Helikopter 10-11/2016

Zobacz losowy wpis
Helikopter 10-11/2016

Zapra­sza­my do lektury no­we­go, podwójnego nu­me­ru na­sze­go ma­ga­zy­nu – po­nad 20 au­to­rów, w tym m.in. Vivienne Plumb, Hanna Janczak, Dieter Kalka, Przemysław Witkowski oraz wyniki konkursu Ściana Poezji.

Helikopter (10-11/2016)

W numerze: Vivienne Plumb, Marek K.E. Baczewski, Marcin Orliński, Piotr Macierzyński, Marcin Czerwiński, Tadeusz Pióro, Hanna Janczak, Lesław Nowara, Gabriel Leonard Kamiński, Joanna Fligiel, Dieter Kalka, Izabela Kawczyńska, Marcin Pierzchliński, Robert „Ryba” Rybicki, Marcin Bies, Jan Krasnowolski, Przemysław Witkowski, Olgerd Dziechciarz, Rafał Hille, Bartosz Wójcik, Marcin Ostrychacz, Michał Jakubowicz, Grzegorz Skoczylas, Bartosz Sadliński oraz Ściana poezji (wyniki konkursu)