Hieros Gamos łączy elementy teatru, tańca, muzyki, cyrku (ewolucje na kole Cyr) i filmu. Rzecz traktuje o kryzysowej sytuacji Ziemi i Ziemian (ekologicznej i nie tylko: globalny kryzys gospodarczy, kryzys klimatyczny, szóste masowe wymieranie gatunków, nadużycia medycyny przemysłowej, zagrożenia GMO, przejęcie rynku nasion przez koncerny, bezprecedensowy wzrost: długu publicznego, bezrobocia wśród młodych, wykluczenia społecznego, cen żywności, liczby umierających z głodu i głodujących, itd.) oraz o ludzkiej przemianie świadomości mogącej być na tę sytuację remedium. I co się z tym wiąże – możliwością nastania Nowej Cywilizacji.

Hieros Gamos (gr.) oznacza Święte Gody, Święte Zaślubiny, misterium mitycznych zaślubin bóstw Nieba i Ziemi, np. Ozyrysa i Izydy, animusa i animy. Owe Zaślubiny są też metaforą zharmonizowania wewnętrznych sił życiowych jednostki. Gdy człowiek równoważy w sobie pierwiastek męski i żeński, wkracza w uniwersalny androginizm, otwierając tym samym bramę do głębszych pokładów samoświadomości. Mimo, iż w języku polskim posiadamy odpowiednik tego pojęcia (jest nim hierogamia), dla potrzeb sztuki zachowałem oryginalne greckie nazewnictwo. 

Samo słowo „misterium”, którego używam do zdefiniowania gatunku mojej sztuki współcześnie jest używane na określenie tajemnicy. Jednakże łaciński przekład mysteria, myein, myeis daje: initia, initiare, initiatio i niesie znaczenie inicjacji. Misteria starożytne (dionizyjskie, Eleusis i inne) były ceremoniami inicjacyjnymi, w których biorący w nich udział doświadczał zmiany swojej relacji z Bogiem czy Boginią, doznawał przemiany świadomości – osiągał nowy stan umysłu przeniknięty poczuciem świętości. Podstawową ideą w misteryjnych rytuałach inicjacyjnych jest sąsiedztwo śmierci i duchowego odrodzenia, umierania i zmartwychwstania.

Misteryjne wtajemniczenia właściwe dla religii politeistycznych porównać można do pielgrzymek w systemie chrześcijańskim; przykładem mogą tu być pielgrzymki do Santiago de Compostela.


OSOBY

(występujące w tym fragmencie)

Trzech Króli (dwóch króli i królowa): MELIKRATOS [1], MELISSA i AKHBIT [2]. 

Melissa ucharakteryzowana jak kobieta z obrazu Delacroix: La liberté guidant le peuple (to odniesienie ma być ewidentne). Niesie sztandar, na nim – na szmaragdowym tle wyhaftowany złocisty kielich: Graal [3]. Do bioder ma przypasany złoty róg.

Melikratos i Akhbit niosą pęki zapalonych kadzideł (z prawdziwego zdarzenia).

Ubrani w aksamitne szaty, pełne fioletu. Na piersi – stylizowane na wzór obrazów  alchemicznych – złote słońce; na plecach – oko Horusa. Odzienie każdego jest w innym z trzech podstawowych kolorów spektrum wraz z kolorem go dopełniającym. Fiolet jest kolorem łączącym, wspólnym dla nich wszystkich. Na togach ponaszywane są (rzadko porozrzucane) stylizacje pszczół [4]. Są pełni czci i majestatu. W ich kroku i postawie widać spokojną i całkowitą determinację. Emanuje z nich bohaterstwo.

LOBOTOMIASZ MOLOCHOW – Wielki Inkwizytor, król światowego karnawału. Lewa ręka amputowana, zakończona protezą, jak u kapitana Hook’a, lecz zamiast haka – około 50 cm pastorał (zwany przez karnawałowych fanów „pogrzebaczem niewiary”). Wąsik à la Chaplin, przycięty dokładnie w połowie, złoty sygnet. Oczy przykrywa maska z fallicznym nosem i pokaźnymi, czarnymi brwiami. Na jednym uchu granat, ma drugim gołąbek. Twarz z podwójnym dnem, cokolwiek to znaczy. Podwójny rząd zębów, jak u rekina. Prawa ręka odziana w białą rękawiczkę. Ubrany w pełen przepychu ornat, spod którego wyziera wojskowy mundur. Na ornacie, tam gdzie zazwyczaj jest na to miejsce na mundurze: pokaźny prostokąt baretek oraz ordery. Na głowie infuła dwa razy większa, niż standardowa, na niej – obraz wieży Babel (Brueghela). W centrum infuły – okrągłe lusterko. Na kolanach – tornister, w tornistrze naboje. Wiek – około sto siedemdziesiąt lat.

Porusza się z wdziękiem automatu. Przemieszcza się wyłącznie na inwalidzkim wózku, jego osobistym: rydwan-mobile, który zamiast tylnych kół ma wmontowany – pełniący ich rolę – globus, zamiast przednich – walec drogowy. Ruch pojazdu jest dokładnie zsynchronizowany z nagraniem łoskotu gąsienic jadącego czołgu, który słychać w głośnikach na widowni.

MONTESKIUSZ – ubrany tak, jak mogłaby być ubrana postać historycznego Monteskiusza.

Patrol – para policjantów (kobieta i mężczyzna – Wanesa i Kewin). Ubrani na czarno zgodnie z profesją. Na plecach napis: POLICJA.

PREZENTER Z SYRIUSZA – ubrany adekwatnie do funkcji. Można się inspirować filmami SF.

MĘCZYSŁAW MIĘSODUCH – wieszcz, rapsod, bard. Charyzmatyczny, pełen natchnienia, ognia, bohaterstwa, dążenia, żarliwości. Długi, aksamitny płaszcz koloru indygo, pokryty złotymi gwiazdkami; na plecach wyhaftowana złota lira. Pełen czci dla swego Nauczyciela.

MASA KRYTYCZNA – W pierwszym wejściu przemieszczają się przez scenę od lewej do prawej jak spirala (galaktyka), uformowana tak, by jej spiralność była możliwa do zaobserwowania przez widza: głowy tworzą rodzaj równi pochyłej, nachylonej w kierunku widowni. Ubrani w czapeczki i pasiaki, tak jak więźniowie obozów koncentracyjnych, lecz te paski na ich ubiorach są w istocie kodem kreskowym. Ten detal nie może pozostawiać wątpliwości dla widza. Część grupy musi mieć przygotowanie taneczne, podobne do rosyjskich czy ukraińskich zespołów wykonujących prysiudy.

W scenach, w których to możliwe niosą razem duży transparent: Jesteśmy 99%.

Ludzie Bezdomni

Przyodziani w odpowiadające ich byłym zawodom czy funkcjom społecznym ubrania, nieco sfatygowane.

OGNISTY PTAK – Indianka. Pełna szlachetności i godności w postawie, ubrana jak na obrazach Night Messenger czy Keepers of the sky Charlesa Frizzella.

PRIMUM NON NOCERE – lekarka. Wystający z kieszeni kitla, zwinięty stetoskop.

GIORDANO BENVENUTO – naukowiec-mistyk, specjalista od wolnej energii. Syntetyzuje wiele dziedzin: fizyka, filozofia, alchemia, biologia, archeologia, historia, astrologia i inne.

PINA TUBO [5] – zakonnica (pseudonim klasztorny znanej śpiewaczki kabaretowej Tiny Pubo). Ogromny kornet na głowie. Ubrana u góry jak siostra zakonna, od pasa w dół zaś, jak dziewczyna z kabaretu: stringi, kabaretki i szpilki.

KRAK A TAU [6] – ksiądz (miano kościelne, jakim się posługuje od chwili przyjęcia święceń kapłańskich były hodowca byków: Track a Cow). Sutanna, intensywnie czerwone buty. Na plecach napis: KSIĄDZ  (tak jak u policjantów).

MILAGRO A JAR [7] – proaktywna prostytutka (w jej żyłach płynie królewska krew, jej przodkiem był nie kto inny, tylko sam Raja Mila Gor). Dojrzała kobieta przy kości, ucharakteryzowana, jak dziewczyny z ulicy St. Denis, przerysowany makijaż.

ZMYSŁAW DE BEAUREGARD – terapeuta holistyczny, gej. Wysoki, przystojny, ubrany i ostrzyżony trendy, markowe okulary, kilkudniowy zarost.

NIP PESELKOPF – wojskowy. Mundur, bez czapki.

PAŹDZIORY OTRĘBA BYTOWICZ – żelazny kacerz, dysydent oficjalnej wersji rzeczywistości. Nieprzewidywalny, może głupi, może szalony, może świadomie szalony – nie wiadomo. Powiada o sobie, że posiada dyplom z Oświecenia, że obronił doktorat z nicości i że jest ograniczony jak prędkość światła. Ubiór – z tyłu spodnie i bluza w kolorowe romby, jak u arlekina; z przodu – jasne tło tkaniny pokrywają złociste pięcioramienne gwiazdy wielkości dłoni. Na głowie – kukla (błazeńska czapka z dzwoneczkami).


[1] Melikratos (gr.) meli – miód, kratos – państwo (kraj) lub też siła.

[2] Akhbit (egip.)  Akh – Duch, Wyższe Ja, najwyższa cząstka człowieka, bit –  pszczoła.

[3] Graal – legendarny kielich, z którego pił Jezus podczas Ostatniej Wieczerzy, symbol pierwiastka kobiecego i kosmicznej jaźni.

[4] Reprezentacje pszczół można znaleźć na grobach, jako symbole życia pozagrobowego i zmartwychwstania. Trzymiesięczny okres zimowy, podczas którego pszczoła nie opuszcza ula porównuje się do trzech dni poprzedzających zmartwychwstanie Jezusa. Z tych też względów pszczoła uważana jest za emblemat Jezusa. W Grecji, w świątyniach inicjacyjnych Eleusis i Efezu kapłanki nazywano Melissa czyli Pszczoła.

Pszczoły pojawiające się w snach oznaczają twórczą działalność psyche, gdzie integruje ona różne swe składowe w kontekście jedności i wewnętrznej harmonii. Pszczoły i miód są tutaj symbolami procesu indywiduacji.

[5] Pinatubo – czynny wulkan na Filipinach. Erupcja w 1991 roku spowodowała śmierć około 800 osób. 
Pubo zaś jest przedrostkiem wywodzącym się z łacińskiego słowa pubis – okolica łonowa. 

[6] Krakatau – wyspa znajdująca się w Indonezji; aktywny wulkan. W 1883 roku miała miejsce jedna z największych erupcji wulkanu (i katastrof żywiołowych w ogóle) w dziejach ludzkości. W wyniku erupcji zginęło około 40 000 ludzi. 
Tau – grecka litera, której forma przypomina krzyż. Krak a Tau można odczytać jako Krak od Krzyża lub też Krak z Krzyża (taką dawniej pisownią się posługiwano, by określić miejsce pochodzenia danej osoby  przykładem: Tomasz a Kempis = Tomasz z Kempis). 
Track a Cow (ang.) – ścigać, osaczyć krowę.

[7] Milagro (hiszp.) – cud; a jar (ang.) – słój, dzban. La jarre (fr.) – gliniany dzban; ajar pisane razem (ang.) – rozchylony, półrozwarty. Z kolei w języku polskim jar (z tureckiego – przepaść, rozpadlina) oznacza dolinę i może przywodzić na myśl wyżłobiony w Ziemi kielich – symbol kobiecości.  W staropolskim słowem jar określano też wiosnę. Tak więc Milagro a Jar można odczytać jako: Cud z Jaru, Cud Kobiecości ale też: Rozchylony Wiosenny Cud. Skądinąd JAR czytane na wspak daje: RAJ.


PRIMUM NON NOCERE

Fragment odsłony czwartej

 Wchodzą Trzej Królowie. Kierują się od razu zdecydowanie ku widowni i zatrzymują dwa kroki przed rampą, po środku sceny.

MELIKRATOS

Wędrowcy Ziemi! Dzieci Kosmosu! Rycerze! – Nie tę pieśń śpiewamy!

MELISSA

Nowego, świętego hymnu nam trzeba!

AKHBIT

Po cóż upierać się przy glinianych lepiankach, skoro katedry Światła naszym przeznaczeniem!?

MELIKRATOS

Czy Światowe Misterium może się ograniczać do ziemskiej wędrówki?

MELISSA

Czyż alpinista będzie powątpiewał o istnieniu szczytów?

AKHBIT

Czy możemy się zadowolić czymś mniej, niż szczyt naszego bytu?

MELIKRATOS

W drogę. Z gór widać daleko.

MELISSA podchodzi jeszcze jeden krok ku widowni

(z mocą i uniesieniem) Nosimy w sobie piękną myśl, nosimy w sobie jasną myśl…

(ciszej, z największą czcią, jakby powierzała widzowi bezcenny skarb) Mówcie o Braterstwie każdemu, kto nadstawi ucha!

Pełni determinacji i natchnienia schodzą ze sceny.

Wieczór. Grupa Ludzi Bezdomnych. W głębi sceny, z lewej – kontener na śmieci. Do kontenera przywiązane baloniki, które niósł Paździory w poprzedniej scenie. Tu i ówdzie porozkładane kartony, krzesło. Pod którąś ze ścian ustawiona jest ławka publiczna (tak jak w parku), na której śpi, pogrążony w letargu Monteskiusz. Na oparciu ławki przymocowany ogromny, surrealistyczny niebieski ptak. Z głośników dobiega jego równie surrealistyczne „ćwierkanie”. 

W centrum rozpościerającego się na scenie labiryntu: koksownik (metalowy kosz z żarzącymi się węglami) wokół którego gromadzą się Ludzie Bezdomni i Męczysław Mięsoduch. Niektórzy ogrzewają dłonie nad koksownikiem. Paździory jeździ na deskorolce. Gdy zaczyna się wymiana kwestii przyłącza się do grupy. Na ekranie pojawia się zdjęcie Lobotomiasza w złocistych ramkach: uśmiecha się dobrotliwie z szeroko otwartymi ramionami.

Przez scenę przechodzi wolnym krokiem patrol policyjny. Jednocześnie naprzeciwko i w głębi przejeżdża powoli konfesjonał z obracającym się krucyfiksem-neonówką (bez sygnału). 

(Jeśli nie ma dodatkowych wskazówek, wchodzący cyklicznie na scenę Patrol zachowuje się zawsze tak samo: on i ona żonglują pałkami, każdy ma po trzy lub więcej; gdy dochodzą do środka sceny, stają naprzeciwko siebie i przez chwilę żonglują, wymieniając się pałkami; potem ciągle żonglując, schodzą ze sceny).

 Patrol zatrzymuje się przy ławce, przestają żonglować. Kewin obserwuje przez chwilę Monteskiusza, potem patrzy to na ptaka, to na Monteskiusza, znów na ptaka, znów na Monteskiusza i jeszcze raz na ptaka. Potem spoglądają na siebie porozumiewawczo, Kewin wyjmuje telefon i dzwoni.

PATROL

Halo, oddział epidemiologiczny? Tu Kewin, policjant nr. 102. Przyślijcie sanitariuszy na ulicę Monteskiusza. Mamy tu denata na ławce. Jest podejrzenie ptasiej grypy.

(podejmują żonglowanie i schodzą ze sceny)

MLAGRO A JAR

Widzieliście? Zabiorą nam Monteskiusza. Jak długo on już tu śpi?

OGNISTY PTAK

Odkąd tu jestem leży na tej ławce. Będzie kilka lat. Chyba letarg.

PINA TUBO

Czepiają się. Przecież, gdyby był martwy, to zacząłby się rozkładać.

PAŹDZIORY OTRĘBA BYTOWICZ z humorem

Może gdyby ożył, to by ich rozłożył. (akcent na: ich) – –

MĘCZYSŁAW MIĘSODUCH

Patrząc na wystający z kieszeni Primum Non Nocere stetoskop, zwraca się do lekarki.

Jesteś rzeczywiście lekarką?

PRIMUM NON NOCERE uśmiecha się

W stanie przymusowego spoczynku.

MLAGRO A JAR

No, nie tak zupełnie – spoczynku. Nie wiem, jak byśmy tu sobie wszyscy bez ciebie poradzili.

MĘCZYSŁAW MIĘSODUCH

Jak to się stało, że się tu znalazłaś?

PRIMUM NON NOCERE

Zaczęło się od tego, że moje zdrowe i uśmiechnięte dziecko po otrzymaniu szczepień zostało sparaliżowane i w kilka dni później zmarło… Nie mogłam pojąć tej bezsensownej śmierci. Bardzo mnie bolała strata mojego ukochanego maleństwa… I boli do dziś…

MLAGRO A JAR

Wcale się nie dziwię.

PRIMUM NON NOCERE

Oczywiście, zainteresowałam się wtedy bliżej tematem szczepień i odkryłam, że mój przypadek wcale nie jest odosobniony. Poszczepionkowa śmierć (tak zwany syndrom nagłej śmierci), dożywotnie kalectwo czy powikłania nie są zjawiskami wyjątkowymi. – Są liczne, lecz starannie tuszowane.

OGNISTY PTAK

Kobiety naszych braci aborygenów bezskutecznie uciekały przed ścigającymi je w jeepach białymi lekarzami uzbrojonymi w igłę śmierci. Wiele ich zupełnie zdrowych dzieci po zaszczepieniu wpadało w szok i umierało.

KRAK A TAU

W niektórych krajach dziecko – zanim jeszcze rozpocznie naukę w szkole – jest już

nafaszerowane kompotem z około trzydziestu szczepionek.

ZMYSŁAW DE BEAUREGARD

Z powodu wyniszczonego w ten sposób układu immunologicznego wiele dzieci cierpi na chroniczne dolegliwości, ciągle są na coś chore. Błahe przeziębienie prowadzi często do poważnych komplikacji.

NIP PESELKOPF
Znam również te przygnębiające fakty. Każdego roku rodzi się w Europie osiem milionów

dzieci kalekich! Co trzecie dziecko w Polsce rodzi się z alergią. Na dziesięcioro europejskich

dzieci troje jest niepełnosprawnych.

PRIMUM NON NOCERE

Obecnie ogólnie wiadomo, iż od chwili wprowadzenia obowiązkowych szczepień nastąpił

gwałtowny wzrost chorób zwyrodnieniowych. Spośród możliwych efektów ubocznych szczepionek wymienia się autyzm, nowotwory, astmę, ciągnącą się latami egzemę, nieustanny płacz, drgawki, paraliż i inne – gdyż nie jest to bynajmniej koniec tej przerażającej listy.

MILAGRO A JAR

Masakra!

ZMYSŁAW DE BEAUREGARD

Poważny procent zaszczepionych dzieci ma trudności w pisaniu, czytaniu, liczeniu, cierpi na analfabetyzm; ze względu na powszechność zjawiska stanowią też one bezprecedensowe wyzwanie dla szkolnictwa i całego społeczeństwa.

PRIMUM NON NOCERE

Nie odnotowano żadnych przypadków autyzmu przed rokiem 1930. Zaś w ostatnich dziesiątkach lat autyzm poszybował wykładniczo w górę i stał się prawdziwą, bijącą ciągle nowe rekordy epidemią. Wg Centers for Desases Control w roku 2000/2002 już jedno dziecko na 150 było dotknięte autyzmem, w roku 2008 – jedno na 88! Obecnie dane dla Anglii wskazują około 1 dziecko na 58! Przyjmując te liczby za reprezentatywne dla krajów rozwiniętych można założyć, że i u nas statystyki są zbliżone.

NIP PESELKOPF

Rachunek jest prosty. Rocznie w kraju rodzi się około 400 000 dzieci. To daje nam wydajność około 7000 dzieci autystycznych na rok.

PAŹDZIORY OTRĘBA BYTOWICZ

W ciągu dziesięciu lat powstałoby całkiem niemałe niewesołe miasteczko. Wyobrażacie sobie miasta przyszłości złożone wyłącznie z ludzi dotkniętych autyzmem? Nowy Wspaniały Świat!

ZMYSŁAW DE BEAUREGARD

Według oficjalnych statystyk, do roku 2025 połowa dzieci świata będzie chora na autyzm.

PRIMUM NON NOCERE

Aluminium, rtęć, formaldehyd, polysorbate 80 – te silne neurotoksyny i trucizny są obecnie

składnikami szczepionek! I rodzice mają prawny obowiązek podawania tych trucizn swoim

dzieciom!

ZMYSŁAW DE BEAUREGARD

Nie ma co się dziwić! Zdrowie pacjenta to śmierć przemysłowej medycyny. Pacjent musi chorować! Koniec kropka!

PAŹDZIORY OTRĘBA BYTOWICZ

Poczekajcie, poczekajcie.. (sięga do kieszeni, wyjmuje Fausta Goethego, szybko wertuje i znajduje fragment, o który mu chodziło, czyta) „Leki gotowe były, marli chorzy, a któżby pytać chciał, kto wyszedł zdrów. Tak z piekielnymi to mikstury, przez te doliny, przez te góry, gorzej szaleliśmy niż mór. W tysiące sam toczyłem jady: i gaśli – dziś w morderców ślady, słyszę, jak dźwięczny pochwał chór”. Goethe, Faust (pokazuje okładkę). Słowa napisane setki lat temu.

MILAGRO A JAR

I przerażająco aktualne!

GIORDANO BENVENUTO

Sytuacja jest rzeczywiście tragiczna. Tragiczna i bezprecedensowa. Bowiem po raz pierwszy w historii nowożytnej stan zdrowia obecnej generacji dzieci jest gorszy, niż stan zdrowia rodziców.

 Na ekranie pojawiają się zakłócenia, obraz Lobotomiasza znika na chwilę i pojawia się Prezenter z Syriusza, ofiarowujący coś w rodzaju fragmentu syriańskich wiadomości.

PREZENTER Z SYRIUSZA

Przekazujemy najnowsze obrazy dla wszystkich członków federacji galaktycznej. Z

największego w galaktyce więzienia, jakim jest licząca siedem miliardów więźniów planeta Ziemia, udało się zbiec garstce bohaterów.  
Kamera pokazuje realistyczne obrazy Ziemi z kosmosu, następuje fondu enchaîné (ang. dissolve) na ogromny kod kreskowy, który po następnym fondu enchaîné okazuje się wielką bramą  więzienia. Za bramą – nieprzebrane tłumy. Widać dym, wybuch – w bramie robi się dziura wystarczająca do przejścia człowieka. Zbliżenie pokazuje  twarze przeciskających się przez szparę członków Masy Krytycznej. Gdy ostatni z nich przeciska się przez szczelinę, znowu pojawiają się zakłócenia. Obraz Prezentera znika i  pojawia się twarz Lobotomiasza.

Przez scenę, w tle, od lewej do prawej przetacza się Masa Krytyczna uformowana w przechodzącą powoli przez scenę spiralę. Jej przejście nie wywołuje żadnego komentarza ani reakcji. Zatrzymują się w połowie drogi i skandują.

MASA KRYTYCZNA

Szczyt to ludzkiej jest niedoli, skończyć jako człowiek-Dolly.

ZMYSŁAW DE BEAUREGARD po przejściu Masy Krytycznej

Niektórzy lekarze twierdzą, że wcale nie należy się dziwić, że zaszczepione dzieci umierają. Należy się natomiast dziwić, że ktokolwiek przeżył.

PRIMUM NON NOCERE

Z tych wszystkich powodów zaczęłam wówczas pisać o problematyce szczepień, podjęłam się publikacji zdobytych materiałów, brałam udział w wystąpieniach publicznych, gdzie sprzeciwiałam się masowym, niczym nieusprawiedliwionym szczepieniom oraz w wariackim tempie rosnącym kosztom leczenia.

NIP PESELKOPF

Przeciętnie, każdego roku obywatel oddaje ponad trzy miesiące swoich zarobków, żeby opłacić kasę chorych!

PAŹDZIORY OTRĘBA BYTOWICZ podnosi wskazujący palec

Statystyczny polski obywatel pracuje pół roku jedynie na same podatki, jawne i ukryte. 
Odchodzi klika kroków na prawo, w kierunku kulis (nazwijmy to miejsce: miejsce M) i – tańcząc rodzaj dziarskiego tańca ludowego, robiąc kółeczka to w jedną stronę, to w drugą – śpiewa na melodię: „Siekiera, motyka” dwa razy poniższy kuplet; za drugim razem zatrzymuje się i kończy na sposób operowy, jakby finał wielkiej arii. Emitując ostatni dźwięk, rozkłada szeroko ramiona, jak Molochow widoczny na ekranie.

Witaj w Suchej Nitki Klubie, brat Pit do cna cię oskubie,

witaj w Suchej Nitki Klubie, brat Pit wiedzie cię ku zgubie!

MILAGRO A JAR

Jeszcze trochę a będą pobierać opłaty za światło słoneczne i za obrót Ziemi.

MĘCZYSŁAW MIĘSODUCH do Primum Non Nocere

No i ?…

PRIMUM NON NOCERE

No i stało się to, co zazwyczaj w takich wypadkach się dzieje. Rozpoczęły się drobiazgowe, audyty, szykany w pracy. Media wzięły mnie na ruszt i dowiedziałam się, że kwestionowanie polityki koncernów to zamach na fundamenty wolnego rynku i że za tymi krytykami kryją się wywrotowcy, burzyciele wolnego świata i anarchiści. Jak się domyślacie, zostałam w końcu pozbawiona prawa wykonywania zawodu.

NIP PESELKOPF

Każdy jest wolny do posiadania własnych poglądów, byleby tylko nie przerodziły się one w działanie.

GIORDANO BENVENUTO

A ten, kto odważy się zakłócić spryskiwanie jednomyślnością jest uważany za wroga

publicznego.

PAŹDZIORY OTRĘBA BYTOWICZ

Za niebezpiecznego terrorystę!

ZMYSŁAW DE BEAUREGARD

Społeczeństwo, które jedną czwartą swoich dochodów czerpie z chorób będzie nękało, oczerniało i w końcu uziemi każdego, kto mówi o naszej wrodzonej możliwości (bezpłatnego!) cieszenia się dobrym zdrowiem.

MILAGRO A JAR do Primum Non Nocere

Zaraz, zaraz! A niech to!… Że też od razu na to nie wpadłam! Od początku byłam pewna, że cię już gdzieś widziałam! To tobie zafundowano ten medialny lincz kilka lat temu! To była bardzo głośna afera! Nazwano cię wtedy panią Primum Non Nocere [*].

PRIMUM NON NOCERE

Nie kwestionując bezsprzecznych osiągnięć medycyny, ani też często bezgranicznego poświęcenia i oddania lekarzy, występowałam wtedy przeciwko systemowi – systemowi leczenia, który nic nie leczy i tylko powiększa ilość schorzeń. Hipokrates nauczał: szukajcie przyczyny przyczyn! Współczesna medycyna to medycyna choroby: koncentruje się wyłącznie na eliminacji objawów choroby. Wcale nie szuka – właśnie! – jej przyczyny, a już w ogóle – przyczyny przyczyn!

ZMYSŁAW DE BEAUREGARD

Zachowuje się jak nieprzytomny kierowca, który – podczas, gdy jego samochód dymi i rzęzi – zatyka sobie uszy, narzuca koc na maskę, by nie widzieć dymu i beztrosko jedzie dalej.

PAŹDZIORY OTRĘBA BYTOWICZ

Zasadniczo, wysiłek medycyny naukowej koncentruje na tym, by zatyczki do uszu były coraz skuteczniejsze a koc wykonany z jak najlepszej jakości materiałów żaroodpornych. Równolegle prowadzi się kosztowne badania nad sposobami redukcji hałasu i uczynienia dymu bezbarwnym.

GIORDANO BENVENUTO do Zmysława

Twój kierowca jest – właśnie – nieprzytomny, podczas gdy Big Pharma działa z premedytacją: za

pomocą nieprawdopodobnej ilości funduszy, kampanii reklamowych przekonują ludzi, że życie

jest patologią, od której uchronić ich mogą jedynie nieustannie rosnące dawki leków i szczepień.

PRIMUM NON NOCERE

Lekarstwa – ponieważ leczą wyłącznie symptomy – nie mogą nikogo wyleczyć, zapewniają

tylko ciągłość choroby; uzależniają pacjenta i czynią go jeszcze bardziej chorym. Medycyna stała się zalegalizowanym zatruwaniem a system medyczny prawdziwą mafią, która zabija dla pieniędzy i dla władzy.  

MILAGRO A JAR

Rozumiem twój ból, ale chyba przesadzasz z tą mafią i zabijaniem. Chcesz powiedzieć, że lekarzy nie interesuje zdrowie pacjenta i chodzi im tylko o kasę!? 
PRIMUM NON NOCERE

Nie tyle lekarzy, ile światową finansjerę. Obecnie to nie pacjenci, nie rodzice, nie dzieci, nie lekarze czy przedstawiciele rządów decydują o naszym zdrowiu. Kontrolę nad opieką zdrowotną przejęła światowa finansjera z ich ponadnarodowym organizmem: Światową Organizacją Zdrowia. To oni narzucają zbiorowe szczepienia, przynoszące krociowe zyski farmaceutycznym koncernom.

PAŹDZIORY OTRĘBA BYTOWICZ 

Dzieci i starcy to tradycyjny cel kampanii masowych szczepień. (z ubolewaniem) Świadczenia socjalne dla nierentownych i coraz dłużej żyjących emerytów są wielkim obciążeniem dla skarbu państwa. (odkrywczo, z entuzjazmem) Te bezpowrotnie stracone pieniądze można przecież przeznaczyć na zbrojenia i rozwój gospodarczy! W sukurs idą więc regularnie nagłaśniane sezony na grypę i towarzyszące im kampanie szczepień, które skutecznie pomagają uwolnić społeczeństwo od niewygodnych spóźnialskich.

PINA TUBO

Nie mogę w to uwierzyć!

PRIMUM NON NOCERE

To nie ma nic wspólnego z wiarą, Pina. Rynek choroby to po prostu świetnie prosperujący biznes. I wszystko jest tam podporządkowane ekonomicznemu drylowi. Teraz na przykład lekarze mogą poświęcać tylko dziesięć minut na pacjenta! Dziesięć minut, by wysłuchać, postawić diagnozę i przypisać leki!

ZMYSŁAW DE BEAUREGARD

To jest dopiero patologia!

MILAGRO A JAR

Absolutnie każdy lekarz powinien się znaleźć w księdze rekordów Guinessa.

PAŹDZIORY OTRĘBA BYTOWICZ

Zmieńmy tę starą i zwietrzałą już maksymę: Primum Non Nocere, na slogan bardziej motywujący odzwierciedlający stan aktualny, coś w rodzaju: Dziesięć minut na pacjenta i miej w dupie delikwenta!  Albo: Primum Non Nocere – tere fere kuku, tere fere!

GIORDANO BENVENUTO

Najszybciej rozwijającym się ekonomicznie sektorem przemysłowym na świecie są prywatne szpitale.

PRIMUM NON NOCERE

W 2002 roku dziesięć największych korporacji farmaceutycznych zarobiło więcej niż pozostałe czterysta dziewięćdziesiąt w rankingu pięciuset najbardziej dochodowych firm świata.

NIP PESELKOPF

To daje do myślenia.

PAŹDZIORY OTRĘBA BYTOWICZ

Tym, co jeszcze mogą i potrafią myśleć.

MILAGRO A JAR
Lepiej, żeby dawało do działania.

MĘCZYSŁAW MIĘSODUCH

Oficjalnie system jest na służbie pacjenta, a tak naprawdę na służbie przemysłu, który – dla swych zysków – podtrzymuje uzależnienie ludzi od choroby.

ZMYSŁAW DE BEAUREGARD

A dla apostatów są przewidziane lekarstwa w postaci sankcji finansowych. Jeśli mimo to „dobrowolnie” się nie nawrócisz, czeka cię spotkanie z organami sprawiedliwości, prasowy lincz i społeczne potępienie.

PRIMUM NON NOCERE

To już bardzo piękna przeszłość. Obecnie, poprzez wprowadzenie nowej ustawy o przymusowych szczepieniach z dnia 3 września 2012, rząd zagwarantował firmom farmaceutycznym obowiązkowe szczepienie wszystkich Polaków!

PAŹDZIORY OTRĘBA BYTOWICZ
I nie będziesz mógł odmówić – Sanepid ma prawo zaszczepić cię siłą!

NIP PESELKOPF

Nie będziesz też mógł się ukryć – Sanepid ma prawo pozyskiwania wszystkich informacji o tobie – o twoich znajomych, podróżach, numerach telefonów, poczcie mailowej, itd.

GIORDANO BENVENUTO

Osaczają cię, stopniowo odbierają wszystkie prawa obywatelskie, byś w końcu opadł z sił, przyłączył się do globalnego stada i zasnął.

PAŹDZIORY OTRĘBA BYTOWICZ do widowni jak wodzirej
Dołącz do najlepszych! Przyłącz się do globalnego tańca! I do końca swych dni tańcz, tańcz – drogowego walca!

OGNISTY PTAK

Towar, na który brak popytu nie ma racji bytu.

MĘCZYSŁAW MIĘSODUCH

Gdyby człowiek tylko chciał, więcej serca w głowie miał…


NIP PESELKOPF
W zdrowym społeczeństwie ekonomia podąża zawsze za ekologią.
PRIMUM NON NOCERE
A obydwie poprzedza światła edukacja.
PAŹDZIORY OTRĘBA BYTOWICZ
W zdrowym – owszem. Tresurą naszego zajmuje się ekonomia śmierci.
MĘCZYSŁAW MIĘSODUCH
Problem w tym, że postawa człowieka jest raczej EGO-logiczna niż EKO-logiczna.
PAŹDZIORY OTRĘBA BYTOWICZ
Od pierwszej klasy dzieci powinny uczyć się i powtarzać: Egonomia i reklama to trujący amalgamat.
KRAK A TAU
Ziemia i ludzkość są jak tonący Titanic.
MILAGRO A JAR
Nic dziwnego, że film się cieszył takim powodzeniem. Gdzieś to widać ludziska czują i wiedzą.
GIORDANO BENVENUTO
Według opinii najwybitniejszych ekspertów Titanic był niezatapialny.
MILAGRO A JAR
Co mu nie przeszkadzało pójść na dno przy pierwszej okazji.
NIP PESELKOPF
Tym razem jednak eksperci i ofiary ich ekspertyz płyną na tym samym statku.
MILAGRO A JAR
Mizerna to pociecha, że mielibyśmy pójść na dno wszyscy razem.
PAŹDZIORY OTRĘBA BYTOWICZ
Nie zdążymy kichnąć i po nas. Atlantyda, potop, przesunięcia biegunów, nadchodząca w dobę czy dwie epoka lodowcowa – dziś wiadomo, że cywilizacje nie raz znikały gwałtownie z powierzchni Planety. Ziemia z ulgą otrząśnie się z ludzkiej infekcji.
PINA TUBO z siłą i przekonaniem
Zawsze jest nadzieja.
PAŹDZIORY OTRĘBA BYTOWICZ  stając na miejscu M i przedrzeźniając Pinę
Zawsze jest nadzieja! (rozkłada ramiona jak Molochow i zerka na jego podobiznę)
Twoja nadzieja może ci doda sił, by żyć. Lecz statek „Ziemia” i tak tonie!
OGNISTY PTAK
Ludzkie plemię straciło całkowicie kontakt z Wakan Tanka i stało się prawdziwym rakiem tej Planety.
GIORDANO BENVENUTO
Wbrew tym terminalnym statystykom, z punktu widzenia nauki nadzieja jest. Wiemy obecnie, że radykalne zmiany są stałą w naturze. (Przykładem może być pojawienie się życia w łonie materii nieożywionej). Wiemy też, że kryzysy poprzedzają wszelką transformację. Wiemy w końcu, że ewolucja tworzy Piękno i tylko ono pozostaje. Nadzieja jest. I to wielka! Jednakowoż czasu mamy niewiele.
PAŹDZIORY OTRĘBA BYTOWICZ
Nazizm, Hiroszima, etniczne czystki… Tym razem ewolucji stanął kością w gardle dwunogi
drapieżca: człowiek!
PRIMUM NON NOCERE
Niewątpliwie nasza postawa stawia pod kosmicznym znakiem zapytania pomyślny przebieg całego procesu.
KRAK A TAU
Homo sapiens jest gatunkiem przejściowym, który albo świadomie włączy się w nurt ewolucyjnych przemian, albo zginie.
PAŹDZIORY OTRĘBA BYTOWICZ „entuzjastycznie”
W tych czasach pełnych wyzwań, nie możemy sobie pozwolić na niegodne zwątpienie. Powitajmy nowy etap w rozwoju naszego gatunku – wielką epokę człowieka jednorazowego użytku, złoty wiek człowieka-Dolly! Niechaj nam żyje człowiek-Dolly! Człowiek-Dolly nas wyzwoli!
PRIMUM NON NOCERE
Wszystkie te problemy biorą swe źródło w ludzkim egoizmie.
MILAGRO A JAR
Co to właściwie takiego to ego? Widział je kto?
OGNISTY PTAK
Ego to spojrzenie, które zabija świętość Istnienia.
MĘCZYSŁAW MIĘSODUCH
Ego to sen, sen o separacji – promień, który śni, że się oderwał od Słońca.
KRAK A TAU
Absurdalne przekonanie, że się jest wyłącznie ciałem, organizmem odizolowanym od Pola wszechświata, od Boga.
PAŹDZIORY OTRĘBA BYTOWICZ
Ego to mafia umysłu – rak, który próbuje cię wyleczyć z raka.
MILAGRO A JAR
Słowem – pięciogwiazdkowy obóz koncentracyjny.
NIP PESELKOPF
Przywodzi mi na myśl komputerowy program, który z bliżej niewyjaśnionych powodów stał się użytkownikiem.
GIORDANO BENVENUTO
I jako taki potrafi tylko jedno: generować w nieskończoność mafijne struktury.
KRAK A TAU
A ludzi zmieniać w mniej lub bardziej świadomych kolaborantów owych struktur.
MILAGRO A JAR
I nie można tego jakoś odkręcić?
PAŹDZIORY OTRĘBA BYTOWICZ
Totalny brak zakręconych do odkręcania, Milagro. Ludzi kręci kierat a nie odkręcanie.
PINA TUBO
Tylko pod przewodnictwem serca możemy wyjść z ciemnogrodu egoizmu.
MĘCZYSŁAW MIĘSODUCH
Tylko pod przewodnictwem serca możemy dotrzeć do Ogrodu Piękna.
OGNISTY PTAK zwracając się do MM
Niechaj więc zabrzmi głos serca, niech mówi nasz widun, nasz wieszcz.
MĘCZYSŁAW MIĘSODUCH czyni krok do przodu, ku widowni, deklamuje proroczo, patrząc w dal
Widzę merkantylny dryl,
           metodyczny przemiał życia w towar,
           człowieka – w przedmiot jednorazowego użytku,
           klejnot rodzaju ludzkiego – w kontrolowany elektronicznie żywiec!

I wśród rosnącego komfortu, nagonek reklam, opium zadowolenia,
humanitarnych przemówień, frenetycznej konsumpcji, uczt otępienia,
potężnieje cień, zaciskają macki, dopełnia Wielka Manipulacja,
realizuje drobiazgowo zaplanowany upadek człowieka!!!

(podchodzi do rampy, podejmuje podniośle, uroczyście)

Widziałem noc! – i każda jest brzemienna pewnością świtu,
rychłe już przebudzenie! – najciemniej tuż przed zorzy wstaniem,
gwiazdę zaranną widać! – drżą kielichy serc, uroczystym wezbrane czuwaniem,
splendor Słońca blask! – nie ma nic piękniejszego nad wschód:
narodzin cud! – pełnią świadomości kosmicznej żyjącego bytu!


OGNISTY PTAK
W mrokach każdego problemu tli się iskra możliwości.
MĘCZYSŁAW MIĘSODUCH
Z małej iskry rodzi się wielki płomień.
ZMYSŁAW DE BEAUREGARD
Jedno jest pewne: jesteśmy ostatnim pokoleniem, które ma jeszcze szansę coś zrobić.
GIORDANO BENVENUTO Jak i pewnym jest, że rozwiązania kryzysu nie znajdziemy w ramach systemu, który go stworzył.
PAŹDZIORY OTRĘBA BYTOWICZ
Rak nie wyleczy cię z raka!
PRIMUM NON NOCERE
Musimy sięgnąć sedna, znaleźć przyczynę wszystkich przyczyn.
PINA TUBO
Jeśli – jak twierdzi Giordano – ewolucja tworzy Piękno i tylko ono pozostaje, to nic nie stoi na przeszkodzie, byśmy wyszli ewolucji naprzeciw. Możemy przecież świadomie postawić na Piękno i uczynić z niego naszą gwiazdę przewodnią, prowadzącą nas przez ciemność latarnię.
MĘCZYSŁAW MIĘSODUCH
Piękno było ideałem Platona. „Piękno wieczne, które nie powstaje i nie ginie. To nadświatowe, wieczne Piękno samo w sobie.” – mawiał. Właśnie żarliwa miłość do Piękna była dla niego drogą wyjścia z jaskini.
GIORDANO BENVENUTO
„Piękno jest jedyną rzeczą boską i widzialną jednocześnie.”  –  mawiał też Sokrates. „Dajcie mi Piękno ducha. Niech Piękno wewnętrzne i zewnętrzne staną się jednym!” – nawoływał.
OGNISTY PTAK
Piękno objawia się, gdy jesteśmy obecni. To pulsująca święta esencja emanująca z głębin cudu Istnienia: ze skał, drzew, z nas samych…
MILAGRO A JAR
Wszystko to bardzo piękne, a tymczasem w jaskini jak siedzimy – tak siedzimy. Żadna cywilizacja w historii nie wyprodukowała tyle brzydoty, co nasza.
ZMYSŁAW DE BEAUREGARD
Nadmienię, że żarliwa miłość do Piękna jest towarem dojmująco deficytowym na wolnym rynku.
KRAK A TAU
Zrealizowanie ideału Piękna oznacza ni mniej ni więcej tylko zerwanie z naszymi atawistycznymi upodobaniami i opuszczenie na dobre (podkreśla)  historycznej koleiny. A iluż jest śmiałków zdolnych podjąć trud takiej podróży?
MĘCZYSŁAW MIĘSODUCH
Świat potrzebuje bohaterów. Ludzkość potrzebuje samurajów Piękna.
PINA TUBO 
Ale gdy już zdobędziesz się na decydujący krok, zmiana jest błyskawiczna, ot tak! (pstryka palcami)
ZMYSŁAW DE BEAUREGARD
Świadomość Piękna wyzwoli świat.
OGNISTY PTAK
Pozwólmy. Pozwólmy wężowi Kundalini wyjść ze swej jaskini. – –
MĘCZYSŁAW MIĘSODUCH
Myśl jest matką czynu. To nasz archaiczny sposób myślenia jest źródłem obecnego impasu.
By wyjść z jaskini egoizmu, niezbędna jest radykalna zmiana naszej mentalności. Dźwignią każdej, najmniejszej nawet myśli, każdego słowa, czynu musi stać się serce.
OGNISTY PTAK
Jest tylko jedno panaceum na wyjście z kryzysu: wewnętrzna transformacja i wzniesienie się na nowy poziom świadomości.
PAŹDZIORY OTRĘBA BYTOWICZ
Albo metanoja i zmiana myślenia, albo w zaświaty bilet i – cześć, do widzenia.
MĘCZYSŁAW MIĘSODUCH
Albo, albo…


[*] Primum non nocere (z łac. po pierwsze nie szkodzić) – jedna z naczelnych zasad etycznych w medycynie. Autorstwo tej zasady nie jest znane, lecz zgodnie z tradycją przypisywane Hipokratesowi.

 

Wiktor Gołuszko – Hieros Gamos czyli Święte Gody (fragment)
QR kod: Wiktor Gołuszko – Hieros Gamos czyli Święte Gody (fragment)