradycyjnej konwencji artystycznego autoportretu, za punkt wyjścia biorąc twórczość jednej z najważniejszych reprezentantek rodzimej neoawangardy, Natalii LL. To próba uchwycenia w przekroju strategii ważnych twórców ostatnich dekad, ich stosunku do tradycji, awangardowej siły redefiniowania rzeczywistości przez sztukę, zdolności przeciwstawienia się ekonomicznej przemocy i wyzwalającego poczucia humoru.

Galeria Miejsce przy Miejscu 14 zmieni się na czas wystawy w terenową filię BWA Wrocław a zarazem jeden pokój galerii Awangarda i zaprezentuje autoportretową wystawę Tomka Tyndyka.

Sam artysta tak oto mówi o swojej twórczości: Wyglądam całkiem naturalnie, uśmiecham się do obiektywu. Każdy przecież chce wyglądać dobrze, dobrze wypaść na fotografii. Pokazuję lepszy profil i staję przy palmie. Teraz wciągam brzuch. Oto zestaw środków maskujących, gwarantujących inną, może lepszą wersję siebie. Taką, która na chwilę przynosi ulgę, a ostatecznie i tak zdradza, bo pozwalając stworzyć jakąś fikcję na swój temat, demaskuje pragnienia, obawy, aspiracje.

kurator: Łukasz Rusznica
organizator: BWA Wrocław Galerie Sztuki Współczesnej


Tomek Tyndyk – Szczelina

W ramach wystawy Od Sztucznej rzeczywistości do selfie. Autoportret w Polskiej Sztuce Współczesnej.

6 października – 3 listopada 2017


wernisaż: piątek – 6 października 2017, godz. 19:00
galeria Awangarda BWA Wrocław
ul. Wita Stosza 32, W-w

finisaż: poniedziałek – 6 listopada 2017, godz. 18:00
galeria Miejsce przy Miejscu 
pl. Strzelecki 14, W-w


udostępnienie wystawy w galerii Miejsce przy Miejscu:
piątek – 6 października 2017, godz. 15:00-17:30

oprowadzanie i spotkanie z Tomkiem Tyndykiem:
sobota – 7 października, godz. 14:00 
(wystawa czynna tego dnia w godz. 12:00 – 15:00)

galeria Miejsce przy Miejscu

pl. Strzelecki 14, Wrocław


Wydarzenie na FB