Otwarta Przestrzeń Twórcza – mikrorezydencje artystyczne w OPT

Zobacz losowy wpis
Otwarta Przestrzeń Twórcza – mikrorezydencje artystyczne w OPT

Ośrodek Postaw Twórczych ogłasza nabór na mikrorezydencje, w których mogą wziąć udział artyści i twórcy z Wrocławia, w tym absolwenci kursów artystycznych prowadzonych w OPT. 

Mikrorezydencje mają służyć wspieraniu artystów, w tym w szczególności młodego pokolenia, rozwojowi działalności twórczej i artystycznej, a także otwarciu OPT na nowe inicjatywy. W ramach mikrorezydencji mogą powstawać dzieła, wydarzenia, warsztaty i inne przedsięwzięcia. Preferowane będą działania z obszaru dziedzin sztuki powiązanych z działalnością Ośrodka, tj. w szczególności sztuk wizualnych, muzyki i literatury.

Mikrorezydencje OPT 2021

Mikrorezydencjom towarzyszy hasło “Otwarta Przestrzeń Twórcza”, co jest alternatywnym rozwinięciem skrótu OPT. Przy wyborze rezydentów będziemy brać pod uwagę przede wszystkim oryginalność i walory artystyczne oraz merytoryczne proponowanych przedsięwzięć. Ważna jest dla nas także ich zbieżność z celami i wartościami realizowanymi przez Ośrodek Postaw Twórczych. Wpływ na ocenę będzie miał także sposób dotarcia i zaangażowania odbiorców oraz sposób prezentacji efektów przedsięwzięciamówi Paweł Kamiński – dyrektor OPT

Czas trwania rezydencji wynosić będzie od 4 do 6 tygodni. Rezydenci otrzymają wsparcie finansowe na realizację projektów w kwotach: 3000 zł netto w przypadku rezydencji 4-tygodniowej, 3500 zł netto w przypadku rezydencji 5-tygodniowej oraz 4000 zł netto w przypadku 6-tygodniowej.

Rezydencje będą realizowane z wykorzystaniem bazy OPT, to jest pomieszczeń, wyposażenia i sprzętu w siedzibie przy ul. Działkowej 15 lub przy Placu Strzeleckim 12 i 14 (Miejsce przy Miejscu). Ich realizacja nie może kolidować z działalnością OPT – w szczególności z kursami i zaplanowanymi wydarzeniami.

Żeby wysłać zgłoszenie w naborze na mikrorezydencje wystarczy wypełnić formularz elektroniczny. Nabór potrwa do 26 marca 2021 r. Rozstrzygnięcie zostanie opublikowane najpóźniej do 2 kwietnia 2021 r. 

Szczegółowe informacje zawarte są w regulaminie.
Formularz zgłoszeniowy

Kontakt: info@opt-art.net, tel. 663 779 964

Scroll Up