Helikopter 3/2023

Zobacz losowy wpis
Helikopter 3/2023

W numerze:

Ljiljana Obradović, Grzegorz Wróblewski, Maciej Melecki, Mirosław Gabryś, Aleksander Wierny, Pan Bu, Dariusz Pawlicki, Jacek Waldemar Sadkowski, Leszek Mularski, Michał Piechutowski, Alex Sławiński, Piotr Szreniawski, Michał Kaczmarek, Eliza Studzińska, Władysław Edelman, Jakub Parada, Marcin Mielcarek, Anna Wąsowicz, Weronika Kułaga, Przemysław Znojek, Mikołaj Olejniczak, Anna Sendor, Agata Górnicka, Katarzyna Kolbiarz, Ewelina Kuśka, Anna Jachim, Magdalena Podobińska, Grzegorz Parowicz, Katarzyna Dominik oraz Waldemar Jagliński.

Helikopter 3/2023


Ljiljana Obradović

Moi przyjaciele

Moi przyjaciele
umorusani prochem
stoją na barykadach
Zablokowali drogi
którymi muszę iść
w stronę własnego dzieciństwa
Moi przyjaciele
wciąż mówią tym samym językiem
Nie słyszą się, nie rozumieją
Moi przyjaciele
z bezpodstawną nienawiścią w oczach
szarżują jedni na drugich chciwie
Zaprzestali się kochać
moi przyjaciele
Wszystko przez małe królestwa z papieru


Leszek Mularski

peronowa spowiedź

ostatnia sekunda po wybuchu bomby
nie ma znaczenia
nikt nie widzi prośby oczu o światło
Matki słyszą głosy synów, pękanie
pocisków, cerkiewne pieśni, a oni
płyną na niebiesko żółtej wstędze
do miejsc niewyobrażalnych
bez kierunków i ciążenia myśli
wierzymy w dobro, przebaczamy
nadstawiamy policzki na bomby
na słowa dyplomatów, armie Europy
są tak ciche i jak tu kruszyć mury
nosimy wszyscy taką samą krew
wiarę w miłość bliźniego
to nasze naręcze zemsty


„Stop Putin”, 28.02.2022, fot. Ukravtodor, źródło: https://war.ukraine.ua/