Helikopter 1/2023

Zobacz losowy wpis
Helikopter 1/2023

W numerze:

Karol Maliszewski, Grzegorz Tomicki, Dominik Żyburtowicz, Iza Smolarek, Alex Sławiński, Sylwia Jaworska, Szczepan Piotrowski, Adam Lizakowski, Krystian Spaw, Piotr Szreniawski, Sylwia Gibaszek, Zbigniew Głos, Tomasz Popławski, Jacek Waldemar Sadkowski, Tadeusz Zawadowski, Piotr Tomczak, Arkadiusz Aulich, Kamil Plich, Przemysław Trenk, Aleksandra
Kuśnierkiewicz, Przemysław Znojek, Anna Czyrska, Hubert Wojciechowski, Magdalena Podobińska, Adam Miks, Joanna Koszałka, Janusz Urbaniak, Agnieszka Ziętara, Beata Smosarska oraz Jagoda Tymińska.

Helikopter 1/2023


Sylwia Jaworska

Zbawienna stacja w Łaziskach

Nasz wewnętrzny narrator podróży mówi –
kieruj się na zachód.
Nie znamy naszego położenia.
Jedziemy pod prąd.
Ty ciągle pod kreską.
Ja, pod krzyżem, ratuję twój wizerunek,
ocierając ci twarz jakąś szmatą.
Byle nie okazać się nią.
Doskonale gram w tym filmie.
Nikt nie pozna, że nie piję.
Ani żadnych używek.
Ani imienia twego nadaremno.
W nocy zastanawiam się,
czy na pewno na tym kawałku płótna
zostało twoje odbicie.


Dominik Żyburtowicz

Argument pragnienia

pragnienie życia po śmierci
często tak silne że zdaje się wrodzone
jak pragnienie picia jedzenia czy oddychania
jest w nas niezgoda na unicestwienie
wyjść z pokoju ciała w zbiory fraktali
wszechobecne nieskończone i doskonałe
być przenikającym subatomowym pędem
to tu to tam unosi się chmura pamięci
na której nie zależy już strunom gdzieś
może na chwilę zadrży powietrze a
okulary żałobnika zaparują w ła-
miącym się dziwnie dla niego świetle


Helikopter 1/2023
fot. DAB, redaktor: Krzysztof Śliwka