English through Drama – nowy kurs

Zobacz losowy wpis
English through Drama – nowy kurs

Drama to twórcza metoda pracy z grupą, wykorzystująca naturalną skłonność człowieka do wchodzenia w role, projektowania sytuacji. Uczestnicy poprzez wyselekcjonowane ćwiczenia z zakresu dramy mają do dyspozycji bezpieczny świat fikcji, w którym mogą sprawdzać siebie i swój język w różnych sytuacjach i wyciągać konstruktywne wnioski. Jest to uczenie się poprzez aktywną zabawę, żywą ekspresję, rozwijanie zainteresowań i zdolności poznawczych. Aktywności z zakresu improwizacji, odgrywania ról, ruchu, emisji głosu, pantomimy mają za zadanie aktywizować język angielski w Twoim ciele i wyobraźni.

Jest to skuteczna metoda poszerzania świadomości w obrębie języka, niezależnego myślenia, rozwoju emocjonalnego i społecznego. Drama w naturalny sposób integruje umiejętności językowe z zakresu słuchania, mówienia, czytania, pisania. Kurs jest kierowany dla wszystkich, którzy poszukują innego sposobu przyswajania języka angielskiego, chcą zrzucić blokadę językową, oswajać język w działaniu, emocjach, wyobraźni.

Zajęcia prowadzi Sara Celler-Jezierska – zawodowa aktorka, anglistka i pedagożka. Sara Celler-Jezierska – instagram

Sara Celler-Jezierska
Sara Celler-Jezierska

English through Drama

Spotkanie informacyjno-naborowe: 25.02.2024, godz. 17.00.
Zajęcia odbywają się w okresie: 7.03 – 6.06.2024, w niedziele, w godz. 17.00 – 19.30.
Ośrodek Postaw Twórczych, ul. Działkowa 15, Wrocław

Informacje o kursie
Formularz zgłoszeniowy