Społeczność = publiczność. Sposoby na inicjowanie i utrzymywanie wspólnoty zaangażowanych uczestników kultury na podstawie doświadczeń z metodą NOWA KULTURA (29.10)

Zobacz losowy wpis
Społeczność = publiczność. Sposoby na inicjowanie i utrzymywanie wspólnoty zaangażowanych uczestników kultury na podstawie doświadczeń z metodą NOWA KULTURA (29.10)

Cel szkolenia

Inspiracja i motywacja uczestników szkolenia do innego podejścia pracy w kulturze opartego na diagnozie społecznej, zakładającego zaplanowaną zmianę społeczną, wykraczającego poza obiekt instytucji kultury i przekraczającego granicę gminy.

Zapoznanie uczestników z wiedzą na temat animacyjnych narzędzi diagnozy społecznej możliwych do zastosowania w kulturze, rozwoju widowni (audience development), planowania strategicznego, zarządzania cyklem projektu, alternatywnych sposobów finansowania animacji kultury, wykorzystania mediów społecznościowych oraz telefonii mobilnej.

Zakres tematyczny szkolenia

Od diagnozy do zmiany społecznej

Omówienie metody pracy animacyjnej opartej na cyklu: od przyczyn do rezultatu. Jak przeprowadzić diagnozę społeczną? Czym są i do czego mogą się przydać unikalne kompetencje kulturowe? Jak obserwować otoczenie i skutecznie wyciągać wnioski?

Planowanie pracy w kulturze

Podejście strategiczne. Jak przygotować strategię działania metodą partycypacyjną? Jak planować zmianę społeczną?

Metody animacyjne

Przedstawienie różnych metod animacyjnych przygotowujących lokalną społeczność do żywego uczestnictwa w kulturze.

Finansowanie animacji kultury

Fundraising, sponsoring, crowdfunding. Model włączania interesariuszy kultury do finansowania działań animacyjnych.

Rozwój publiczności

Jak zbudować wierną, kilkusetosobową publiczność, gotową do poświęcenia czasu i pieniędzy w zamian, za możliwość żywego uczestnictwa w kulturze?

Logistyka i produkcja wydarzenia

Najczęściej popełniane błędy organizacyjne oraz przykłady i sposoby jak ich się ustrzec. Nowe podejście logistyczne.


Prowadzący – Marek Sztark

Marek Sztark - prowadzący warsztaty

Marek Sztark – niezależny animator kultury i rozwoju lokalnego. Doradca, trener i wykładowca. W latach 2005-2007 był dyrektorem Opery na Zamku w Szczecinie, stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2007 oraz 2018, zarządzał staraniami Szczecina o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury, był dyrektorem Samorządowej Instytucji Kultury SZCZECIN 2016. Prezes Zarządu Towarzystwa Wspierania Rozwoju Pomorza Zachodniego SZCZECIN-EXPO. Działa w wielu organizacjach pozarządowych. Jest członkiem zarządu Forum Kraków.

Realizuje projekty z różnych dziedzin: rozwoju i integracji środowisk społecznych i zawodowych, ekonomii społecznej, ochrony dziedzictwa kulturowego, animacji rozwoju lokalnego oraz animacji kultury. Jest twórcą marki regionalnej „miody drahimskie” i autorem koncepcji modelu animacji lokalnej „Nowa Kultura”.

Dyrektor programowy NieKongresu Animatorów Kultury 2014 i 2016. W latach 2014-2017 koordynował współpracę Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016 z regionem Dolnego Śląska. Od 2017 jest dyrektorem Przeglądu Teatrów Małych Form KONTRAPUNKT w Szczecinie. Mieszka we Wrocławiu, pracuje w Strefie Kultury Wrocław.


Społeczność = publiczność. Sposoby na inicjowanie i utrzymywanie wspólnoty zaangażowanych uczestników kultury na podstawie doświadczeń z metodą NOWA KULTURA 

czwartek – 29 października 2020, godz. 10:00 – 14:00
Udział w warsztaty jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona!
Wypełnij formularz zgłoszeniowy

Ośrodek Postaw Twórczych

ul. Działkowa 15, Wrocław


Warsztaty odbywają się w ramach programu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 – Dolny Śląsk, którego operatorem regionalnym jest ODA Firlej. Ośrodek Postaw Twórczych jest partnerem programu.

Wydarzenie na FB