Konkurs ofert na mobilną działalność gastronomiczną (food truck) przy leśnickim Zamku

Zobacz losowy wpis
Konkurs ofert na mobilną działalność gastronomiczną (food truck) przy leśnickim Zamku

Ośrodek Postaw Twórczych Zamek ogłasza pisemny konkurs ofert na: „Dzierżawę terenu użytkowego, przeznaczonego na prowadzenie mobilnej działalności gastronomicznej, położonego we Wrocławiu, przy pl. Świętojańskim 1”.

Przedmiotem dzierżawy jest wyodrębniony teren o powierzchni 377,23 m2 na terenie zabytkowego parku leśnickiego, stanowiący część nieruchomości zabudowanej budynkiem pałacowym, położonej we Wrocławiu, przy placu Świętojańskim 1, obręb Leśnica, oznaczonej jako działka gruntu nr 3, AM-9, o powierzchni 6.963 m2, zwany dalej Przedmiotem dzierżawy.

  • Stawka wywoławcza czynszu (miesięcznie) – 4.000,00 PLN brutto (słownie złotych: cztery tysiące złotych 00/100)
  • Termin składania ofert do 12.05.2023 roku, godz. 15.00

Regulamin konkursu na foodruck OPT Zamek 2023
Załącznik nr 1 – Usytuowanie przedmiotu dzierżawy 
Załącznik nr 2 wzór oferty OPT Zamek foodtruck 
Załącznik nr 3 wzór umowy na foodtruck OPT Zamek 2023


Pałac w Leśnicy - OPT Zamek
Pałac w Leśnicy – OPT Zamek / fot. Krzysztof Pytko

Kontakt oraz więcej informacji o konkursie:

Jowita Jeleńska
tel. 535 922 788
e-mail: administracja@zamek.wroclaw.pl 

 

Trwają spotkania informacyjne i zapisy na kursy OPT. Zapraszamy!