„Teorie spiskowe” stały się materiałem do wytwarzania popkulturowej konfekcji. W warstwie językowej „teorie spiskowe” są jednak doskonałym określeniem umożliwiającym dyskredytowanie sposobu myślenia tych, którzy poddają pod dyskusje oficjalne oceny bądź relacje uwiarygodnione w procesie masowej publikacji. Każdego bowiem, kto uznaje je za wątpliwe wystarczy naznaczyć piętnem „zwolennika teorii spiskowych” by wyłączyć go z publicznego dyskursu lub – co najmniej – pozbawić wiarygodności. Tak, jak miało to miejsce z tymi, którzy uważali, iż oskarżanie Saddama Husajna o posiadanie broni jądrowej jest wynikiem zmowy, ułatwiającej przekonanie opinii publicznej o tym, iż należy wkroczyć do Iraku.

Teorie Spiskowe: Krzysztof Niewrzęda – Ankieta
QR kod: Teorie Spiskowe: Krzysztof Niewrzęda – Ankieta