Sztuka Anety Huk rozwija się dynamicznie i wielokierunkowo. Ktoś, kto przelotnie spojrzy na ten typ twórczości, może mieć wrażenie dążenia autorki do swoistej wizualnej anarchii. Mamy do czynienia ze zbitkami różnorodnej symboliki z pogranicza religijności i motywów mających swoje źródła w najbanalniejszych formach komunikacji wizualnej, często z pogranicza kampu. Artystka dotyka różnych możliwości budowania znaczeń, planów i klimatów kolorystycznych. Z jednej strony jest to wynik procesu studiowania malarstwa, wielokierunkowych poszukiwań form i znaczeń kolorystycznych obrazów, z drugiej strony to już przemyślany język mówienia o współczesnym świecie, który będąc niby sformalizowanym, w istocie jest szalenie chaotycznym światem. Wyraźne widać to w jej pracach malarskich, instalacjach i działaniach video. Wszystkie prace, niezależnie od rodzaju medium, którym się posługuje – tematycznie i formalnie są spójne ze sobą i tworzą opowieść o człowieku i życiu.

Galeria: Aneta Huk
QR kod: Galeria: Aneta Huk