Exlibris – Warsztaty 2012

Praca wykonana na warsztatach Ekslibrysu w Ośrodku Postaw Twórczych.