PRZEZ DZIURY W MÓZGU GWIŻDŻE WIATR.

Czarny Afgan też tam był.

Robert Rybicki – Wiersz
QR kod: Robert Rybicki – Wiersz