Specjalista_ka ds. organizacji imprez i obsługi technicznej wydarzeń

Zobacz losowy wpis
Specjalista_ka ds. organizacji imprez i obsługi technicznej wydarzeń

Poszukujemy osoby do zespołu OPT Zamek, pl. Świętojański 1, Wrocław. Stanowisko: Specjalista_ka ds. organizacji imprez i obsługi technicznej wydarzeń

Oferta pracy OPT Zamek – specjalista_ka ds. organizacji imprez i obsługi technicznej wydarzeń

Warunki pracy
 • pełny etat, umowa o pracę
 • wynagrodzenie brutto: 4000 -5000 PLN 
 • miejsce pracy: Ośrodek Postaw Twórczych Zamek
 • adres: pl. Świętojański 1, Wrocław
 • praca na trzecim piętrze (bez windy)
Wymagania
 • umiejętności organizacyjne,
 • umiejętność obsługi sprzętu audio-wizualnego,
 • znajomość podstaw oświetlenia scenicznego,
 • umiejętność obsługi sprzętu nagłośnieniowego,
 • chęć do pracy w terenie (imprezy plenerowe, poza siedzibą OPT Zamek),
 • dyspozycyjność,
 • umiejętność sklasyfikowania priorytetów do wykonania w pracy,
 • sumienność, rzetelność,
 • komunikatywność, otwartość.
Główne zadania
 • planowanie i realizowanie imprez i wydarzeń,
 • praca w zespole przy dużych wydarzeniach (np. Noc Świętojańska, Dni Fantastyki, Jarmark Jadwiżański) oraz realizacja indywidualnie prowadzonych projektów,
 • pozyskiwanie partnerów działań (inne instytucje kultury, organizacje pozarządowe),
 • obsługa techniczna wydarzeń, spotkań organizowanych przez OPT Zamek (sprzęt multimedialny, nagłośnienie, oświetlenie),
 • współpraca z podwykonawcami podczas imprez plenerowych (przygotowanie zapytań ofertowych na obsługę techniczną wydarzeń, realizacja umów z firmami nagłośnieniowymi itp.),
 • proponowanie autorskich projektów,
 • organizowanie okresowych przeglądów mienia akustycznego/oświetleniowego/ multimedialnego,
 • planowanie bieżących napraw sprzętu akustyczno  oświetleniowego/multimedialnego oraz ich koordynowanie,
 • wykonywanie napraw powierzonego sprzętu w zakresie posiadanych uprawnień lub zgłaszanie wyspecjalizowanym firmom,
 • udział w przygotowywaniu planów finansowych dotyczących zabezpieczenia potrzeb akustyczno oświetleniowych/multimedialnych,
 • planowanie zakupów na zaspokojenie potrzeb akustyczno -oświetleniowych/multimedialnych,
 • dokonywanie zakupów oraz zaopatrzenia dotyczącego części zamiennych akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych,
 • realizacja zakupów sprzętu.

Oferujemy ciekawą, rozwojową i pełną wyzwań pracę w jednym z najpiękniejszych miejsc Wrocławia (zabytkowy zespół pałacowo-parkowy w Leśnicy) oraz możliwość realizacji własnych pomysłów i rozwiązań.

Zgłoszenia / Kontakt

Oferty zawierające CV i list motywacyjny prosimy składać w Ośrodku Postaw Twórczych Zamek, pl. Świętojański 1, 54-076 Wrocław lub mailowo na adres: projekt@zamek.wroclaw.pl.

Na zgłoszenia czekamy do 7 lutego 2023 r.


Do aplikacji prosimy dołączyć oświadczenie:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w dokumentach rekrutacyjnych na potrzeby tej rekrutacji, innych niż wynikające z kodeksu pracy. Ponadto wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w dokumentach rekrutacyjnych na potrzeby ewentualnych przyszłych rekrutacji, jednak nie dłużej niż 6 miesięcy od zakończenia niniejszej rekrutacji.”

Jednocześnie potwierdzam, że zostałem/łam poinformowany/na, że:

 • Administratorem moich danych osobowych jest Ośrodek Postaw Twórczych Zamek z siedzibą we Wrocławiu pl. Świętojański 1.
 • Osobą. z którą można kontaktować się w sprawach związanych z danymi osobowymi jest Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Kontakt do administratora: poczta elektroniczna: iod@opt-art.net lub pocztą tradycyjną: Ośrodek Postaw Twórczych Zamek z siedzibą we Wrocławiu pl. Świętojański 1.
 • Moje dane osobowe będą przetwarzane, ponieważ jest to niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko, w związku z którym udostępniłem/łam moje dane osobowe, jak również związanych z jego przeprowadzeniem obowiązków wynikających z przepisów prawa.
 • Moje dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 miesięcy od ukończenia rekrutacji.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu przeprowadzenia rekrutacji w celu zatrudnienia w Ośrodku Postaw Twórczych Zamek we Wrocławiu.
 • Posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
 • Dane mogą być udostępniane jedynie organom państwa upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa krajowego.
 • Podane dane będą przetwarzane zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1) oraz innych przepisów prawa.
 • Mam prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 • Mam prawo do przenoszenia swoich danych do innego administratora.
 • Przysługuje mi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą przy ul. Stawki 2 w Warszawie.

Podanie danych osobowych jest warunkiem przeprowadzenia rekrutacji w celu zatrudnienia w Ośrodku Postaw Twórczych Zamek we Wrocławiu.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami.


Od 1 stycznia 2023 OPT jest częścią nowo powstałej instytucji kultury występującej pod nazwą Ośrodek Postaw Twórczych Zamek, w skład której wchodzą Ośrodek Postaw Twórczych (OPT), pracownie i galeria Miejsce przy Miejscu (MpM) oraz Zamek (dawniej Centrum Kultury Zamek).

Trwają zapisy na kursy OPT w semestrze zimowym 2023/2024. Zapraszamy do udziału!