Helikopter 4/2023

Zobacz losowy wpis
Helikopter 4/2023

W numerze:

Natasha Sardzoska, Urszula M. Benka, Wojciech Wilczyk, Grzegorz Tomicki, Olgerd Dziechciarz, Marcin Sas, Dariusz Pawlicki, Leszek Mularski, Agnieszka Wiktorowska- Chmielewska, Marian Lech Bednarek, Adrian Tujek, David Magen, Michalina Janyszek, Kamil Hyszka, Piotr Szreniawski, Michał Piechutowski, Grażyna Wojcieszko, Krzysztof Pruśniewski, Eliza Studzińska, Marcin Balcerzak, Anna Jachim, Adam Miks, Maria Jolanta Fraszewska, Przemysław Walczak, Janina Barbara Sokołowska, Rafał Gawron, Anna Paciorek, Magdalena Łubkowska oraz Adam Lizakowski.

Helikopter 4/2023


David Magen

Patrioci idący na groby bohaterów

patrioci idący na groby bohaterów
nie mogą znieść widoku
starego żyda cyganki z dzieckiem młodego syryjczyka

patrioci idący na groby bohaterów
trzymają w dłoniach czerwone spreye
by na pomniku bieruta napisać
morderca kat bandyta


Michał Piechutowski

Anomalia

ostatnia sekunda po wybuchu bomby
nie ma znaczenia
nikt nie widzi prośby oczu o światło
Matki słyszą głosy synów, pękanie
pocisków, cerkiewne pieśni, a oni
płyną na niebiesko żółtej wstędze
do miejsc niewyobrażalnych
bez kierunków i ciążenia myśli
wierzymy w dobro, przebaczamy
nadstawiamy policzki na bomby
na słowa dyplomatów, armie Europy
są tak ciche i jak tu kruszyć mury
nosimy wszyscy taką samą krew
wiarę w miłość bliźniego
to nasze naręcze zemsty


Helikopter 4/2023 (fot. D. Bargenda)