Mikrorezydencje 2023 – nabór rozpoczęty!

Zobacz losowy wpis
Mikrorezydencje 2023 – nabór rozpoczęty!

Mikrorezydencje służą wspieraniu artystów młodego pokolenia, rozwojowi działalności twórczej i artystycznej, a także poszerzaniu działalności OPT o nowe inicjatywy. W ramach mikrorezydencji mogą powstawać dzieła, wydarzenia, warsztaty i inne przedsięwzięcia.

Na realizację projektów rezydentki_ci otrzymują wsparcie lokalowe, sprzętowe, merytoryczne i finansowe (od 3500 do 4500 zł netto). Czas trwania mikrorezydencji wynosi od 4 do 6 tygodni. Rezydencje realizowane są z wykorzystaniem bazy OPT Zamek, tj. w Ośrodku Postaw Twórczych przy ul. Działkowej 15, w Miejscu przy Miejscu przy pl. Strzeleckim 12-14 oraz w Zamku przy pl. Świętojańskim 1.

Szczególnie cenimy innowacyjne i nieszablonowe podejście do działania oraz aktywizację i zaangażowanie innych. Liczy się pomysł!


Cytując Regulamin:

Preferowane będą przedsięwzięcia:

a) z obszaru dziedzin sztuki powiązanych z działalnością OPT Zamek, tj. w szczególności sztuk wizualnych, muzyki i literatury;

b) wspierające cele statutowe OPT Zamek, tj. edukację kulturalną oraz udostępnianie i upowszechnianie twórczości artystycznej;

c) wzmacniające kulturotwórczą rolę OPT Zamek w różnych środowiskach, w tym takich, w których OPT Zamek jest nieobecny lub mało obecny;

d) włączające odbiorców, w szczególności z grup dotychczas nieobecnych lub mało obecnych w działalności OPT Zamek.

Mikrorezydencje – nabór trwa do 10 marca 2023

Mikrorezydencje 2023
Nabór trwa od 13 lutego do 10 marca. Ogłoszenie wyników nastąpi do 24 marca br. na stronie OPT.

Czekamy na Wasze zgłoszenia. Powodzenia!

Regulamin | Formularz zgłoszeniowy

Zobacz więcej

Trwają zapisy na kursy OPT w semestrze zimowym 2023/2024. Zapraszamy do udziału!