Helikopter 4/2020

Zobacz losowy wpis
Helikopter 4/2020

W numerze:

wywiad z The Silvertones, Grzegorz Wróblewski, Stanisław Bielski, Nastia Dienisowa, Miłka O. Malzahn, Marcin Podlaski, Adrian Krysiak, Ian Kemp, Zbigniew Głos, Piotr Szreniawski, Tomasz Nalewajk, Tadeusz Zawadowski, Adam Lizakowski, Robert Kościelny, Łukasz Komsta, Adrian Korlacki, Anna Borkowska, Izabela Wnorowska, Krzysztof Bencal, Marcin Rybicki, Marek Kucak, Miron Kądziela, Sebastian Sokołowski, Dawid Dyczko, Anna Mazela
oraz Małgorzata Kulisiewicz.

Helikopter 4/2020


Zbigniew Głos

Transwersja

Kiedyś puste butelki
po alkoholu ukrywałem
za książkami.

Dzisiaj nowo zakupione
książki skrzętnie chowam
pomiędzy pełne butelki
whiskey albo wódki.

Prawie pełne.


Marcin Podlaski

Mięta i para

Znieśliśmy co było do zniesienia i teraz
zamiast w łóżku kochamy się we wspólnym rachunku
Interesuje nas wyłącznie domowy budżet i dziury
jakie zrobił w podłodze
z nich wyrosły nasze jedyne pociechy


Helikopter 4/2020
fot. Helikopter