Krzysztof Solarewicz

Fotograf /

Autor kursu Fotografii


Kontakt: solarewicz@gmail.com
Zobacz losowo
Krzysztof Solarewicz

Od 2003 roku pro­wa­dzę za­ję­cia z fo­to­gra­fii w OPT. Studio­wa­łem geo­grafię, kulturoznawstwo i psychologię.


Książki fotograficzne


Teksty do książek fotograficznych


Wystawy

  • Dzika Banda, Magazyn Praga, Warszawa, 2010
  • Biologia, Fizyka, Chemia, galeria Dizajn BWA Wrocław, 2010
  • Niektórzy mówią, że jesteśmy brzydcy, galeria Studio BWA Wrocław, 2010
  • Skóra, Maison de la Photographie, Lille, Francja, 2013
  • Prognozy pogody (wystawa indywidualna), galeria Miejsce przy Miejscu, Wrocław, 2014
  • Skóra, galeria Awangarda BWA Wrocław, Wrocław, 2015