Wyniki naboru na mikrorezydencje artystyczne w OPT

Zobacz losowy wpis
Wyniki naboru na mikrorezydencje artystyczne w OPT

Ośrodek Postaw Twórczych ogłasza wyniki naboru na mikrorezydencje, w których mogli wziąć udział artyści i twórcy z Wrocławia, w tym absolwenci kursów artystycznych prowadzonych w OPT. 

Mikrorezydencje Artystyczne w 2022 roku w Ośrodku Postaw Twórczych realizować będą:

  • Agata Ciastoń | projekt: Autostrada A4: tam i z powrotem
  • Paweł Frenczak | projekt: FLOW
  • Agata Grzych | projekt: Kalendarz 2023
  • Anna Ławrynowicz | Książka artystyczna w art terapii wizualnej
  • Urszula Rybicka | Warsztaty literackie – jak czytać i pisać opowiadania?
  • Aleksandra Zegar | projekt: Krępowanie stóp – co robimy sobie my albo co robi nam kultura

Dziękujemy za nadesłane zgłoszenia. Gratulujemy autorom i autorkom wyżej wymienionych przedsięwzięć. Zachęcamy do udziału w kolejnych naborach a także podejmowania współpracy z OPT w innych formach.

Mikrorezydencje OPT 2022

Mikrorezydencjom towarzyszy hasło “Otwarta Przestrzeń Twórcza”, co jest alternatywnym rozwinięciem skrótu OPT. Przy wyborze rezydentów będziemy brać pod uwagę przede wszystkim oryginalność i walory artystyczne oraz merytoryczne proponowanych przedsięwzięć. Ważna jest dla nas także ich zbieżność z celami i wartościami realizowanymi przez Ośrodek Postaw Twórczych. Wpływ na ocenę będzie miał także sposób dotarcia i zaangażowania odbiorców oraz sposób prezentacji efektów przedsięwzięcia – mówi Paweł Kamiński – dyrektor OPT

Mikrorezydencje mają służyć wspieraniu artystów, w tym w szczególności młodego pokolenia, rozwojowi działalności twórczej i artystycznej, a także otwarciu OPT na nowe inicjatywy. W ramach mikrorezydencji mogą powstawać dzieła, wydarzenia, warsztaty i inne przedsięwzięcia. 

Czas trwania rezydencji wynosić będzie od 4 do 6 tygodni. Rezydenci otrzymają wsparcie finansowe na realizację projektów w kwotach: 3000 zł netto w przypadku rezydencji 4-tygodniowej, 3500 zł netto w przypadku rezydencji 5-tygodniowej oraz 4000 zł netto w przypadku 6-tygodniowej.

Rezydencje będą realizowane z wykorzystaniem bazy OPT, to jest pomieszczeń, wyposażenia i sprzętu w siedzibie przy ul. Działkowej 15 lub przy Placu Strzeleckim 12 i 14 (Miejsce przy Miejscu). 

Nabór trwał do 7 marca 2022 r. 

Szczegółowe informacje na temat naboru na Mikrorezydencje zawarte są w regulaminie.

Kontakt: info@opt-art.net, tel. 663 779 964

 

Ruszyły zapisy na kursy w semestrze letnim. Zapraszamy do udziału!